Revision as of 06:00, 8 August 2018 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Amarok/Manual/Various/Moodbar

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Náladový pruh

Náladový pruh ukazuje "náladu" skladby, což můžete potom využít k tomu, abyste si uvědomili, kdy v písni se něco zajímavého děje.

Aby Amarok zobrazoval náladové pruhy pro vaši hudbu, budete potřebovat program pro náladový pruh (níže se podívejte na stahovánís a balíčky).

Balíček pro náladový pruh vyžaduje GStreamer a různé přídavné moduly v závislosti na souborových typech, jež používáte (podívejte se na podporované souborové typy). K vytvoření souborů .mood nebudete potřebovat balíček phonon-backend-gstreamer.

Provedení nového náladového pruhu má dvě části: balíček Moodbar, který obsahuje program, jenž vezme hudební soubor a vytvoří soubor .mood, a podpůrný kód ve zdrojových souborech pro Amarok, který spouští spustitelný soubor a zobrazí náladový pruh. Balíček Moodbar závisí na knihovnách pro GStreamer. Bez balíčku Moodbar, Amarok náladové pruhy pro vaši hudbu vytvořit nedokáže.

Náhradou za výše uvedené je nový skript, který vytvoří soubory pro náladový pruh pro skladby v seznamu skladeb Amaroku; jedná se o výjimku k výše popsanému. Skriptu ke jeho činnosti stačí Amarok, ale vytváří pouze soubory .mood, zatímco jsou přehrávány v seznamu skladeb.

Moodbar je na světě díky práci Gavina Wooda a Simona O'Keefe, kteří navrhli algoritmy; jejich původní pojednání je zde.

Shrnutí požadavků

 • The Moodbar binary, in your PATH (it should be listed upon running
  which moodbar
  from a console) — Remember to configure the Moodbar package with proper path, e.g. build and install with commands
  ./autogen.sh --prefix=`pkg-config --variable=prefix gstreamer-1.0` && make && sudo make install
 • The GStreamer 1.0 library and plugins for the formats you want Moodbar to be able to analyse. (An earlier GStreamer 0.10 based version is also still available for some distributions)
 • The Fastest Fourier Transform In The West (fftw.org) FFTW library version 3.0 or above (at least single-precision floating point version - libfftw3f) — If your platform does not provide this for you or you need to compile your own version, remember to configure the FFTW package with
  ./configure --enable-single
 • A version of Amarok with a Use moods option in the General section of the configuration screen. This means 1.4.4 or higher in the 1.4 series or 2.2.2 or higher in the 2.x series.
Dialog-information.png
Information
Systems with package managers should automatically install the GStreamer plugins and FFTW along with the Moodbar package if available; this information is provided mostly for people who want or need to compile from source or manually install packages, or where the distribution specific instructions are outdated and no updated moodbar package is yet available.


Používání

V současnosti se soubory .mood musí dělat ručně. Amarok to za vás neudělá. Pro celou svou sbírku na to použijte skript na vytváření souborů pro náladový pruh popsaný níže.

Pro povolení zobrazení náladových pruhů v Amaroku je zapněte v nastavení: Nastavení -> Nastavit Amarok -> Obecné -> Ukázat náladový pruh v posuvníku s postupem přehrávání. Náladové pruhy by se nyní měly objevit v posuvnících skladeb v okně přehrávače a v seznamu skladeb. Bude tu i náladové pole, které budete moci přidat do rozvržení seznamu skladeb.

Instalace

Stažení zdrojových souborů
Latest release: moodbar-0.1.4.tar.gz — this is the Moodbar source package, which contains the Moodbar program (which generates .mood files from music files), and a GStreamer plugin that does the work. The Moodbar package needs GStreamer 1.0.* installed, plus the 1.0.* version of various plugins. Be sure to install the Moodbar package into the same prefix as GStreamer — follow the instructions in  the summary of requirements chapter. The 0.1.4 is a a fork of original 0.1.2 sources, updated to use GStreamer 1.0. The old 0.1.2 sources are not reliably available online any more, but packages might be still available for some distributions.

