Amarok/Manual/Various/Moodbar

Revision as of 06:02, 9 March 2015 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)

Jump to: navigation, search
Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil

Náladový pruh

Náladový pruh ukazuje "náladu" skladby, což můžete potom využít k tomu, abyste si uvědomili, kdy v písni se něco zajímavého děje.

Aby Amarok zobrazoval náladové pruhy pro vaši hudbu, budete potřebovat program pro náladový pruh (níže se podívejte na stahovánís a balíčky).

Balíček pro náladový pruh vyžaduje GStreamer a různé přídavné moduly v závislosti na souborových typech, jež používáte (podívejte se na podporované souborové typy). K vytvoření souborů .mood nebudete potřebovat balíček phonon-backend-gstreamer.

Provedení nového náladového pruhu má dvě části: balíček Moodbar, který obsahuje program, jenž vezme hudební soubor a vytvoří soubor .mood, a podpůrný kód ve zdrojových souborech pro Amarok, který spouští spustitelný soubor a zobrazí náladový pruh. Balíček Moodbar závisí na knihovnách pro GStreamer. Bez balíčku Moodbar, Amarok náladové pruhy pro vaši hudbu vytvořit nedokáže.

Náhradou za výše uvedené je nový skript, který vytvoří soubory pro náladový pruh pro skladby v seznamu skladeb Amaroku; jedná se o výjimku k výše popsanému. Skriptu ke jeho činnosti stačí Amarok, ale vytváří pouze soubory .mood, zatímco jsou přehrávány v seznamu skladeb.

Moodbar je na světě díky práci Gavina Wooda a Simona O'Keefe, kteří navrhli algoritmy; jejich původní pojednání je zde.

Shrnutí požadavků

 • The Moodbar binary, in your PATH (it should be listed upon running
  which moodbar
  from a console) — Remember to configure the Moodbar package with
  ./configure --prefix=`pkg-config --variable=prefix gstreamer-0.10`
 • The GStreamer 0.10 library and plugins for the formats you want Moodbar to be able to analyse.
 • The Fastest Fourier Transform In The West (fftw.org) FFTW library version 3.0 or above (at least single-precision floating point version - libfftw3f) — If your platform does not provide this for you or you need to compile your own version, remember to configure the FFTW package with
  ./configure --enable-single
 • A version of Amarok with a Use moods option in the General section of the configuration screen. This means 1.4.4 or higher in the 1.4 series or 2.2.2 or higher in the 2.x series.
Dialog-information.png
 
Information
Systems with package managers should automatically install the GStreamer plugins and FFTW along with the Moodbar package; this information is provided mostly for people who want or need to compile from source or manually install packages.


Používání

V současnosti se soubory .mood musí dělat ručně. Amarok to za vás neudělá. Pro celou svou sbírku na to použijte skript na vytváření souborů pro náladový pruh popsaný níže.

Pro povolení zobrazení náladových pruhů v Amaroku je zapněte v nastavení: Nastavení -> Nastavit Amarok -> Obecné -> Ukázat náladový pruh v posuvníku s postupem přehrávání. Náladové pruhy by se nyní měly objevit v posuvnících skladeb v okně přehrávače a v seznamu skladeb. Bude tu i náladové pole, které budete moci přidat do rozvržení seznamu skladeb.

Instalace

Stažení zdrojových souborů
Latest release: moodbar-0.1.2.tar.gz — this is the Moodbar source package, which contains the Moodbar program (which generates .mood files from music files), and a GStreamer plugin that does the work. The Moodbar package needs GStreamer 0.10.* installed, plus the 0.10.* version of various plugins. Be sure to install the Moodbar package into the same prefix as GStreamer — follow the instructions in the INSTALL file.

If you find any bugs, please submit a bug report at bugs.kde.org.

