Revision as of 14:52, 31 August 2013 by Fri (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Playlist

Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Nabídka Seznam skladeb

Je to hlavní rozbalovací nabídka, kde můžete nastavit váš seznam skladeb. Zde můžete přidat další skladby, rozhlasové kanály, a uklidit seznam skladeb.

Položky nabídky
Nabídka Seznam skladeb Amaroku
Položka nabídky Popis Zkratka
Přidat soubory... Otevře soubor pro přehrání v Amaroku
Přidat proud... Vyberte si různé kanály pomocí adresního řádku. Vložte nebo napište odkaz
Vyvést seznam skladeb jako... Uložte své oblíbené seznamy skladeb v různých formátech - mp3 streaming, Shoutcast, xspf
Zpět Jděte o jeden krok nazpátky Ctrl + Z
Znovu Klepněte na "Znovu", aby se poslední krok provedl znovu Ctrl + Shift + Z
Vyprázdnit seznam skladeb Uklidí nynější seznam skladeb
Odstranit kopie Odstraní záznamy v seznamu skladeb, které jsou v něm víckrát
Rozvržení seznamu skladeb Změní pohledový styl seznamu skladeb
Upravit řadu Dovolí vám změnit pořadí řazení vaší řady
Rozvržení seznamu skladeb

Přes nabídku Seznam skladeb -> Rozvržení seznamu skladeb přepínáte mezi různými rozvrženími pomocí kulatých přepínacích tlačítek, a nastavujete své osobní rozvržení seznamu skladeb.

Výchozí

Seznam skladeb -> Rozvržení seznamu skladeb -> Výchozí

PlaylistLayout1.png
Amarok playlist layout d ss.png
Žádné seskupování

Seznam skladeb -> Rozvržení seznamu skladeb -> Žádné seskupování

PlaylistLayout2.png
Amarok playlist layout nog1 s.png
Žádné seskupování (jeden řádek)

Seznam skladeb -> Rozvržení seznamu skladeb -> Žádné seskupování (jeden řádek)

PlaylistLayout3.png
Amarok playlist layout nog2 s.png
Podrobné

Seznam skladeb -> Rozvržení seznamu skladeb -> Podrobné

PlaylistLayout4.png
Amarok playlist layout v1 s.png
Nastavit rozvržení seznamu skladeb...

Seznam skladeb -> Rozvržení seznamu skladeb -> Nastavit rozvržení seznamu skladeb...

Tato volba vám umožňuje udělat si vlastní rozvržení seznamu skladeb; zobrazit sloupce Umělec, Žánr, Rok, ÚZM a tak dále.

Udělejte si své vlastní rozvrženíThis page was last edited on 31 August 2013, at 14:52. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.