Difference between revisions of "Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists/da"

(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
Line 52: Line 52:
 
; Lignende kunstner fra EchoNest
 
; Lignende kunstner fra EchoNest
 
: Denne bias matcher spor, som ifølge EchoNest minder om enten det forrige spor eller ethvert spor i spillelisten. Dette lader dig afspille en sekvens af beslægtede spor ved blot at tilføje et enkelt spor til spillelisten og så aktivere den dynamiske spilleliste i stedet for selv at definere alle de regler, som sporene skal matche.
 
: Denne bias matcher spor, som ifølge EchoNest minder om enten det forrige spor eller ethvert spor i spillelisten. Dette lader dig afspille en sekvens af beslægtede spor ved blot at tilføje et enkelt spor til spillelisten og så aktivere den dynamiske spilleliste i stedet for selv at definere alle de regler, som sporene skal matche.
; Last.fm similar
+
; Lignende fra Last.fm
: This bias performs the same function as the EchoNest bias, but uses Last.fm to determine similarity. You can also choose similarity to the previous track or to the previous artist.
+
: Denne bias udfører samme funktion som EchoNest bias'en, men bruger Last.fm til at bestemme beslægtethed. Du kan også vælge beslægtethed med det forrige spor eller den forrige kunstner.
 
; Last.fm weekly top artist
 
; Last.fm weekly top artist
 
: This bias matches tracks which are on the weekly charts from Last.fm for a given time period.
 
: This bias matches tracks which are on the weekly charts from Last.fm for a given time period.

Revision as of 14:11, 11 December 2011

Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Dynamiske spillelister

Nogle medieafspillere er designede til at rumme hele musiksamlingen i en enkelt spilleliste og så afspille numrene i tilfældig rækkefølge eller sorteret og lagt i kø. Med en større samling er denne måde at håndtere dine spillelister ikke effektiv. Amaroks Dynamiske spillelister er en bedre måde at udforske din musik.

Dynamiske spillelister finder du i feltet Mediekilder under Spillelister -> Dynamiske spillelister.

Disse instruktioner er for den nye udgave af dynamiske spillelister i Amarok 2.4.2 og senere. Se nedenfor for 2.4.1 og tidligere.

Amarok-newdynamic-detail.png

Hvordan Dynamiske spillelister virker

En dynamiske spilleliste er en liste, som vokser, mens du lytter til din musik. Den vil holde på en vist antal numre foran det aktuelle nummer og vil rydde op i spillelisten ved at fjerne gamle numre. Numrene, som bliver føjet til begyndelsen af listen bestemmes af den aktuelt valgte dynamiske spilleliste.

Brug af en Dynamiske spilleliste

For at aktivere dynamiske spillelister skal du klikke på knappen Icon-action-dynamic-amarok.png i feltet Dynamiske spillelister. En linje dukker op øverst i feltet Spilleliste, for at vise at dynamiske spillelister er slåer til. Fra listen med valgmuligheder vælger du, hvilken dynamiske spilleliste du vil bruge ved at dobbeltklikke på den. Den aktuelt valgte dynamiske spilleliste vises med fed skrift.

Du kan justere antallet af numre, som skal vises i spillelisten før og efter det aktuelle nummer i felterne Tidligere og Forestående. Du kan forhindre, at det samme spor dukker op i spillelisten mere end en gang ved hjælp af knappen Icon-edit-copy.png. Knappen Genudfyld lader dig generere et nyt sæt af spor. Dette kan bruges sammen med en høj indstilling af Forestående til at generere faste spillelister til eksport.

Definition af dynamiske spillelister

Hver dynamisk spilleliste er baseret på bias. En bias definerer en bestemt begrænsning på den dynamiske spillelistes opførsel. Nye numre, som skal føjes til spillelisten vælges tilfældigt fra en liste med alle de numre, som matcher bias'erne. Bias kan enten være et enkelt bias (fx bias'en Søg efter) eller en gruppe af andre bias (fx bias'en Match alle). Nogle eksempler på spillelister følger med, og du kan definere nye spillelister med knappen Icon-document-new.png.

For at ændre en spillelistes navn skal de enten bruge knappen Icon-document-properties.png eller højreklikke på listen og vælge Omdøb spilleliste. En bias kan redigeres med den samme knap eller ved at højreklikke og vælge Redigér bias. For bias'er, som har underbias'er kan du tilføje en nyt bias ved at højreklikke og vælge Tilføj ny bias.

Bias

Her følger en forklaring af hver tilgængelig bias og dens mulige tilvalg.

