Difference between revisions of "Applications/Utilities/ca"

Jump to: navigation, search
(Created page with "== Sistema ==")
(Updating to match new version of source page)
(42 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 30: Line 30:
 
|[[Image:Kdf.png|48px|link=Special:myLanguage/KDiskFree]]||
 
|[[Image:Kdf.png|48px|link=Special:myLanguage/KDiskFree]]||
 
Una eina per veure l'ús del disc així com muntar i desmuntar particions.
 
Una eina per veure l'ús del disc així com muntar i desmuntar particions.
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Kerry|Kerry]]</h4>
 
|-
 
|[[Image:Kerry.png|48px|link=Special:myLanguage/Kerry]]||
 
Una interfície gràfica d'usuari (IGU) per al cercador d'escriptori «Beagle».
 
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Krusader|Krusader]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Krusader|Krusader]]</h4>
Line 53: Line 48:
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KRename|KRename]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KRename|KRename]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:KRename.png|48px|link=Special:myLanguage/KRename]]||Una aplicació per a reanomenar fitxers per lots.{{Community-app_(ca)}}
+
|[[Image:KRename.png|48px|link=Special:myLanguage/KRename]]||Una aplicació per a reanomenar fitxers per lots.{{Community-app/ca}}
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KDirStat|KDirStat]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KDirStat|KDirStat]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:kdirstat.png|48px|link=Special:myLanguage/KDirStat]]||KDirStat mostra gràficament l'ús del disc, de forma similar a l'ordre «du».{{Community-app_(ca)}}
+
|[[Image:kdirstat.png|48px|link=Special:myLanguage/KDirStat]]||KDirStat mostra gràficament l'ús del disc, de forma similar a l'ordre «du».{{Community-app/ca}}
 
|}
 
|}
  
Line 64: Line 59:
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Kdessh|KDEssh]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Kdessh|KDEssh]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Applications-internet.png|48px|link=Special:myLanguage/Kdessh]]||Una interfície gràfica per a utilitats que executin un programa en un equip remot.
+
|[[Image:Applications-internet.png|48px|link=Special:myLanguage/Kdessh]]||Un frontal gràfic per a utilitats que executin un programa en un equip remot.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|Gestor de carteres del KDE]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KDE Wallet Manager|Gestor de carteres del KDE]]</h4>
Line 77: Line 72:
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Kleopatra.png|48px|link=Special:myLanguage/Kleopatra]]||
 
|[[Image:Kleopatra.png|48px|link=Special:myLanguage/Kleopatra]]||
Gestor de certificats i interfície gràfica d'usuari de xifrat universal.
+
Gestor de certificats i interfície gràfica d'usuari de criptografia universal.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Sweeper|Sweeper]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Sweeper|Sweeper]]</h4>
Line 86: Line 81:
 
== Sistema ==
 
== Sistema ==
 
:{|
 
:{|
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Guidance_Power_Manager|Guidance Power Manager]]</h4>
+
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Power_Devil|Power Devil]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Preferences-system-power-management.png|48px|link=Special:myLanguage/Guidance_Power_Manager]]||A power manager supporting screen brightness, laptop lid closing actions, and more.
+
|[[Image:Preferences-system-power-management.png|48px|link=Special:myLanguage/Power_Devil]]||
 +
Un gestor d'energia que permet ajustar la lluentor de la pantalla, l'acció del botó de la tapa dels portàtils i estat de la bateria, tot controlat pels perfils definits.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Kate|Kate]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Kate|Kate]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Kate.png|48px|link=Special:myLanguage/Kate]]||An advanced text editor with many features including syntax highlighting.
+
|[[Image:Kate.png|48px|link=Special:myLanguage/Kate]]||Un editor de text avançat amb moltes funcions com el ressaltat de la sintaxi.
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KDELirc|KDELirc]]</h4>
 
|-
 
|[[Image:KDElirc.svg|48px|link=Special:myLanguage/KDELirc]]||
 
Infrared remote control.
 
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KHelpCenter|KHelpCenter]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KHelpCenter|KHelpCenter]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Help-browser.png|48px|link=Special:myLanguage/KHelpCenter]]||A documentation viewer that allows you to read all KDE application handbooks from one convenient location.
+
|[[Image:Help-browser.png|48px|link=Special:myLanguage/KHelpCenter]]||Un visor de documentació que us permet llegir tots els manuals de les aplicacions del KDE des d'un únic lloc.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Klipper|Klipper]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Klipper|Klipper]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Klipper.png|48px|link=Special:myLanguage/Klipper]]||A powerful clipboard history manager.
+
|[[Image:Klipper.png|48px|link=Special:myLanguage/Klipper]]||Un potent gestor de l'historial del porta-retalls.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KPager|KPager]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KPager|KPager]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Kpager.png|48px|link=Special:myLanguage/KPager]]||A standalone desktop switching application for KDE workspaces.
+
|[[Image:Kpager.png|48px|link=Special:myLanguage/KPager]]||Una aplicació per a canviar d'escriptori en els entorns de treball KDE.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Kwrite.png|48px|link=Special:myLanguage/KWrite]]||A simple text editor.
+
|[[Image:Kwrite.png|48px|link=Special:myLanguage/KWrite]]||Un editor de text simple.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Yakuake|Yakuake]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Yakuake|Yakuake]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Yakuake.png|48px|link=Special:myLanguage/Yakuake]]||A drop-down terminal emulator based on KDE [[Konsole]] technology.
+
|[[Image:Yakuake.png|48px|link=Special:myLanguage/Yakuake]]||Un emulador de terminal desplegable basat en la tecnologia de [[Konsole]] del KDE.
 
