Translations:Kdenlive/Manual/Effects/Colour Correction/RGB adjustment/11/da

Note
For at bruge mere end en af ovenstående handlinger kan du bruge coloradj_RGB effekten flere gange i træk.

This page was last edited on 17 September 2019, at 08:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.