Difference between revisions of "Amarok/Manual/Organization/TagEditor/pl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Kilka utworów może być wybrane poprzez kliknięcie na artystę, album lub gatunek w twojej lub poprzez wybranie kilku utworów na playliście używając klawisza <keycap>Ctrl<...")
 
(25 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 14: Line 14:
 
Lista etykiet obsługiwanych przez '''Amarok''':
 
Lista etykiet obsługiwanych przez '''Amarok''':
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
Line 52: Line 53:
 
| Tekstowy komentarz do utworu.
 
| Tekstowy komentarz do utworu.
 
|}
 
|}
 +
</span>
 +
|-
 +
| <menuchoice>Title</menuchoice>
 +
| The title of the track.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Artist</menuchoice>
 +
| The artist or band of the track.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Composer</menuchoice>
 +
| The composer of the track.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Album Artist</menuchoice>
 +
| The artist or band of the album.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Album</menuchoice>
 +
| The album title.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Disc Number</menuchoice>
 +
| The disc number of the album; important in a multi-CD album.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Genre</menuchoice>
 +
| The genre of the track. This can be a custom genre, but usually one of the predefined ones is used.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Beats Per Minute</menuchoice>
 +
| The tempo of the track.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Track</menuchoice>
 +
| The number of the track on the album.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Year</menuchoice>
 +
| The year in which the track or album was published.
 +
|-
 +
| <menuchoice>Comment</menuchoice>
 +
| A text comment for the track.
 +
|}<!--{-->
  
 
===== Edycja Tagów Pojedynczego Utworu =====
 
===== Edycja Tagów Pojedynczego Utworu =====
Line 63: Line 99:
 
Kilka utworów może być wybrane poprzez kliknięcie na artystę, album lub gatunek w twojej lub poprzez wybranie kilku utworów na playliście używając klawisza <keycap>Ctrl</keycap> (nie sekwencyjnie) lub <keycap>Shift</keycap>.
 
Kilka utworów może być wybrane poprzez kliknięcie na artystę, album lub gatunek w twojej lub poprzez wybranie kilku utworów na playliście używając klawisza <keycap>Ctrl</keycap> (nie sekwencyjnie) lub <keycap>Shift</keycap>.
  
===== All At Once =====
+
===== Wszystko na Raz =====
  
More general tags can be set for a group of tags at once. It works just like the single-track-mode, but the title and track number tags are locked.
+
Bardziej ogólne etykiety mogą być ustalone dla grupy utworów na raz. Działa to podobnie do edycji pojedynczego utworu, jedynie pola Tytuł i Numer Ścieżki są zablokowane.
  
 
[[File:Amarok2.4.1AlbumTagEditDialog.png|thumb|center|350px]]
 
[[File:Amarok2.4.1AlbumTagEditDialog.png|thumb|center|350px]]
  
===== Track By Track =====
+
===== Utwór po Utworze =====
  
This mode is pretty similar to the single-track-mode, except for the ability to switch between the selected tracks using the <menuchoice>Next</menuchoice> and <menuchoice>Previous</menuchoice> buttons. It is activated by clicking on the checkbox <menuchoice>Per Track</menuchoice> on the bottom of the window. <br />
+
Tryb ten jest podobny do Edycji Tagów Pojedynczego Utworu, jedyną zmianą jest możliwość przełączania między utworami używając przycisków <menuchoice>Następny</menuchoice> oraz <menuchoice>Poprzedni</menuchoice>. Jest aktywowany przez zaznaczenie pola <menuchoice>Na ścieżkę</menuchoice> na dole okna.
  
 
[[File:Amarok2.4.1AlbumTagEditPerTrackDialog.png|thumb|center|350px]]
 
[[File:Amarok2.4.1AlbumTagEditPerTrackDialog.png|thumb|center|350px]]
  
==== Get Tags from MusicBrainz ====
+
==== Pobierz Tagi z MusicBrainz ====
  
A new feature in '''Amarok''' 2.4 is the ability to guess tags from the '''MusicBrainz''' database. Click the <menuchoice>Get Tags from MusicBrainz</menuchoice>, wait a moment for the database to be searched for matches, and then <menuchoice>Update Tags</menuchoice>, or <menuchoice>Cancel</menuchoice>.<br /><br />
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
If you have the packages ''libofa'' and ''ffmpeg'' installed, and '''Amarok''' is compiled with them, '''Musicbrainz''' will be able to use "fingerprinting" (the ''MusicDNS'' service) to search for albums and tracks without good filenames or existing tags.
+
Nową funkcjonalnością w '''Amarok''' 2.4 jest możliwość zgadywania tagów na podstawie bazy danych '''MusicBrainz'''. Kliknij <menuchoice>Uzyskaj znaczniki z MusicBrainz</menuchoice>, poczekaj moment kiedy baza danych jest przeszukiwana a potem <menuchoice>Uaktualnij znaczniki</menuchoice> lub <menuchoice>Anuluj</menuchoice>.<br /><br />
 +
Jeśli masz zainstalowane pakiety ''libofa'' oraz ''ffmpeg'', a '''Amarok''' jest skompilowany z obsługą ich, '''MusicBrainz''' bedzie mógł użyć ''odciska palca'' utworu (usługa ''MusicDNS'') by wyszukać albumy i utwory bez dobrych nazw plików czy tagów.
 +
</span>
  
