This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Project Menu/Render/Render Profile Parameters and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎dansk • ‎русский • ‎українська

Параметри профілю обробки

Параметри профілю обробки — як їх читати — версія 0.9.10

У версії 0.9.10 параметри профілю обробки було значно змінено.


Kdenlive Edit render profile 0.9.10 uk.png

Нові версії Kdenlive використовують «набори властивостей», які є частиною проєкту melt (див. документацію з melt). Ці набори вказують у форматі properties=<набір> syntax. У наведеному прикладі це посилання на профіль обробки lossless/H.264. Це визначення посилання на набір властивостей у файлі H.264, який зберігається у теці /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/lossless.

Усі <набори>, на які посилаються параметри обробки Kdenlive, буде пов'язано із наборами, знайденими у /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/ (при типовому встановленні). Зауважте, що на набори налаштувань, які зберігаються у підтеках цієї теки, слід посилатися на допомогою синтаксичних конструкцій <назва_каталогу>/<профіль>, як це показано у наведеному вище прикладі.

properties=lossless/H.264 
g=120 
crf=%quality 
ab=%audiobitrate+'k'

Файли наборів, які зберігаються у теці /usr/share/mlt/presets/consumer/avformat/, є простими текстовими файлами, які містять параметри melt, що визначають спосіб обробки. Приклад наведено нижче. Це ті самі параметри, які використовувалися у застарілих версіях Kdenlive (див. наступний розділ, присвячений їхньому опису).

Вміст lossless/H.264:

f=mp4
acodec=aac
ab=384k
vcodec=libx264
intra=1
vb=0
g=0
bf=0
preset=medium
qscale=1
qp=0
coder=ac

meta.preset.extension=mp4
meta.preset.note=Intra-frame only, lossless compressed MPEG-4 AVC with AAC audio

Параметри профілю обробки — як їх слід читати — давні версії Kdenlive

Custom render profiles.png

Параметри, які є частиною профілю обробки, походять від параметрів програми ffmpeg.

Це типовий приклад для демонстрації того, як розібратися із значенням параметрів за допомогою документації з ffmpeg.

У наведеному вище прикладі параметрами є

f=dvd 
vcodec=mpeg2video 
acodec=mp2 
b=5000k 
maxrate=8000k 
minrate=0 
bufsize=1835008 
mux_packet_s=2048 
mux_rate=10080000 
ab=192k 
ar=48000 
s=720x576 
g=15 
me_range=63 
trellis=1 
profile=dv_pal_wide 
pass=2

Дані з довідки ffmpeg описують параметри так, як вказано нижче.

Основний параметр:

-f формат     примусово визначити формат

Параметри відео:

-vcodec кодек   примусово використати відеокодек ('copy' — копіювати потік даних)
-pass n      вибрати кількість проходів (1 або 2)
-b швидкість   встановити бітову швидкість (у бітах/с)
-vb швидкість   встановити бітову швидкість (у бітах/с)
-s розмір     встановити розмір кадру (ШxВ або скороченням)
-me_range     <число>  діапазон обмеження векторів пересування (1023 для програвача DivX)
-trellis     <число> оптимальна квантизація для швидкості-викривлення

Параметри звуку:

-acodec кодек  примусово встановити звуковий кодек (copy, якщо дані слід скопіювати)
-ab bitrate    встановити бітову швидкість (у бітах/с)
-ar частота     встановити частоту дискретизації (у Гц)

Параметри звуку і відео AVCodecContext включають:

-b        <число> встановити бітову швидкість (у бітах/с)
-maxrate     <число> встановити максимальну бітову швидкість відео (у бітах/с)
-minrate     <число> встановити мінімальну бітову чутливість (у бітах/с)
-g        <число> встановити розмір групи зображень

Отже, усі параметри профілю обробки описано у документації з ffmpeg.

Див. також документацію з MLT щодо ConsumerAvFormat.

Див. також настанови щодо створення сумісного з Youtube відео у форматах 4k та 2K.


This page was last edited on 6 August 2019, at 07:14. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.