KWord/1.5/Manual (cs)

Příručka KWord

Revize 1.5 (2006-04-23)

Copyright © 2000-2006 Michael McBride

Copyright © 2006 Gary Cramblitt

Právní upozornění

KWord je kompletní zapisovací a jednoduchý publikovací program plochy. Je součástí KOffice sady nástrojů.

Tento manuál popisuje KWord 1.5.

Úvod

Úvod ke KWord
Kterou část příručky mám číst?

Základy

Začínáme s KWord
Úvod do šablon
Rozdíl mezi textově orientovanými šablonami a šablonami rozložení stránky

Tutoriál krok za krokem

Výběr výchozí šablony
Vybírání rámečku a psaní do rámečku
Změna velikosti rámečku
Přesouvání rámečku na stránce a rozložení rámečku
Přidávání nového rámečku a psaní mezi dva rámečky
Odstranění rámečku
Obsah tutoriálu

KWord okno

Přehled
Používání pravítek

Detailní příručka

Začínáme s dokumentem
Ukládání dokumentu
Načítání uloženého dokumentu
Tisk dokumentu
Úprava dokumentu
Využívání více zobrazení
Zpět a vpřed
Vyjmout, kopírovat, vložit a schránka
Hledání a náhrada textu
Pravopis a gramatika
Hledání slov (Thesaurus)
Autokorekce
Autokompletace

Návod na rozvržení stránky

Formátování stránky
Práce s rámečky
Nastavení vlastností rámečku
Formát paragrafů
Použití panelových stopek
Formát znaků
Styly textu
Sloupce
Seznamy
Hlavička a spodek
Vytváření šablon, ukládání dokumentu jako šablona a smazání šablony

Více než text

Vkládaní informací o dokumentu
Obsluha grafiky
Tabulka obsahu
Variability dokumentu
Vyjadřování
Odkazy dokumentu
Komentáře
Poznámky nad čarou a pod čarou
KOffice integrace dat
Vkládání souborů
Záložky
Formulae

Pro uživatele s postižením

Instalace kdeaccessibility modulu
Zraková postižení

Rozšířená témata

Struktura dokumentu
Sloučení e-mailu

Jak na...

Jak mohu získat vnějších stránkách čísla a titul v polovině hlavičky (jako novela)?
Vytváření .pdf souboru?
Jak odstranit kategorie šablon již z počátečního dialogu

Položky menu/lišty

Úvod do menu a lišt
Skrývání, měnění a přesun lišt
Menu
Lišta soubor
Lišta formát
Lišta vložit
Lišta upravit
Lišta paragraf
Lišta pozadí

Práce s barvou

Výběr barev z dialogu

Práce se soubory

Výběr souborů z dialogu

Nastavte si více možností

Konfigurace klávesových zkratek
Konfigurace lišt
Konfigurace KWord rozhraní
Otázky a odpovědi

Práva

Zásluhy a licence

Apendix A

Jak získat KWord
Požadavky
Kompilace a instalace ze zdroje

Apendix B

Možnosti příkazové řádky
Import a export filtrů
Filtry v KWord

Apendix D

Shrnutí klávesových zkratek
Kword MIME typy (typy souborů)
Glosář
Dále
Úvod do KWord

This page was last edited on 16 January 2011, at 16:29. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.