Klipper umí vyhledat zdůrazněná telefonní čísla v telefonních seznamech. Můžete zvýrazňovat telefonní čísla v libovolných aplikacích např. i na webových stránkách.

Výber akce vyhledávání

Jak na to?

Klipper pro to nabízí "akce".

Jako předpoklad Klipper musí být aktivní a musí být viditelný jako ikona v panelu.

Vyvolejte dialog pro nastavení a akce.

Regulární výraz pro akci:

^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*

Nyní je třeba přidat dva příkazy pro přidané akce:

Příkaz 1 (vše na jedné řádce):

kfmclient openURL "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"

Popis pro příkaz 1: Konqueror hledá v telefoním seznamu

Příkaz 2 (vše na jedné řádce):

ps x|grep -q '[f]irefox' && firefox -remote openURL\("http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de", new-window\) || firefox "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"

Popis pro příkaz 2: Firefox hledá v telefoním seznamu

Poté by to mělo vypadat takto:

Klipper akce

Po zdůraznění telefonního čísla na webových stránkách se objeví malé okno budete vyzváni k výběru akce. Viz obrázek na začátku stránky.


This page was last edited on 12 June 2011, at 11:02. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.