Целта на този документ е да покаже как да се изпълняват обичайни задачи в Средата Plasma. Всяко от ръководствата (HowTo), се състои от една тема и кратка анимация, която се отваря, като кликнете на линка.


This page was last edited on 8 January 2011, at 13:23. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.