Kdenlive/Manual/Monitors

This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Monitors and the translation is 70% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська

Monitors

Kdenlive bruger 2 monitorer til at fremvise dine videoer: Klipmonitor og Projektmonitor. En tredje monitor, Optagemonitoren, forhåndsviser videooptagelser. Disse monitorer kan vælges ved at klikke på det tilsvarende faneblad, som dukker op nederst i monitorvinduet.

Ændre stærrelsen af monitorer

Du kan ænder størrelsen ved at trække med størrelseskontrollen. Det er en smule besværligt at finde den nederste kontrol. Du skal lade musen svæve præcis imellem bunden af monitorens fanebled og tidslinjen Kdenlive Scale project monitor.png

Since version 19.04.0

Support for external monitor display using Blackmagic Design decklink cards.

Monitor toolbar

Since version 19.04.0

Monitors.gif

Support multiple guide overlays. Move with the mouse to the upper-right corner of the monitor to access the toolbar.

Preview resolution

Since version 20.04.0

Preview.gif

Preview resolution speeds up the editing experience by scaling the video resolution of the monitors. It can be used of proxies instead.


Klipmonitoren

Klipmonitoren viser det uredigerede klip, som aktuelt er valgt i projekttræet.. Clip monitor2.png

Kontroller på klipmonitoren

1) Sæt zone start-knappen – klik på den for at sætte et zonestartpunkt.

2) Sæt zone slut-knappen – klik på den for at sætte et zoneslutpunkt.

3) Indikator for zonevarighed – valgt ved at sætte zonestart- og -slutpunkter. Hvis klippet trækkes ned på tidslinjen mens der er en valgt zone, så bliver den valgte zone, ikke hele klippet, kopieret til tidslinjen.

4) Positionsmarkøren – kan trækkes i klippet. (I versioner >= 0.9.4 med OpenGL aktiveret i Indstillinger -> Indstil Kdenlive -> Afspilning vil lyden blive afspillet når du trækker i denne.)

5) Tidskode-kontrollen – skriv en tidskode her og tastEnter for at gå til en præcis position i klippet. Tidskoden er på formen timer:minuter:sekunder:frames (hvor frames svarer til antallet af frames pr. sekund i din projektprofil).

6) Tidskode-pile – kan bruges til at ændre klippets aktuelle position i klipmonitoren.

Opret zoner i klipmonitoren

Zoner er definerede områder i klip, som indikeres af et farvet afsnit i klipmonitorens tidslinje – se punkt 3 ovenfor. Starten af en zone sættes ved at klikke [ (punkt 1 i billedet ovenfor). Slutningen af en zone sættes ved at klikke ] (punkt 2 i billedet ovenfor)

Klipmonitorens højrekliksmenu

Klipmonitoren har en kontekstmenu (højreklik) som beskrevet her

Drag audio or video only of a clip in timeline

Clip monitors AV-selection.gif


Since version 19.04.0

Move with the mouse to the lower-left corner of the clip monitor to access the Video/Audio icons. Hover with the mouse either over the audio or video icon left click to drag either video or audio part into the timeline.

Projektmonitoren

Projektmonitoren viser projektets tidslinje – dvs. den redigerede version af din video. Project monitor.png

Kontroller i projektmonitoren

1) Positionsmarkøren. Viser den aktuelle position i projektet i forhold til hele projektet. Du kan klikke og trække denne for at flytte positionen i projektet.

2) Tidskodekontrollen. Du kan skrive en tidskode her og taste Enter for at bringe projektmonitoren til en præcis position.

3) Tidskodekontrollens kontrolpile. Du kan flytte projektmonitoren en frame ad gangen med disse.

Opret zoner i projektmonitoren

Du kan bruge knapperne [ og ] til at oprette zoner i projektmonitoren på samme måde som i klipmonitoren. Zonen vil blive indikeret af en farvet linje både i tidslinjen og nedenunder projektmonitoren.

Kdenlive Zone in project monitor.png

Du kan få Kdenlive til kun at rendere den valgte zone – se Rendering ved brug af tilvalget Valgt zone

Projektmonitorens højrekliksmneu

Projektmonitoren har en konteksmenu (højreklik) som beskrevet her

Multicam Editing

Since version 20.04.0

Multicam.gif

New multicam editing interface allows you to select a track in the timeline by clicking on the project monitor.


Optagemonitor

Der er også en Optagemonitor, som kan bruges til at forhåndsvise optagelse fra Firewire, Blackmagic kort" eller gennem FFmpeg / video4linux

Kdenlive Record Monitor.png

Indtil version 18.12: For at skifte til optagelsesmonitoren klikker du på “+“-tegnet.


Kdenlive Record Monitor back.png

Indtil version 18.12: For at komme tilbage til klipmonitoren klik i optagelsesmonitorens “+“-tegn.

Version 19.04

Skærmoptagelse er flyttet til Vis Skærmoptagelse

Adskil klip- og optagelsesmonitorer

Du kan klikke på et fanebladsnavnen på en af monitorerne og trække monitoren ud i sit egen vindue. 

Kdenlive monitors seperate with dec.png

For at få monitorerne tilbage til fanebladsvisningen skal du klikke på monitorens titellinje og trække vinduet hen over det andet monitorvindue.

Hvis monitoren ikke har en titellinje (midlertidig deffekt), så kan du ikke gøre dette; du bliver nødt til at nulstille Kdenlives indstillinger ved at slette ~/.config/kdenliverc


This page was last edited on 17 January 2021, at 11:03. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.