Revision as of 08:56, 3 September 2013 by Fri (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator

Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Automatický tvůrce seznamu skladeb

Automatický tvůrce seznamu skladeb automaticky tvoří seznamy skladeb založené na vámi nastavených omezeních. Tato omezení mohou být nastavena podle dat písně (umělec, žánr, rok) nebo času přístupu (naposledy hráno). Jsou i zvláštní omezení, která určují, jak způsobem Amarok bude hledat písně. Automatického tvůrce seznamu skladeb najdete v poli s hudebními zdroji, Seznamy skladeb -> Automatický tvůrce seznamu skladeb.

Nástrojový pruh na přednastavení pro automatického tvůrce seznamu skladeb

Amarok-apg-presets-toolbar.png

Toto je nástrojový pruh na přednastavení pro automatického tvůrce seznamu skladeb. Zleva doprava máme následující tlačítka:

  • Icon-list-add.png Přidá prázdné přednastavení, které lze upravit.
  • Icon-document-properties.png Otevře okno editoru přednastavení pro automatického tvůrce seznamu skladeb, ve kterém se dají upravit omezení nyní vybraného přednastavení.
  • Icon-list-remove.png Odstraní vybrané přednastavení ze seznamu; nelze vrátit zpět.
  • Icon-document-import.png Zavede přednastavení ze souboru .xml. Je tu možnost, že přednastavení bude poroucháno, pokud bylo upraveno mimo Amarok. Použijte zkoušeče omezení.
  • Icon-document-export.png Vyvede přednastavení do souboru .xml, který lze zase zavést.
  • Icon-go-next.png Nahraje automatického tvůrce seznamu skladeb s vybraným přednastavením a automaticky stvoří seznam skladeb.

Práce s přednastaveními

Okno editoru přednastavení pro automatického tvůrce seznamu skladeb

Přednastavení jsou soubory pravidel, které automatický tvůrce seznamu skladeb Amaroku použije, když tvoří seznamy skladeb. Tato pravidla budou od teď zmiňována jako omezení; každé přednastavení je určeno omezeními , která je tvoří. Skupiny omezení uspořádané hierarchicky a logicky se nazývají stromy omezení.

Omezení

Omezení jsou stavebními kameny stromů omezení. Jsou to jednoduché příkazy, které automatický tvůrce seznamu skladeb použije pro přidání písní do seznamu skladeb, který tvoří. Pro přidání omezení do nyní vybraného stromu omezení (přednastavení) klepněte na tlačítko Icon-document-properties.png v nástrojovém pruhu na přednastavení pro automatického tvůrce seznamu skladeb a klepněte na volbu Přidat nové v okně editoru přednastavení pro automatického tvůrce seznamu skladeb. Všimněte si, že tímto je omezení přidáno pod vybranou položku (omezení nebo skupina omezení).

Je možné přidat mnoho různých druhů omezení. Každé ve stromu pracuje jiným způsobem.

Typy omezení

Automatický tvůrce seznamu skladeb Amaroku podporuje několik typů omezení:

Omezení Popis
Porovnat značky Nejdůležitější omezení, protože je lze nastavit na doslova jakoukoli informaci týkající se souboru, počítaje v to: umělce, název, název alba, žánr, rok, naposledy hráno a výsledek.
Doba trvání seznamu skladeb Nastavit celkový čas (ve formátu HH:MM:SS), který má seznam skladeb mít
Délka seznamu skladeb Určete, kolik písní má být v seznamu skladeb
Kontrolní bod Řekněte Amaroku, kde má spustit a zastavit hledání skladeb
Zabránit kopiím Zabránit Amaroku ve vybrání stejných skladeb, písní od téhož umělce, nebo téhož alba

Všimněte si, že můžete změnit to, jak omezení pracují, různým způsobem, například nastavením posuvníku pro neurčitost-přesnost, který určuje jak věrně bude omezení následováno.

Jiná cesta ke změně omezení, která je přítomna v Porovnat značky s textově založenou značkou, se nachází v řádku pod rozbalovacím seznamem volby Pole. V textovém poli napravo napíšete text, který se má porovnat, a v rozbalovacím seznamu nalevo můžete vybrat obsahuje (čímž se vezmou do úvahy všechny písně, které mají ve své značce shodný text), rovná se (čímž se vezmou do úvahy všechny písně, jejichž odpovídající značka odpovídá přesně té, co je v textovém poli), začíná na a končí na.

Podobně můžete měnit způsob, jakým se omezení založená na hodnotě chovají (například omezení pro délku seznamu skladeb a omezení pro počet přehrání pomocí porovnání značky constraint) změnou volby hned u textu na nastavení, jako je menší než, rovná se a větší než.

Dalším způsobem, jak změnit chování omezení, je zašktrnout políčko Obrátit, mají-li je. Takto se budou chovat opačně, z "Porovnat značky: umělcovo jméno obsahuje Název" se stane "Porovnat značky: umělcovo jméno neobsahuje Název".

Skupiny omezení

Skupiny omezení je možné přidat volbouPřidat nové v okně editoru přednastavení automatického tvůrce seznamu skladeb. Omezení ve skupině jsou logicky spojena, totéž platí pro skupiny pod skupinami. V současnosti jsou dva druhy skupin omezení: skupina omezení "Odpovídá vše" a skupina omezení "Odpovídá jakékoli". Skupina "Odpovídá vše" vyžaduje, aby píseň odpovídala všem omezením ve skupině. Skupina "Odpovídá jakékoli" vyžaduje, aby píseň odpovídala alespoň jednomu omezení ve skupině. Pro přidání omezení do určité skupiny je vyberte v editoru přednastavení a použijte volbu Přidat nové.

Používání vašich přednastavení

Jakmile nastavíte přednastavení, musíte je jen vybrat v panelu s přednastaveními automatického tvůrce seznamu skladeb v automatickém tvůrci seznamu skladeb a klepnout v nástrojovém pruhu na Icon-go-next.png pro spuštění automatického tvůrce seznamu skladeb s vybraným přednastavením. Poté budete mít seznam skladeb odpovídající vašim hlediskům, jako je tento:

Seznam skladeb vytvořený stromem omezení níže.
Generatingtree.jpegThis page was last edited on 3 September 2013, at 08:56. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.