Balíčky pro Debian
A package for Moodbar is now available in Debian unstable. Simply run
apt-get install moodbar
. You will likely also want to install gstreamer0.10-plugins-ugly, gstreamer0.10-plugins-good, and gstreamer0.10-plugins-bad for format support.
Balíčky pro Kubuntu a Ubuntu

A package for Moodbar is available in the official package repository; just ensure the universe section is activated (which should be default anyway). Just install the package moodbar with your preferred package manager (Kpackagekit, Aptitude, Adept, Synaptic). You will likely also want to install gstreamer0.10-plugins-ugly, gstreamer0.10-plugins-good, and gstreamer0.10-plugins-bad for format support.

Or, to install, paste this into Firefox or Konqueror and hit Enter.

apt://moodbar,gstreamer0.10-plugins-ugly,gstreamer0.10-plugins-good,gstreamer0.10-plugins-bad?section=universe?refresh=yep
Sestavení pro Gentoo
Moodbar is available in Portage, simply
emerge moodbar
Unofficial ebuilds are no longer required.
Balíčky RPM

If you are a rpm-based distro user, you can build a .rpm using rpmbuild with latest gstreamer-plugins-moodbar.spec. The binary package will be soon available for PLD-linux distro.

Fedora

In Fedora 7 and higher (up to 16 as of this writing) Moodbar is available in the default repositories. Simply install it with your PackageKit GUI or with the following yum command:

yum install moodbar
Balíčky pro openSUSE

openSUSE 11.0 and later, automatically install the following packages:

 • gstreamer-0_10-fluendo-mp3
 • gstreamer-0_10-plugins-base

Also, if your songs contain ID3 tags, you must install

 • gstreamer-0_10-plugins-good
Instalace náladového pruhu

1-Click Install for openSUSE 11. - just choose your version and installation procedure will do the rest:

To install, add the correct repository for your version of openSUSE to YaST then make sure the following packages are installed:

 • gstreamer-0_10-plugins-good
 • gstreamer-0_10-plugins-ugly
 • gstreamer-0_10-plugins-moodbar
 • mad

For details on how to add repositories, see the openSUSE wiki.

If you are using the Smart software management tool, add the channel by entering the following at the command line, remember to change the URL to match your version of openSUSE:
smart channel --add http://software.opensuse.org/download/home:/d7/openSUSE_10.2/home:d7.repo
Then enter
smart update home:d7
You can now install the required packages by
smart install gstreamer10-plugins-moodbar
Dependencies are resolved automatically.
Balíčky pro Mandrivu

First of all, you need to add PLF repositories, so visit easyurpmi.zarb.org and add them to your repositories list. Then simply install the following packages:

 • gstreamer0.10-moodbar
 • gstreamer0.10-plugins-ugly
 • gstreamer0.10-plugins-good
 • gstreamer0.10-plugins-bad
Arch Linux

There is a PKGBUILD for Moodbar in the Arch User Repository (AUR) available here.

For more information about the AUR and working with PKGBUILDs, see the AUR User Guidelines.

FreeBSD

There is a port: audio/gstreamer-plugins-moodbar here.

To install the port:
cd /usr/ports/audio/gstreamer-plugins-moodbar/ && make install clean
To add the package:
pkg_add -r gstreamer-plugins-moodbar

Skript pro vytvoření souboru pro náladový pruh

Here is a simple bash script that will add .mood files to your entire collection. It adds mood files for all files matching the extensions in the current directory and all subdirectories, so it's best run from the base of your music directory.

 1 #!/bin/bash
 2 DIR=${1:-.}
 3 LAST=~/.moodbar-lastreadsong
 4 C_RET=0
 5 
 6 control_c()    # run if user hits control-c
 7 {
 8  echo "" > "$LAST"
 9  echo "Exiting..."
10  exit
11 }
12 
13 if [ -e "$LAST" ]; then
14  read filetodelete < "$LAST"
15  rm "$filetodelete" "$LAST"
16 fi
17 exec 9< <(find "$DIR" -type f -regextype posix-awk -iregex '.*\.(mp3|ogg|flac|wma)') # you may need to add m4a and mp4
18 while read i
19 do
20  TEMP="${i%.*}.mood"
21  OUTF=`echo "$TEMP" | sed 's#\(.*\)/\([^,]*\)#\1/.\2#'`
22  trap 'control_c "$OUTF"' INT
23  if [ ! -e "$OUTF" ] || [ "$i" -nt "$OUTF" ]; then
24   moodbar -o "$OUTF" "$i" || { C_RET=1; echo "An error occurred!" >&2; }
25  fi
26 done <&9
27 exec 9<&-
28 
29 exit $C_RET

