Revision history of "Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • (cur | prev) 08:48, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (23,023 bytes) (-7)
 • (cur | prev) 08:47, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (23,030 bytes) (+16). . (Created page with "Skript lze také spustit přímo ve skriptovací konzoli Amaroku. Tato je zapnuta vybráním nabídky pro skriptovací konzoli a potvrzením výběru buď stisknutím tlačít...")
 • (cur | prev) 08:44, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (23,014 bytes) (+5). . (Created page with "Naučte se více o skriptech pomocí tlačítka {{Icon|dialog-information}}.")
 • (cur | prev) 08:43, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (23,009 bytes) (-11)
 • (cur | prev) 08:43, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (23,020 bytes) (+6)
 • (cur | prev) 08:42, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (23,014 bytes) (+28). . (Created page with "Tlačítka pro <menuchoice>instalování skriptů</menuchoice> a <menuchoice>odinstalování skriptů</menuchoice> lze použít na správu skriptů. Lze instalovat balíčky s...")
 • (cur | prev) 08:41, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,986 bytes) (+1)
 • (cur | prev) 08:41, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,985 bytes) (+31). . (Created page with "Použitím ''nstalátoru doplňků'' může každý nainstalovat poslední uživateli dodané skripty pro '''Amarok'''. Jsou tu také volby pro hledání, třídění a hodnoc...")
 • (cur | prev) 08:39, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,954 bytes) (+3). . (Created page with "300px|thumb|center|Správe skriptů Amaroku")
 • (cur | prev) 08:39, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,951 bytes) (+21). . (Created page with "*Tlačítko <menuchoice>Spravovat skripty</menuchoice> button : Procházet, instalovat a odinstalovat uživatelské skripty; hledat, třídit a hodnotit skripty v ''instaláto...")
 • (cur | prev) 06:42, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,930 bytes) (+33). . (Created page with "*<menuchoice>Automaticky aktualizovat vestavěné skripty</menuchoice> : Automaticky stáhnout a instalovat aktualizace pro vestavěné skripty ze stránky '''Amaroku''', jso...")
 • (cur | prev) 06:39, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,897 bytes) (+4). . (Created page with "Ve spodní části dialogu pro nastavení jsou dvě volby:")
 • (cur | prev) 06:38, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,893 bytes) (+15). . (Created page with "Skriptovatelné služby se, pokud budou povoleny, ukáží v ''internetových službách'' v poli se ''sbírkami''. Je dostupných mnoho sbírek s proudy, které jsou v mnoha ...")
 • (cur | prev) 06:37, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,878 bytes) (+86). . (Created page with "Je dostupný pestrý výběr skriptů pro texty písní; ''Ultimate Lyrics'' je poskytován ve výchozím nastavení. Vámi vybrané skripty pro texty písní poskytnou slova ...")
 • (cur | prev) 06:34, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,792 bytes) (+55). . (Created page with "Generické skripty přidávají do '''Amaroku''' funkce. ''Skriptovací konzole Amaroku'' je dostupná ve výchozím nastavení. Jsou dostupné i další skripty přidávajíc...")
 • (cur | prev) 06:31, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,737 bytes) (+37). . (Created page with "Nastavení skriptů v '''Amaroku''' pokrývá skripty <menuchoice>generické</menuchoice>, skripty pro <menuchoice>texty písní</menuchoice> a pro <menuchoice>skriptovatelné...")
 • (cur | prev) 06:29, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,700 bytes) (+5)
 • (cur | prev) 06:29, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,695 bytes) (+10). . (Created page with "center|thumb|300px|Dialog pro nastavení skriptů (klepnout pro zvětšení)")
 • (cur | prev) 06:28, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,685 bytes) (+27). . (Created page with "Pokud máte osobní skříňku u mp3tunes, klepněte na {{Configure}} a zadejte vé uživatelské jméno a heslo. Poté vám bude zpřístupněna vaše internetová skříňka.")
 • (cur | prev) 06:27, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,658 bytes) (+5). . (Created page with "POZNÁMKA: Změna země zneplatní váš nákupní vozík. Pokud není vaše země v seznamu, nemůžete používat Amazon MP3 Store, protože to není Amazonem podporováno.")
 • (cur | prev) 06:25, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,653 bytes) (+44). . (Created page with "* Francie * Rakousko, Německo, Švýcarsko * Japonsko * Spojené království Velké Británie * Spojené státy americké (výchozí)")
 • (cur | prev) 06:24, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,609 bytes) (+8). . (Created page with "Amazon MP3 Store potřebuje vědět, ve které zemi se nacházíte, protože v závislosti na vaší poloze nabízí odlišné věci. Jsou přípustné následující země:")
 • (cur | prev) 06:23, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,601 bytes) (-2). . (Created page with "Přístup k Amazon MP3 Store přímo z '''Amaroku'''.")
 • (cur | prev) 06:22, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,603 bytes) (+12). . (Created page with "Kvůli stahování potom jděte do pole s ''hudebními zdroji'', vyberte část zabývající se internetem a klepněte na Magnatune Store. Bude stažen přehled, kde můžete...")
 • (cur | prev) 06:20, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,591 bytes) (+43). . (Created page with "Poslouchejte zadarmo hudbu nabízenou službou Magnatune zdarma a nakupujte ji přímo přes '''Amarok'''. Klepněte na {{Configure}} pro přidání údajů o vašem členstv...")