[[File:Amarok2.4MusicBrainzTagger.png|center|thumb|350px|MusicBrainz Tagger dialog]]
+
[[File:Amarok2.4MusicBrainzTagger.png|center|thumb|350px|Tagowanie za pomocą MusicBrainz ]]
  
==== Guess Tags From Filename ====
+
==== Odgadnij Tagi na Podstawie Nazwy Pliku ====
  
It is also possible to tag tracks using information in the filename. This is a very convenient feature when dealing with lots of files with a consistent naming scheme. <br /><br />
+
Możliwym jest tagowanie utworów na podstawie informacji w nazwie pliku. Jest to bardzo wygodna metoda przy oznaczaniu dużych ilości plików nazwanych według stałego schematu.<br /><br />
Some tracks need to be edited manually, because special characters like single quotes are omitted in file names. A preview helps to create the correct pattern.
+
Niektóre utwory muszą być edytowane manualnie, ponieważ znaki specjalne takie jak apostrof są pomijane w nazwach plików. Poniższy pokaz ułatwia stworzenie odpowiedniego wzorca.
  
===== Options =====
+
===== Opcje =====
  
There are also several options to format the result. These are self-explanatory.
+
Jest kilka opcji formatowania rezultatu. Są one oczywiste i nie wymagają wyjaśnień.
  
 
[[File:Amarok2.4.1FilenameLayoutChooserOptions.png|thumb|center|250px]]
 
[[File:Amarok2.4.1FilenameLayoutChooserOptions.png|thumb|center|250px]]
  
===== Basic =====
+
===== Tryb Podstawowy =====
  
In the basic view you get a drag-and-drop menu to create the pattern in the filename.
+
W widoku podstawowym możesz przeciągać ikony, by utworzyć wzorzec do nazw plików.
  
 
[[File:Tagedit_fromfile_basic.png|thumb|center|400px]]
 
[[File:Tagedit_fromfile_basic.png|thumb|center|400px]]
  
===== Example =====
+
===== Przykład =====
  
Filename: 03-social_distortion-dont_take_me_for_granted.mp3 <br />
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
Tracknumber: 03 <br />
+
Nazwa pliku: 03-social_distortion-dont_take_me_for_granted.mp3 <br />
Artist: Social Distortion <br />
+
Numer Ścieżki: 03 <br />
Title: Don't Take Me For Granted <br />
+
Wykonawca: Social Distortion <br />
 +
Tytuł: Don't Take Me For Granted <br />
 +
</span>
  
 
[[File:Tagedit_fromfile_basic_example.png|thumb|center|400px]]
 
[[File:Tagedit_fromfile_basic_example.png|thumb|center|400px]]
  
===== Advanced =====
+
===== Tryb Zaawansowany =====
  
In the advanced view you can create a pattern using markers in a string. <br />
+
W widoku zaawansowanym możesz tworzyć wzorce wykorzystując znaczniki w ciągu. <br />
  
 
[[File:Tagedit_fromfile_advanced.png|thumb|center|400px]]
 
[[File:Tagedit_fromfile_advanced.png|thumb|center|400px]]
  
===== Example =====
+
===== Przykład =====
  
Filename: 03-social_distortion-dont_take_me_for_granted.mp3 <br />
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
Tracknumber: 03 <br />
+
Nazwa pliku: 03-social_distortion-dont_take_me_for_granted.mp3 <br />
Artist: Social Distortion <br />
+
Numer Ścieżki: 03 <br />
Title: Don't Take Me For Granted <br />
+
Wykonawca: Social Distortion <br />
 +
Tytuł: Don't Take Me For Granted <br />
 +
</span>
  
 
[[File:Tagedit_fromfile_advanced_example.png|thumb|center|400px]]
 
[[File:Tagedit_fromfile_advanced_example.png|thumb|center|400px]]
Line 126: Line 168:
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/CoverManager | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/Transcoding
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/CoverManager | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Organization/Transcoding
| prevtext=Cover Manager | nexttext=Transcoding
+
| prevtext=Amarok: Orgranizacja - Menadżer okładek | nexttext=Amarok: Organizacja - Transkodowanie
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Back to Menu
+
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Powrót do Menu
 
}}
 
}}
  
[[Category:Amarok]]
+
[[Category:Amarok2.8/pl]]
[[Category:Multimedia]]
+
[[Category:Multimedia/pl]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Samouczki/pl]]

Latest revision as of 23:07, 2 June 2015

Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Edytor Tagów

Wbudowany Edytor Tagów pozwala przeglądać i zmieniać metadane plików w kolekcji. By otworzyć edytor kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone utwory lub utwór, wybierz Edytuj informacje o utworze i wybierz panel Znaczniki

Manualna Edycja Tagów

Zmień odpowiednią linię do pożądanej wartości i kliknij Zapisz i zamknij. Wybranie Anuluj odrzuca wszystkie niezapisane zmiany.

