Работната среда Plasma е една от ключовите технологии на KDE 4.x SC (известен също като "Pillars of KDE"),както и една от най-използваните от потребителите. Тъй като Средата Plasma третира потребителския интерфейс по различен начин от традиционния работен плот, е възможно да се получи объркване за това какво точно е Средата Plasma, какво прави и как да се изпълнят обичайните задачи.


This page was last edited on 8 January 2011, at 13:23. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.