Difference between revisions of "Adding an entry to the Create New menu/da"

Jump to: navigation, search
Line 30: Line 30:
 
*: "Custom Entry" er værdien hørende til feltet '''Name'''.
 
*: "Custom Entry" er værdien hørende til feltet '''Name'''.
  
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
 
* '''Comment''' er etiketten for navnet på en ny fil af denne type. Når du vælger dit tilpassede punkt i menuen <menuchoice>Opret ny </menuchoice> dukker der en dialog op, hvor du skal skrive navnet på din nye fil og denne tekst er etiketten til det felt, hvor du skriver det nye navn.  
 
* '''Comment''' er etiketten for navnet på en ny fil af denne type. Når du vælger dit tilpassede punkt i menuen <menuchoice>Opret ny </menuchoice> dukker der en dialog op, hvor du skal skrive navnet på din nye fil og denne tekst er etiketten til det felt, hvor du skriver det nye navn.  
 
*: [[Image:CustomCreateNewMenuEntryComment.png]]
 
*: [[Image:CustomCreateNewMenuEntryComment.png]]
 
*: "New custom entry:" er værdien hørende til feltet '''Comment'''.
 
*: "New custom entry:" er værdien hørende til feltet '''Comment'''.
</span>
 
  
 
* '''URL''' er stien til en fil med det indhold, som den nye fil skal have. Disse filer med oprindeligt indhold er oftest placeret i den skjulte mappe {{Path|.source}} i mappen {{Path|templates}}, så brug en relativ sti, som starter med {{Path|.source/}} som fx {{Path|.source/custom-entry.txt}}.
 
* '''URL''' er stien til en fil med det indhold, som den nye fil skal have. Disse filer med oprindeligt indhold er oftest placeret i den skjulte mappe {{Path|.source}} i mappen {{Path|templates}}, så brug en relativ sti, som starter med {{Path|.source/}} som fx {{Path|.source/custom-entry.txt}}.

Revision as of 04:57, 22 October 2014

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎português do Brasil • ‎українська
CustomCreateNewMenuEntry.png Vejledning som beskriver, hvordan man føjer et punkt til menuen Opret ny i en filbrowser som Dolphin eller Konqueror

Punkterne i menuen Opret ny kaldes skabeloner. De er enten defineret for hele systemet i /usr/share/templates eller for den enkelte bruger i ~/.kde4/share/templates. I denne vejledning vil vi føje en ny skabelon til ~/.kde4/share/templates.

Definition af metadata

Opret mappen templates i ~/.kde4/share hvis den ikke allerede eksisterer og gå til denne mappe.

I denne mappe oprettes en ny fil med filendelsen .desktop; for eksempel tilpasset-fil.desktop.

Åbn denne fil og kopiér følgende indhold til den:

[Desktop Entry]
Name=
Comment=
Type=Link
URL=
Icon=

Udfyld disse felter således:

 • Name er den tekst, som optræder i menuen Opret ny.
  CustomCreateNewMenuEntry.png
  "Custom Entry" er værdien hørende til feltet Name.
 • Comment er etiketten for navnet på en ny fil af denne type. Når du vælger dit tilpassede punkt i menuen Opret ny dukker der en dialog op, hvor du skal skrive navnet på din nye fil og denne tekst er etiketten til det felt, hvor du skriver det nye navn.
  CustomCreateNewMenuEntryComment.png
  "New custom entry:" er værdien hørende til feltet Comment.
 • URL er stien til en fil med det indhold, som den nye fil skal have. Disse filer med oprindeligt indhold er oftest placeret i den skjulte mappe .source i mappen templates, så brug en relativ sti, som starter med .source/ som fx .source/custom-entry.txt.

 • Icon er koden for det ikon, som optræder i dit tilpassede punkt i menuen Opret ny. Denne kode er filnavnet på det ikon, som skal bruges. Du kan søge blandt MIME type-ikonerne i /usr/share/icons/<theme>/<size>/mimetypes/. Hvis du for eksempel vil bruge /usr/share/icons/<theme>/<size>/mimetypes/application-vnd.oasis.opendocument.text.png, så skriv "application-vnd.oasis.opendocument.text" ved Icon.

Her er et eksempel på en udfyldt .desktop-fil:

[Desktop Entry]
Name=Custom Entry
Comment=New custom entry:
Type=Link
URL=.source/custom-entry.txt
Icon=application-vnd.oasis.opendocument.text

Translating the Name and Comment

The Name and Comment fields can be translated to any language. To provide a translation, include a new field in your .desktop file with the form "Field[language code]=Value" for each language that you want to support. For example:

[Desktop Entry]
Name=Custom Entry
Name[ca]=Entrada personalitzada
Name[gl]=Entrada personalizada

Defining the content

Create a .source folder in ~/.kde4/share/templates if such a folder does not exist already, and enter the hidden .source folder.

Create a new file with the same filename that you defined in the URL field of the metadata of your new entry, and fill the file with the default content that you want for new files created with your new entry.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.