If you find any bugs, please submit a bug report at bugs.kde.org.

Balíčky pro Debian
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

A package for Moodbar is now available in Debian unstable. Simply run

apt-get install moodbar

. You will likely also want to install gstreamer0.10-plugins-ugly, gstreamer0.10-plugins-good, and gstreamer0.10-plugins-bad for format support.

Balíčky pro Kubuntu a Ubuntu
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

A package for Moodbar is available in the official package repository; just ensure the universe section is activated (which should be default anyway). Just install the package moodbar with your preferred package manager (Kpackagekit, Aptitude, Adept, Synaptic). You will likely also want to install gstreamer0.10-plugins-ugly, gstreamer0.10-plugins-good, and gstreamer0.10-plugins-bad for format support.

Or, to install, paste this into Firefox or Konqueror and hit Enter.

apt://moodbar,gstreamer0.10-plugins-ugly,gstreamer0.10-plugins-good,gstreamer0.10-plugins-bad?section=universe?refresh=yep
Sestavení pro Gentoo
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

Moodbar is available in Portage, simply

emerge moodbar

Unofficial ebuilds are no longer required.

Balíčky RPM
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated

If you are a rpm-based distro user, you can build a .rpm using rpmbuild with latest gstreamer-plugins-moodbar.spec. The binary package will be soon available for PLD-linux distro.

Fedora
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

In Fedora 7 and higher (up to 16 as of this writing) Moodbar is available in the default repositories. Simply install it with your PackageKit GUI or with the following yum command:

yum install moodbar
Balíčky pro openSUSE

GStreamer 1.0 based version 0.1.4 is available in KDE:Extra repository for openSUSE Leap 42.3 and later. An earlier GStreamer 0.10 based version 0.1.2 is also still available in the main repository for some openSUSE versions.

For details on how to add repositories, see the openSUSE wiki.


1-Click Install for openSUSE - just choose your version and installation procedure will do the rest:


Balíčky pro Mandrivu
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

First of all, you need to add PLF repositories, so visit easyurpmi.zarb.org and add them to your repositories list. Then simply install the following packages:

 • gstreamer0.10-moodbar
 • gstreamer0.10-plugins-ugly
 • gstreamer0.10-plugins-good
 • gstreamer0.10-plugins-bad
Arch Linux
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

There is a PKGBUILD for Moodbar in the Arch User Repository (AUR) available here.

For more information about the AUR and working with PKGBUILDs, see the AUR User Guidelines.

FreeBSD
Note
This section contains old instructions for the GStreamer 0.10 based moodbar version 0.1.2, they might be outdated.

There is a port: audio/gstreamer-plugins-moodbar here.

To install the port:

cd /usr/ports/audio/gstreamer-plugins-moodbar/ && make install clean

To add the package:

pkg_add -r gstreamer-plugins-moodbar

Skript pro vytvoření souboru pro náladový pruh

Here is a simple bash script that will add .mood files to your entire collection. It adds mood files for all files matching the extensions in the current directory and all subdirectories, so it's best run from the base of your music directory.

 1 #!/bin/bash
 2 DIR=${1:-.}
 3 LAST=~/.moodbar-lastreadsong
 4 C_RET=0
 5 
 6 control_c()    # run if user hits control-c
 7 {
 8  echo "" > "$LAST"
 9  echo "Exiting..."
10  exit
11 }
12 
13 if [ -e "$LAST" ]; then
14  read filetodelete < "$LAST"
15  rm "$filetodelete" "$LAST"
16 fi
17 exec 9< <(find "$DIR" -type f -regextype posix-awk -iregex '.*\.(mp3|ogg|flac|wma)') # you may need to add m4a and mp4
18 while read i
19 do
20  TEMP="${i%.*}.mood"
21  OUTF=`echo "$TEMP" | sed 's#\(.*\)/\([^,]*\)#\1/.\2#'`
22  trap 'control_c "$OUTF"' INT
23  if [ ! -e "$OUTF" ] || [ "$i" -nt "$OUTF" ]; then
24   moodbar -o "$OUTF" "$i" || { C_RET=1; echo "An error occurred!" >&2; }
25  fi
26 done <&9
27 exec 9<&-
28 
29 exit $C_RET

