Difference between revisions of "Amarok/QuickStartGuide/Glossary/pl"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
 
(39 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
Terminy
+
=== Terminy ===
  
Pasek położenia
+
==== Pasek położenia ====
  
This is a way of navigating a hierarchical file structure; on '''Amarok''' near the top of the Media Sources pane. Starting at the Home folder level, it shows how deep one has navigated into the file system. When you have gone to a particular place in the file system, you will see all folders at a higher level. In '''Amarok''' the <menuchoice>></menuchoice> links between folder levels allow you to find out what alternative folders are available at a particular level. The breadcrumbs are an efficient mechanism to navigate the whole file system on your computer.
+
Jest sposobem nawigacji po hierarchicznej strukturze plików. W programie Amarok znajduje się na górze panelu Źródła mediów. Zaczynając się od poziomu katalogu Home (ikona katalogu) można zobaczyć jak głęboka jest struktura. Wybierając dowolne miejsce w strukturze, można dostrzec wszystkie katalogi wyższego poziomu (znajdują się na lewo od wybranego miejsca). Separator '''>''' który znajduje się pomiędzy poziomami jest menu, które umożliwia wybranie alternatywnych miejsc z tego samego poziomu. Pasek położenia to wydajny mechanizm nawigacji po systemie plików komputera.
  
=== Collection ===
+
==== Kolekcja muzyczna ====
  
All the sound files that '''Amarok''' has compiled in the database. Your collection may vary in size and composition of music tracks, depending which external devices (such as audio CDs or portable players with music) are connected and mounted on your computer.
+
To wszystkie pliki muzyczne, które Amarok przechowuje w bazie danych. Kolekcja może różnić się rozmiarem i kompozycją utworów muzycznych, w zależności które zewnętrzne urządzenia (takie jak przenośne odtwarzacze muzyczne lub też płyty CD) są podłączone (zamontowane) do komputera.
  
=== Content Browser ===
+
==== Przeglądarka kolekcji ====
  
This is the central part of the ''Media Sources pane'' that allows you to list the music that you have in your collection. The Content browser allows you to select the sort order of your track lists as well as the detail in which you wish to see your music.
+
<span class="mw-translate-fuzzy">
 +
To główna część panelu ''Źródeł mediów'', która umożliwia przejrzenie muzyki znajdującej się w kolekcji. Pozwala także na wybranie sposobu sortowania utworów muzycznych i prezentowanych szczegółów.
 +
</span>
  
=== Playlist ===
+
==== Lista odtwarzania ====
  
A selection of tracks from your collection that you wish to play. Some portable music players have predefined playlists that are likely to differ from your '''Amarok''' playlists.
+
Wybrane do odtwarzania utwory z kolekcji muzycznej. Niektóre przenośne odtwarzacze muzyczne mają wcześniej zdefiniowane listy, które będą się prawdopodobnie różnić z listami programu Amarok.
  
=== Script ===
+
==== Skrypt ====
  
'''Amarok''' plugin to extend functionality. Scripts are available from <menuchoice>Tools -> Script Manager</menuchoice>. Add more lyrics sources, more streaming stations, save covers to your album folders, burn CDs from playlists, etc.
+
Wtyczka rozszerzająca funkcjonalność programu. Skrypty znajdują się w menu <menuchoice>Ustawienia -> Ustawienia Amarok... -> Skrypty</menuchoice>. Dodają więcej źródeł z tekstami utworów, stacji z strumieniami, zapisują okładki w katalogach, nagrywają płyty CD z list odtwarzania, itd.
  
=== Scrobble ===
+
==== Scroblować ====
  
To scrobble a track means that as you listen to it, the title of the track and artist are sent to a Web site such as Last.fm, where the information is added to your profile.
+
„Scroblowanie” utworu oznacza, że po przesłuchaniu go, tytuł utworu i nazwa artysty są zapisywane w profilu użytkownika takich serwisów internetowych jak Last.fm.
  
=== Stream, streaming ===
+
==== Strumień, strumieniowanie ====
  
Like 20th-century radio stations, Internet radio stations send out "streams" of content. One can find music, news, commentary and opinion. Many streams can be accessed through '''Amarok''', either through scripts such as Cool Streams, or individually added by menu (<menuchoice>Playlist -> Add Stream</menuchoice>).
+
nternetowe stacje radiowe, podobnie jak stacje radiowe z XX. wieku, wysyłają „strumień” z zawartością. Może to być muzyka, wiadomości, komentarze czy opinie. Strumienie w programie Amarok można znaleźć albo za pomocą skryptu Cool Streams bądź też dodając je ręcznie w menu (<menuchoice>Lista odtwarzania -> Dodaj strumień...</menuchoice>).
  
