Καταγραφή

This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Capturing and the translation is 88% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎한국어

Καταγραφή βίντεο

Σημείωση
Η καταγραφή μέσω Firewire αφαιρέθηκε κατά την μετάβαση στο KDE 5 λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.


Το Kdenlive παρέχει λειτουργία καταγραφής εικόνας από εξωτερικές συσκευές, πχ Firewire, FFmpeg, Screen Grab και Blackmagic.

Ρυθμίζετε την καταγραφή βίντεο από τις Ρυθμίσεις -> Διαμόρφωση Kdenlive -> Καταγραφή (περισσότερα εδώ).

Ορίζετε τον προορισμό των καταγραφών σας χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις -> Διαμόρφωση Kdenlive -> Περιβάλλον -> Προκαθορισμένοι φάκελοι (περισσότερα εδώ).

Για να ξεκινήσετε μια εγγραφή βίντεο επιλέγετε Record Monitor και διαλέγετε τη συσκευή καταγραφής από το μενού κάτω δεξιά.

Kdenlive Capture video1.png

Firewire

Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στις πρόσφατες εκδόσεις του Kdenlive. Χρησιμοποιήστε το dvgrab απευθείας από το τερματικό για να καταγράψετε βίντεο μέσω firewire.

Καταγράφει βίντεο από πηγές συνδεδεμένες μέσω firewire (γνωστό και ως IEEE 1394 Σειριακός Δίαυλος Υψηλής Ταχύτητας) κάρτας και καλωδίου. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα dvgrab και ρυθμίσεις αυτού μπορούν να προσαρμοστούν με κλικ πάνω στο εικονίδιο ή επιλέγοντας Ρυθμίσεις>Διαμόρφωση Kdenlive. Βλέπε Διαμόρφωση καταγραφής Firewire.

Για να εκτελέσετε μια καταγραφή:

  • Συνδέστε τη συσκευή σας στη κάρτα firewire και ανοίξτε την στη λειτουργία αναπαραγωγής
  • Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση»
  • Κάντε κλικ στο κουμπί καταγραφής — σημειώστε ότι αλλάζει σε γκρίζο όσο καταγράφετε
  • Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί καταγραφής για να παύσετε την εγγραφή ή πατήστε το κουμπί παύσης.
  • Όταν τελειώσει η καταγραφή, πατήστε το κουμπί αποσύνδεσης Kdenlive Disconnect capture.png
  • Στα «Αρχεία σύλληψης» πατήστε το κουμπί εισαγωγής για να εισάγετε τα αρχεία καταγραφής απευθείας στο καλάθι έργου.

Kdenlive Captured files dialog.png

Σημείωση
Εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινήσει την αναπαραγωγή στη συσκευή όταν πατάτε το κουμπί καταγραφής, μπορεί να πρέπει να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από τη συσκευή με το χέρι και ύστερα να πατήσετε καταγραφή.


FFmpeg

Πιθανόν καταγράφει βίντεο από μια εγκατεστημένη κάμερα διαδικτύου χρησιμοποιώντας το «Video4Linux2»

Σύλληψη οθόνης

Καταγράφει βίντεο από την οθόνη του ΠΥ. Στην έκδοση 0.9.2 χρησιμοποιεί το «recordMyDesktop» για την καταγραφή. Υπάρχει ένα εμφανές ελάττωμα σε αυτήν τη λειτουργία στην έκδοση 0.9.2 — Βλέπε bug tracker ID 2643.

Στην έκδοση 0.9.3, η σύλληψη οθόνης γίνεται από το «ffmpeg». Για να δουλέψει η σύλληψη οθόνης στην έκδοση 0.9.3, η έκδοση του εγκατεστημένου «ffmpeg» πρέπει να έχει μεταγλωττιστεί με την επιλογή --enable-x11grab . Τα Ubuntu έχουν μια έκδοση του «ffmpeg» μεταγλωττισμένη με αυτή την επιλογή.

Για να ελέγξετε στην διανομή των λίνουξ σας, πληκτρολογήστε σε ένα τερματικό ffmpeg -version και ψάξτε στις πληροφορίες ρυθμίσεων που θα επιστρέψει για το --enable-x11grab. [1]

Εάν καταγράφετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το X246 με ρυθμίσεις στον ήχο και σας κρασάρει όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο...

Kdenlive Screen cap with audio crash.png

... τότε σκεφτείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ για καταγραφή ήχου όπου το -acodec pcm_s16le αντικαθίσταται από το -acodec libvorbis -b 320k. Βλέπε Configure Kdenlive.

Blackmagic

Αυτό αφορά την καταγραφή από τις κάρτες Blackmagic decklink. Δεν ξέρω πόσο σταθερός είναι ο κώδικας αυτή τη στιγμή. Βλέπε το ελάττωμα 2130.

Footnotes

  1. Υπάρχουν δύο διακλαδώσεις του «ffmpeg»: ένας κλώνος «Libav» και ένας ffmpeg.org. Η έκδοση «ffmpeg» του δεύτερου δείχνει τις ρυθμίσεις του όταν το τρέξετε με ffmpeg -version. Η έκδοση «Libav» δεν το κάνει αυτό. Οπότε η μέθοδος με το --enable-x11grab δεν δουλεύει εάν έχετε την «Libav» έκδοση του «ffmpeg».

This page was last edited on 6 May 2020, at 09:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.