Copy and paste the above into a text file named moodbar.sh in your music directory and run the following commands:

cd /path/to/music
 bash moodbar.sh

Alternatively if the above does not work, you may try:

chmod +x moodbar.sh
 ./moodbar.sh

This may take a very long time for large collections! Note that the moodbars will not appear in Amarok until Amarok rescans the collection. The generated mood files will be dotfiles (i.e., prefixed with a full stop), or hidden files - so keep this in mind if you can't find any generated mood files.

Based on the above script, an alternative for multicore CPUs:

 1 #!/bin/bash
 2 NUMCPU="$(grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l)"
 3 
 4 find . -type f -regextype posix-awk -iregex '.*\.(mp3|ogg|flac|wma)' | while read i ; do
 5 
 6     while [ `jobs -p | wc -l` -ge $NUMCPU ] ; do
 7         sleep 0.1
 8     done
 9 
10     TEMP="${i%.*}.mood"
11     OUTF=`echo "$TEMP" | sed 's#\(.*\)/\([^,]*\)#\1/.\2#'`
12     if [ ! -e "$OUTF" ] ; then
13         moodbar -o "$OUTF" "$i" &
14     fi
15 done
Flag-red.png
 
Dead Links
The links are not available anymore. I don't know if it should be updated or deleted

There is another script at Github, which shows previews of the generated mood files on the command line while they are being generated. Read more about it at the author's blog.

Řešení problémů

 • If the Moodbar executable gives you a bus error, that almost always means it can't decode (or can't find) your file. Take a look at the supported file types below for ideas on which GStreamer plugins to install. You can also try the command below to test whether GStreamer can decode your file:
  gst-launch filesrc location=[file] ! decodebin ! fakesink
 • If you are using the ffmpeg plugin to decode mp3s, you may also receive mysterious bus errors. The solution is to stop using the ffmpeg plugin, as it is extremely buggy — use mad instead.
 • If the Moodbar executable tells you that it can't find an element — i.e., it gives an error message like
  Could not create element of type fftwspectrum, please install it.
  — that usually means that you either don't have the required plugins installed (see the plugin list here), or that you didn't install the Moodbar package in the same prefix as GStreamer. If libmoodbar.so and libgstdecodebin.so are not in the same directory, then Moodbar is not installed in the same prefix as GStreamer. Please read the INSTALL file for instructions on how to configure the moodbar package correctly. Alternatively, if you know what you're doing, it may be easier for you to take a look at the GST_PLUGIN_PATH environment variable.
 • If you're wondering why the Moodbar isn't working, either not working at all or not working for a particular file, run the command below, where [file] is a music file:
  moodbar -o test.mood [file]
 • If you have multiple versions of GStreamer installed, make sure all of the required plugins are installed for version 0.10.* -- different versions cannot use each other's plugins.

Podporované typy souborů

Budete potřebovat různé přídavné moduly Gstreameru pro povolení Moodbaru, aby soubory rozebral. Zde je seznam přídavných modulů, které budete potřebovat. Ujistěte se, že u každého přídavného modulu instalujete verzi 0.10.*:

Typ souboru Požadovaný přídavný modul Poznámka
Vše gstreamer-0.10.*, gst-plugins-base, gst-plugins-good
mp3 gst-plugins-mad (in gst-plugins-ugly) Přídavný modul ffmpeg má potíže; nepoužívat pro mp3
ogg gst-plugins-vorbis, gst-plugins-ogg
flac gst-plugins-flac
mp4 gst-plugins-faad, gst-plugins-bad
musepack gst-plugins-musepack
wma gst-plugins-ffmpeg

Snímky obrazovky

Náladový pruh v ukazateli postupu přehrávání v Amaroku 2Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.