=== Tags ===
+
==== Znaczniki ====
  
The information about each of the tracks you listen to, e.g. album name, track title, composer, artist, year, etc. There is a standard called ID3 for including this information on audio CDs. You can edit the tags of individual tracks within '''Amarok''' if the file permissions are correct.
+
Informacja o każdym utworze, np. nazwa albumu, nazwa utworu, kompozytor, artysta, rok, itd. Istnieje standard nazwany ID3 służący do umieszczania tych informacji na płytach CD. Można edytować znaczniki utworów bezpośrednio w programie, o ile użytkownik ma odpowiednie uprawnienia do plików (jak możliwość zapisu).
  
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
| prevpage=Special:mylanguage/Amarok/QuickStartGuide/HowToDealWithProblems |nextpage=Special:mylanguage/Amarok/Manual/ConfiguringAmarok
+
| prevpage=Special:mylanguage/Amarok/QuickStartGuide/HowToDealWithProblems |nextpage=Special:mylanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow | prevtext=Amarok: Zaczynamy - Rozwiązywanie problemów | nexttext=Kontynuuj do podręcznika: Okno główne| index=Special:mylanguage/Amarok/QuickStartGuide | indextext=Powrót do menu
| prevtext=How to deal with Problems | nexttext=Continue to the Handbook: Configuring Amarok| index=Special:mylanguage/Amarok/QuickStartGuide | indextext=
 
Back to Menu
 
 
}}
 
}}
  
[[Category:Amarok]]
+
[[Category:Amarok2.8/pl]]
[[Category:Multimedia]]
+
[[Category:Multimedia/pl]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Samouczki/pl]]

Latest revision as of 22:21, 2 June 2015

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Terminy

Pasek położenia

Jest sposobem nawigacji po hierarchicznej strukturze plików. W programie Amarok znajduje się na górze panelu Źródła mediów. Zaczynając się od poziomu katalogu Home (ikona katalogu) można zobaczyć jak głęboka jest struktura. Wybierając dowolne miejsce w strukturze, można dostrzec wszystkie katalogi wyższego poziomu (znajdują się na lewo od wybranego miejsca). Separator > który znajduje się pomiędzy poziomami jest menu, które umożliwia wybranie alternatywnych miejsc z tego samego poziomu. Pasek położenia to wydajny mechanizm nawigacji po systemie plików komputera.

Kolekcja muzyczna

To wszystkie pliki muzyczne, które Amarok przechowuje w bazie danych. Kolekcja może różnić się rozmiarem i kompozycją utworów muzycznych, w zależności które zewnętrzne urządzenia (takie jak przenośne odtwarzacze muzyczne lub też płyty CD) są podłączone (zamontowane) do komputera.

Przeglądarka kolekcji

To główna część panelu Źródeł mediów, która umożliwia przejrzenie muzyki znajdującej się w kolekcji. Pozwala także na wybranie sposobu sortowania utworów muzycznych i prezentowanych szczegółów.

Lista odtwarzania

Wybrane do odtwarzania utwory z kolekcji muzycznej. Niektóre przenośne odtwarzacze muzyczne mają wcześniej zdefiniowane listy, które będą się prawdopodobnie różnić z listami programu Amarok.

Skrypt

Wtyczka rozszerzająca funkcjonalność programu. Skrypty znajdują się w menu Ustawienia -> Ustawienia Amarok... -> Skrypty. Dodają więcej źródeł z tekstami utworów, stacji z strumieniami, zapisują okładki w katalogach, nagrywają płyty CD z list odtwarzania, itd.

Scroblować

„Scroblowanie” utworu oznacza, że po przesłuchaniu go, tytuł utworu i nazwa artysty są zapisywane w profilu użytkownika takich serwisów internetowych jak Last.fm.

Strumień, strumieniowanie

nternetowe stacje radiowe, podobnie jak stacje radiowe z XX. wieku, wysyłają „strumień” z zawartością. Może to być muzyka, wiadomości, komentarze czy opinie. Strumienie w programie Amarok można znaleźć albo za pomocą skryptu Cool Streams bądź też dodając je ręcznie w menu (Lista odtwarzania -> Dodaj strumień...).

Znaczniki

Informacja o każdym utworze, np. nazwa albumu, nazwa utworu, kompozytor, artysta, rok, itd. Istnieje standard nazwany ID3 służący do umieszczania tych informacji na płytach CD. Można edytować znaczniki utworów bezpośrednio w programie, o ile użytkownik ma odpowiednie uprawnienia do plików (jak możliwość zapisu).This page was last edited on 2 June 2015, at 22:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.