Søg
Denne bias matcher spor, som findes ved en gives søgeforespørgsel. Den bruger de samme søgestrenge som samlingsbrowseren. Du kan også bruge bias'en Match via metamærker til at match mærker på samme måde som i samlingens filtereditor.
Tilfældig
Denne bias matcher ethvert spor helt tilfældigt.
Og
Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher alle under-bias'er.
Eller
Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher mindst en af under-bias'erne.
Partition
Denne gruppe-bias matcher spor fra under-bias'erne i givne forhold. Redigeringsvinduet for denne bias har skydere for hver under-bias til at justere deres andel. Hvis der for eksempel er to under-bias og deres andels-skydere er sat til det samme, så vil halvdelen af spillelisten matche den ene bias og halvdelen den anden.
Bemærk: Den dynamiske spilleliste arbejder internt med flere spor end du kan se, så efter at have klikket på "genopfrisk" indeholder listen måske ikke en ligelig fordeling af numre; men hvis du fortsætter med at lytte til musikken vil du se, at det kommer til at passe i det lange løb.
Hvis Ellers
Denne gruppe-bias matcher spor fra den første under-bias, men hvis den ikke finder noget match her, så matcher den spor fra den anden under-bias. Du kan se et eksempel på dette i spillelisten Albumafspilning.
Match via metamærker
Denne bias matcher spor, som opfylder visse betingelser for et mærke. Brugerfladen til udvælgning er den samme som for søgefilteret i samlingsbrowseren. Vælg et mærke fra drop ned-listen og udfyld begrænsningen. (Tip: Du kan bruge flere af disse i en Og-bias.)
Albumafspilning
Denne bias matcher spor, som kommer fra det samme album som det forrige punkt i spillelisten. Du kan vælge detaljer for bias'en i drop ned-menuen. For eksempel bruges Sporet efterfølger direkte det forrige spor i albummet i spillelisten Albumafspilning for at sikre, at hele albums afspilles fra en ende af.
Quizafspilning
Denne bias matcher spor, sådan at det første bogstav i et givet mærke (titel, kunstner eller album) er det samme som det sidste bogstav i det samme mærke for det forrige nummer. Hvis for eksempel kunstner er valgt, så kunne du have følgende sekvens: Led Zeppelin -> Nine Inch Nails -> Santana, etc.
Lignende kunstner fra EchoNest
Denne bias matcher spor, som ifølge EchoNest minder om enten det forrige spor eller ethvert spor i spillelisten. Dette lader dig afspille en sekvens af beslægtede spor ved blot at tilføje et enkelt spor til spillelisten og så aktivere den dynamiske spilleliste i stedet for selv at definere alle de regler, som sporene skal matche.
Lignende fra Last.fm
Denne bias udfører samme funktion som EchoNest bias'en, men bruger Last.fm til at bestemme beslægtethed. Du kan også vælge beslægtethed med det forrige spor eller den forrige kunstner.
Last.fm weekly top artist
This bias matches tracks which are on the weekly charts from Last.fm for a given time period.

A dynamic playlist in use

Amarok-newdynamic.png

Old (2.4.1 and earlier) Dynamic Playlist

Dynamic playlist.png
Biases

Biases are what makes your dynamic playlist special! The default value for the dynamic playlist, with no biases, is random play. Biases of various sorts will alter that in different ways.

Proportional Bias

Proportional biases match a certain portion of the playlist to a specific value, such as Artist, Composer, Title, Genre, Year, etc. You can specify as many biases as you like to work together. This is a very flexible way of choosing your playlist.

Don't be confused, though -- a dynamic playlist containing the following two biases: 50% Artist: Michael Jackson, 50% Genre:Rock can contain tracks that are from neither Michael Jackson nor have a Rock genre. This is because while both biases are used, half the time a track will be chosen which is Jackson, and half the time not, and the same for Rock. So if you want 50/50 Jackson and Rock, set the biases to 100% for each.

Custom Bias

This is where you will find the new Last.fm and Echo Nest biases. Use Last.fm or Echo Nest to bias the playlist towards artists who are similar to either the currently playing artist, your weekly top artists in Last.fm; or for Echo Nest, the current playlist as a whole.

This function will use as a seed whatever song is playing when the playlist is repopulated so your music evolves as you listen, while remaining somewhat similar to whatever is currently playing.

Fuzzy Bias

Fuzzy bias will match an approximate value and has a strictness field, as opposed to a percentage one. More strictness means more exact matches. The resulting playlist will consist of tracks normally distributed around the requested value.

Using your Dynamic Playlist

To enable the dynamic playlist you have created simply check the On box in the upper-left corner of the pane. To regenerate the entire playlist at any time, click Repopulate, to the right of On.

The default number of items in the playlist is your 5 previous plays plus 10 upcoming items. With the currently playing track, this makes 16 items in the playlist at any given time. The number of tracks can be changed right below the On checkbox.

Below that is the dropdown menu for loading saved playlists, the Save button, and the Delete button.

A dynamic playlist in use

Amarok dynamic playlist.pngThis page was last edited on 11 December 2011, at 14:11. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.