 • (cur | prev) 06:17, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,548 bytes) (+98). . (Created page with "Zatímco přenos dat je u vlastního internetového přehrávače Last.fm's pro britské a německé obyvatelstvo zadarmo, v '''Amaroku''' je vyhrazen platícím odběratelům...")
 • (cur | prev) 06:12, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,450 bytes) (+6). . (Created page with "Pokud máte přístup k vzdálenému hudebnímu serveru '''Ampache''', klepněte na {{Configure}} a zadejte nezbytné informace. Můžete nastavit přístup k více než jedno...")
 • (cur | prev) 06:10, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,444 bytes) (+23). . (Created page with "| <menuchoice>Podpůrná vrstva pro SMB (Windows) Share</menuchoice> || Složky s místní sbírkou na vzdálených Samba (Windows) shares |}<!--{-->")
 • (cur | prev) 06:09, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,421 bytes) (+23). . (Created page with "| <menuchoice>Podpůrná vrstva pro NFS Share</menuchoice> || Složky s místní sbírkou na vzdálených NFS shares (Network File System)")
 • (cur | prev) 06:08, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,398 bytes) (+22)
 • (cur | prev) 06:07, 27 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,376 bytes) (+39). . (Created page with "| <menuchoice>Místní soubory & velkokapacitní ukládací zařízení USB</menuchoice> || Složky s místní sbírkou na místních a připojitelných discích")
 • (cur | prev) 20:20, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,337 bytes) (+10). . (Created page with "'''Amarok''' vám nabízí přístup k následujícím podpůrným vrstvám pro sbírky, jsou-li dostupné:")
 • (cur | prev) 20:20, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,327 bytes) (-1). . (Created page with "Jiné služby jsou dostupné přes skripty.")
 • (cur | prev) 20:19, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,328 bytes) (+4). . (Created page with "| <menuchoice>Podcast Directory</menuchoice> || Procházejte a odebírejte ohromný výběr podcastů || Ne |}<!--{--> <br />")
 • (cur | prev) 20:14, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,324 bytes) (0). . (Created page with "| <menuchoice>mp3tunes</menuchoice> || Osobní hlídač mp3. Viz také [http://www.mp3tunes.com/cb/about/ mp3tunes.com] || Ano")
 • (cur | prev) 20:13, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,324 bytes) (-2). . (Created page with "| <menuchoice>MP3 Music Store</menuchoice> || Přístup k Amazon MP3 Store přímo z Amaroku || Ano")
 • (cur | prev) 20:13, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,326 bytes) (+32). . (Created page with "| <menuchoice>Magnatune Store</menuchoice> || Poslouchejte ukázky a kupujte hudbu od nahrávací společnosti, která je hodná. Viz také [http://magnatune.com/info/whynotev...")
 • (cur | prev) 20:11, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,294 bytes) (+13). . (Created page with "| <menuchoice>Last.fm</menuchoice> || Oblíbená internetová radioslužba, data posílána pouze předplatitelům. Viz také [http://www.last.fm/about Last.fm] || Ano, osobn...")
 • (cur | prev) 20:09, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,281 bytes) (+9). . (Created page with "| <menuchoice>Jamendo</menuchoice> || Poslouchejte hudbu zdarma zveřejněnou pod licencemi Creative Common. Viz také [http://www.jamendo.com/en/about Jamendo.com] || Ne")
 • (cur | prev) 20:08, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,272 bytes) (+5). . (Created page with "| <menuchoice>gpodder.net</menuchoice> || Podcastová služba. Viz také [http://www.gpodder.net gpodder.net] || Ne")
 • (cur | prev) 20:08, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,267 bytes) (+11). . (Created page with "| <menuchoice>Ampache</menuchoice> || Použít vnější hudební server || Ano, je potřeba server '''Ampache'''")
 • (cur | prev) 20:07, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,256 bytes) (-4). . (Created page with "<!--}-->{| border="1" cellpadding="4" ! Služba !! Popis !! Potřebuje nastavení {{Configure}}")
 • (cur | prev) 20:06, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,260 bytes) (+20). . (Created page with "'''Amarok''' nabízí ve výchozím nastavení následující internetové služby:")
 • (cur | prev) 20:06, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,240 bytes) (+9). . (Created page with "| <menuchoice>Sbírka UPnP</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku UPnP pro '''Amarok''' |}<!--{-->")
 • (cur | prev) 20:05, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,231 bytes) (+9). . (Created page with "| <menuchoice>Sbírka Universal Mass Storage</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku UMS/USB pro '''Amarok'''")
 • (cur | prev) 20:05, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,222 bytes) (+9). . (Created page with "| <menuchoice>Sbírka MTP</menuchoice> || Přídavný modul pro sbírku MTP pro '''Amarok'''")
 • (cur | prev) 20:04, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,213 bytes) (+4)
 • (cur | prev) 20:04, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,209 bytes) (+3)
 • (cur | prev) 20:03, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,206 bytes) (+19). . (Created page with "| <menuchoice>Sbírka iPod, iPad & iPhone</menuchoice> || Přídavný modul k použití zařízení na způsob iPodu jako sbírek '''Amarok'''")
 • (cur | prev) 20:02, 26 August 2013Fri (talk | contribs). . (22,187 bytes) (+5). . (Created page with "| <menuchoice>Sbírka DAAP</menuchoice> || Přídavný modul sbírka DAAP pro '''Amarok'''")
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)