Kdenlive/Manual/Projektmenuen/Rendering/Renderingsprofilens parametre

This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Project Menu/Render/Render Profile Parameters and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎русский • ‎українська

Parametre til renderingsprofiler

Parametre til renderingsprofiler - Hvordan man læser dem - ver 0.9.10

I Version 0.9.10 er parametrene til renderingsprofiler ændret væsentligt.


Kdenlive Edit render profile 0.9.10.png

Kdenlive bruger nu "forhåndsindstillinger af egenskaber" leveret af melt-projketet (se melt dokumentationen). Disse forhåndsindstillinger tilgås med følgende syntaks: properties=<preset>. I det viste eksempel bruges renderingsprofilen lossless/H.264. Denne henviser til en forhåndsindstilling af egenskab, som findes i filen H.264, som findes på systemet i /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/lossless.

Alle <forudindstillinger> som bruges i renderingsindstillingerne i Kdenlive vil henvise til forudindstillinger, som findes i /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/ (ved en standardinstallation). Bemærk, at du henviser til forudindstillinger, som findes i undermapper til denne mappe ved brug af notationen <mappenavn>/<profil> som vist i eksemplet ovenfor,

properties=lossless/H.264 
g=120 
crf=%quality 
ab=%audiobitrate+'k'

Forudindstillingesfilerne, som findes i /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/ er simple tekstfiler, som indeholder de melt-parametre, der definerer renderingen. Et eksempel vises herunder. Disse er de samme parametre, som blev brugt i tidligere udgaver af Kdenlive — se i næste afsnit, hvordan man læser disse.

Indholdet af lossless/H.264:

f=mp4
acodec=aac
ab=384k
vcodec=libx264
intra=1
vb=0
g=0
bf=0
preset=medium
qscale=1
qp=0
coder=ac

meta.preset.extension=mp4
meta.preset.note=Intra-frame only, lossless compressed MPEG-4 AVC with AAC audio

Renderingsprofilens parametre - Hvordan man læser dem - tidligere versioner af Kdenlive

Custom render profiles.png

De parametre, som bruges i renderingsprofiler kommer fra programmet ffmpeg.

Dette er et gennemarbejdet eksempel som viser, hvordan du kan forstå hvad disse parametre betyder ved hjælp af ffmpegs dokumentation.

I eksemplet ovenfor er parametrene:

f=dvd 
vcodec=mpeg2video 
acodec=mp2 
b=5000k 
maxrate=8000k 
minrate=0 
bufsize=1835008 
mux_packet_s=2048 
mux_rate=10080000 
ab=192k 
ar=48000 
s=720x576 
g=15 
me_range=63 
trellis=1 
profile=dv_pal_wide 
pass=2

Søger du i ffmpegs hjælpesider så ser du, at disse parametre oversættes som vist herunder:

Hovedtilvalget er

-f fmt      force format

Videotilvalgene er:

-vcodec codec   force video codec ('copy' to copy stream)
-pass n      select the pass number (1 or 2)
-b bitrate    set bitrate (in bits/s)
-vb bitrate    set bitrate (in bits/s)
-s size      set frame size (WxH or abbreviation)
-me_range     <int>  E.V.. limit motion vectors range (1023 for DivX player)
-trellis     <int>  E.VA. rate-distortion optimal quantization

Lydtilvalgene er:

-acodec codec   force audio codec ('copy' to copy stream)
-ab bitrate    set bitrate (in bits/s)
-ar rate     set audio sampling rate (in Hz)

AVCodecContext AVOptions inkluderer:

-b        <int>  E.V.. set bitrate (in bits/s)
-maxrate     <int>  E.V.. set max video bitrate tolerance (in bits/s)
-minrate     <int>  E.V.. set min video bitrate tolerance (in bits/s)
-g        <int>  E.V.. set the group of picture size

Alle tilvalgene i renderingsprofilen er således dokumenteret her i ffmpegs dokumentation.

Se også MLT-dokumentationen på ConsumerAvFormat.

Se også Vejledning: Lav 4k- og 2K-videoer kompatible med YouTube


This page was last edited on 8 August 2019, at 08:07. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.