Amarok: Organizacja - Menadżer skryptów

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 23:34, 2 June 2015 by Sauler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Menadżer Skryptów

Menadżer Skryptów zawiera opcje pozwalające rozszerzyć funkcjonalność Amarok poprzez niestandardowe skrypty. Uruchomić go można z menu Ustawienia -> Ustawienia Amarok... -> Skrypty. Skrypty mogą być instalowane z pobranych paczek lub z Zarządzaj skryptami, gdzie można pobrać i zainstalować najnowsze skrypty stworzone przez użytkowników.

Więcej informacji znajdziesz tutaj Konfiguracja Amarok -> Skrypty