Translations:Kexi/Tutorials/Importing SQLite database into Kexi/20/uk

Jump to: navigation, search

Переконайтеся, що вставлено усі 52 стовпчики у компонуванні таблиці archive, і що усі ці дані правильно впорядковано і пов'язано із належним типом. Будь-які помилки можуть призвести до того, що таблиця archive буде непрацездатною у Kexi.


This page was last edited on 19 May 2019, at 12:56. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.