Tagi (Etykiety)

Tagi to metadane takie jak numer utworu czy nazwa wykonawcy utworu zapisywanymi w pliku. Bardzo popularnym typem tagów jest ID3 tag.

Lista etykiet obsługiwanych przez Amarok:

Tag Opis
Tytuł Tytuł utworu.
Wykonawca Artysta lub zespół wykonujący utwór.
Kompozytor Kompozytor utworu.
Wykonawca Albumu Artysta lub zespół wykonujący album.
Album Tytuł albumu.
Numer Płyty Numer płyty albumu. Istotne przy wielopłytowych albumach.
Gatunek Gatunek utworu. Może być wpisany niestandardowo ale zwykle wykorzystywany jest jeden ze zdefiniowanych.
Uderzeń na minutę Tempo utworu.
Numer Ścieżki Numer utworu w albumie.
Rok Rok wydania albumu.
Komentarz Tekstowy komentarz do utworu.

|- | Title | The title of the track. |- | Artist | The artist or band of the track. |- | Composer | The composer of the track. |- | Album Artist | The artist or band of the album. |- | Album | The album title. |- | Disc Number | The disc number of the album; important in a multi-CD album. |- | Genre | The genre of the track. This can be a custom genre, but usually one of the predefined ones is used. |- | Beats Per Minute | The tempo of the track. |- | Track | The number of the track on the album. |- | Year | The year in which the track or album was published. |- | Comment | A text comment for the track. |}

Edycja Tagów Pojedynczego Utworu

W tym trybie możesz zmieniać wszystkie obsługiwane tagi wybranego pliku.

Amarok2.4.1TagEditDialog.png
Edycja Tagów Kilku Utworów

Kilka utworów może być wybrane poprzez kliknięcie na artystę, album lub gatunek w twojej lub poprzez wybranie kilku utworów na playliście używając klawisza Ctrl (nie sekwencyjnie) lub Shift.

Wszystko na Raz

Bardziej ogólne etykiety mogą być ustalone dla grupy utworów na raz. Działa to podobnie do edycji pojedynczego utworu, jedynie pola Tytuł i Numer Ścieżki są zablokowane.

Amarok2.4.1AlbumTagEditDialog.png
Utwór po Utworze

Tryb ten jest podobny do Edycji Tagów Pojedynczego Utworu, jedyną zmianą jest możliwość przełączania między utworami używając przycisków Następny oraz Poprzedni. Jest aktywowany przez zaznaczenie pola Na ścieżkę na dole okna.

Amarok2.4.1AlbumTagEditPerTrackDialog.png

Pobierz Tagi z MusicBrainz

Nową funkcjonalnością w Amarok 2.4 jest możliwość zgadywania tagów na podstawie bazy danych MusicBrainz. Kliknij Uzyskaj znaczniki z MusicBrainz, poczekaj moment kiedy baza danych jest przeszukiwana a potem Uaktualnij znaczniki lub Anuluj.

Jeśli masz zainstalowane pakiety libofa oraz ffmpeg, a Amarok jest skompilowany z obsługą ich, MusicBrainz bedzie mógł użyć odciska palca utworu (usługa MusicDNS) by wyszukać albumy i utwory bez dobrych nazw plików czy tagów.

Tagowanie za pomocą MusicBrainz

Odgadnij Tagi na Podstawie Nazwy Pliku

Możliwym jest tagowanie utworów na podstawie informacji w nazwie pliku. Jest to bardzo wygodna metoda przy oznaczaniu dużych ilości plików nazwanych według stałego schematu.

Niektóre utwory muszą być edytowane manualnie, ponieważ znaki specjalne takie jak apostrof są pomijane w nazwach plików. Poniższy pokaz ułatwia stworzenie odpowiedniego wzorca.

Opcje

Jest kilka opcji formatowania rezultatu. Są one oczywiste i nie wymagają wyjaśnień.

Amarok2.4.1FilenameLayoutChooserOptions.png
Tryb Podstawowy

W widoku podstawowym możesz przeciągać ikony, by utworzyć wzorzec do nazw plików.

Tagedit fromfile basic.png
Przykład

Nazwa pliku: 03-social_distortion-dont_take_me_for_granted.mp3
Numer Ścieżki: 03
Wykonawca: Social Distortion
Tytuł: Don't Take Me For Granted

Tagedit fromfile basic example.png
Tryb Zaawansowany

W widoku zaawansowanym możesz tworzyć wzorce wykorzystując znaczniki w ciągu.

Tagedit fromfile advanced.png
Przykład

Nazwa pliku: 03-social_distortion-dont_take_me_for_granted.mp3
Numer Ścieżki: 03
Wykonawca: Social Distortion
Tytuł: Don't Take Me For Granted

Tagedit fromfile advanced example.png



This page was last edited on 2 June 2015, at 23:07. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.