Copy and paste the above into a text file named moodbar.sh in your music directory and run the following commands:

cd /path/to/music
 bash moodbar.sh

Alternatively if the above does not work, you may try:

chmod +x moodbar.sh
 ./moodbar.sh

This may take a very long time for large collections! Note that the moodbars will not appear in Amarok until Amarok rescans the collection. The generated mood files will be dotfiles (i.e., prefixed with a full stop), or hidden files - so keep this in mind if you can't find any generated mood files.

Based on the above script, an alternative for multicore CPUs:

 1 #!/bin/bash
 2 NUMCPU="$(grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -l)"
 3 
 4 find . -type f -regextype posix-awk -iregex '.*\.(mp3|ogg|flac|wma)' | while read i ; do
 5 
 6     while [ `jobs -p | wc -l` -ge $NUMCPU ] ; do
 7         sleep 0.1
 8     done
 9 
10     TEMP="${i%.*}.mood"
11     OUTF=`echo "$TEMP" | sed 's#\(.*\)/\([^,]*\)#\1/.\2#'`
12     if [ ! -e "$OUTF" ] ; then
13         moodbar -o "$OUTF" "$i" &
14     fi
15 done


Řešení problémů

 • If the Moodbar executable gives you a bus error, that almost always means it can't decode (or can't find) your file. Take a look at the supported file types below for ideas on which GStreamer plugins to install. You can also try the command below to test whether GStreamer can decode your file:
  gst-launch-1.0 filesrc location=[file] ! decodebin ! fakesink
 • If you are using the ffmpeg plugin to decode mp3s, you may also receive mysterious bus errors. The solution is to stop using the ffmpeg plugin, as it is extremely buggy — use mad instead.
 • If the Moodbar executable tells you that it can't find an element — i.e., it gives an error message like
  Could not create element of type fftwspectrum, please install it.
  — that usually means that you either don't have the required plugins installed (see the plugin list here), or that you didn't install the Moodbar package in the same prefix as GStreamer. If libmoodbar.so and libgstdecodebin.so are not in the same directory, then Moodbar is not installed in the same prefix as GStreamer. Please read the INSTALL file for instructions on how to configure the moodbar package correctly. Alternatively, if you know what you're doing, it may be easier for you to take a look at the GST_PLUGIN_PATH environment variable.
 • If you're wondering why the Moodbar isn't working, either not working at all or not working for a particular file, run the command below, where [file] is a music file:
  moodbar -o test.mood [file]
  To generate a test image preview, one can use the commandː
  gst-launch-1.0 filesrc location=[file] ! decodebin ! audioconvert ! fftwspectrum ! moodbar height=50 max-width=300 ! pngenc ! filesink location=mood.png
 • If you have multiple versions of GStreamer installed, make sure all of the required plugins are installed for version 1.0.* -- different versions cannot use each other's plugins.

Podporované typy souborů

You will need various Gstreamer plugins to enable Moodbar to analyze your files. Here is a list of the plugins you will need; make sure to install the 1.0.* version of each plugin:

Typ souboru Požadovaný přídavný modul Poznámka
All gstreamer-1.0.*, gst-plugins-base, gst-plugins-good
mp3 gst-plugins-mad (in gst-plugins-ugly) Přídavný modul ffmpeg má potíže; nepoužívat pro mp3
ogg gst-plugins-vorbis, gst-plugins-ogg
flac gst-plugins-flac
mp4 gst-plugins-faad, gst-plugins-bad
musepack gst-plugins-musepack
wma gst-plugins-ffmpeg

Snímky obrazovky

Náladový pruh v ukazateli postupu přehrávání v Amaroku 2This page was last edited on 8 August 2018, at 06:00. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.