Revision history of "Akonadi and AddressBook/uk"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • curprev 20:28, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,927 bytes +190 Created page with 'Після переходу інших програм на використання Akonadi, чи зберігатимуться дані у ~/.local/share?  Це могло б ...'
 • curprev 20:26, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,737 bytes +58 Created page with '==Коли Akonadi почнуть використовувати інші компоненти?=='
 • curprev 20:25, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,679 bytes +143 Created page with 'Зауважте, що напис «автономний» може з’явитися, навіть якщо ви зараз користуєтеся ресурсом. Це в...'
 • curprev 20:23, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,536 bytes +148 Created page with 'Цьому ресурсу, мабуть, варто віддати перевагу для зберігання локальних записів контактів. Його д...'
 • curprev 20:23, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,388 bytes +31 Created page with 'Особисні контакти — автономний'
 • curprev 20:22, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,357 bytes +159 Created page with 'Це «ресурс файла VCard», який типово зберігається у $HOME/.kde/share/apps/kabc/std.vcf. Ми не рекомендуємо використ...'
 • curprev 20:21, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,198 bytes +11 Created page with 'std.vcf — готовий'
 • curprev 20:21, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,187 bytes +82 Created page with 'Ресурс, передбачений для сумісності (ймовірно створений програмою міграції). Вам варто його вилу...'
 • curprev 20:19, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,105 bytes +73 Created page with 'Адресна книга — жодного з додатків адресної книги KDE ще не налаштовано.'
 • curprev 20:18, 8 June 2010Yurchor talk contribs 5,032 bytes +240 Created page with 'У KRunner передбачено налаштування ресурсів Akonadi. Доступ до налаштування також можна отримати за доп...'
 • curprev 20:17, 8 June 2010Yurchor talk contribs 4,792 bytes +9 Created page with '==Перегляд ресурсів=='
 • curprev 20:16, 8 June 2010Yurchor talk contribs 4,783 bytes +515 Created page with 'Доступ до функціональних можливостей створення резервних копій та відновлення даних можна отри...'
 • curprev 20:13, 8 June 2010Yurchor talk contribs 4,268 bytes +387 Created page with 'Спочатку слід визначитися з тим, резервні копії чого слід створювати. Якщо ви бажаєте створити р...'
 • curprev 20:10, 8 June 2010Yurchor talk contribs 3,881 bytes +30 Created page with '==Створення резервних копій=='
 • curprev 20:10, 8 June 2010Yurchor talk contribs 3,851 bytes +140 Created page with '«Дані налаштування» — це дані, за якими виконується налаштування сервера Akonadi та окремих ресурсі...'
 • curprev 20:05, 8 June 2010Yurchor talk contribs 3,711 bytes +180 Created page with '«Кешовані дані» — копії «справжніх даних», які зберігаються у базі даних для пришвидшення досту...'
 • curprev 20:04, 8 June 2010Yurchor talk contribs 3,531 bytes +405 Created page with 'Під «справжніми даними» ми розуміємо реальні дані, зокрема записи контактів або подій. Ці дані зб...'
 • curprev 20:00, 8 June 2010Yurchor talk contribs 3,126 bytes +19 Created page with '==Декілька визначень=='
 • curprev 20:00, 8 June 2010Yurchor talk contribs 3,107 bytes +3,107 Created page with '''Ці відомості було надано Тобіасом Кенігом (Tobias Koenig), розробником KDE-PIM.'''
(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
-->