|}
 
|}
  
== Various ==
+
== Diversos ==
 
:{|
 
:{|
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KAlarm|KAlarm]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KAlarm|KAlarm]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Kalarm.png|48px|link=Special:myLanguage/KAlarm]]||A personal alarm message, command and email scheduler.
+
|[[Image:Kalarm.png|48px|link=Special:myLanguage/KAlarm]]||Un programador personal per a alarmes, ordres i correu electrònic.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KCalc|KCalc]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KCalc|KCalc]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Kcalc.png|48px|link=Special:myLanguage/KCalc]]||A versatile desktop calculator offering basic as well scientific functions.
+
|[[Image:Kcalc.png|48px|link=Special:myLanguage/KCalc]]||Una calculadora d'escriptori versàtil, que ofereix tant funcions gràfiques com científiques.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KCharSelect|KCharSelect]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KCharSelect|KCharSelect]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Accessories-character-map.png|48px|link=Special:myLanguage/KCharSelect]]||A tool to select special characters from all installed fonts and copy them into the clipboard.
+
|[[Image:Accessories-character-map.png|48px|link=Special:myLanguage/KCharSelect]]||Una eina per seleccionar caràcters especials de tots els tipus de lletra instal·lats i copiar-los al porta-retalls.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KEuroCalc|KEuroCalc]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KEuroCalc|KEuroCalc]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Keurocalc.png|48px|link=Special:myLanguage/KEuroCalc]]||A universal currency converter and calculator.
+
|[[Image:Keurocalc.png|48px|link=Special:myLanguage/KEuroCalc]]||Una calculadora i convertidor universal de moneda.
 +
|-
 +
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Krecipes|KRecipes]]</h4>
 +
|-
 +
|[[Image:Krecipes.png|48px|link=Special:myLanguage/KRecipes]]||Un llibre de receptes per al KDE.
 
|-
 
|-
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KRecipes|KRecipes]]</h4>
+
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Kronometer|Kronometer]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Krecipes.png|48px|link=Special:myLanguage/KRecipes]]||A recipe book from KDE.
+
|[[Image:Kronometer_logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Kronometer]]||A versatile stopwatch application.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KRuler|KRuler]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KRuler|KRuler]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Kruler.png|48px|link=Special:myLanguage/KRuler]]||An onscreen ruler that allows you to measure objects on the screen.
+
|[[Image:Kruler.png|48px|link=Special:myLanguage/KRuler]]||Una regla que us permetrà mesurar els objectes de la pantalla.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KTimer|KTimer]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KTimer|KTimer]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Ktimer.png|48px|link=Special:myLanguage/KTimer]]||A little tool that enables you to execute some program after a given time.
+
|[[Image:Ktimer.png|48px|link=Special:myLanguage/KTimer]]||Una petita eina que us permet executar programes després d'un temps determinat.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Okteta|Okteta]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Okteta|Okteta]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Okteta.png|48px|link=Special:myLanguage/Okteta]]||An editor that allows you to look into any file and modify the bytes in it.
+
|[[Image:Okteta.png|48px|link=Special:myLanguage/Okteta]]||Un editor que us permet cercar en qualsevol fitxer i modificar-ne els octets.
 
|-
 
|-
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Printer_Config|Printer Configuration Applet]]</h4>
+
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Printer_Config|Mini-aplicació de configuració de la impressora]]</h4>
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Printer.png|48px|link=Special:myLanguage/Printer_Config]]||
 
|[[Image:Printer.png|48px|link=Special:myLanguage/Printer_Config]]||
A system tray utility that shows you the current print jobs and lets you configure new printers.
+
Una utilitat per a la safata del sistema que mostra els vostres treballs d'impressió actuals i que permet configurar noves impressores.
 
|-
 
|-
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/RSIbreak|RSIBreak]]</h4>
+
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/RSIBreak|RSIBreak]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Rsibreak.png|48px|link=Special:myLanguage/RSIBreak]]||A small utility which bothers you at certain intervals, reminding you to take breaks.
+
|[[Image:Rsibreak.png|48px|link=Special:myLanguage/RSIBreak]]||Una petita utilitat que us molesta a certs intervals, recordant-vos que heu de prendre descansos.
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Smb4K|Smb4K]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/Smb4K|Smb4K]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:Smb4K.png|48px|link=Special:myLanguage/Smb4K]]||An advanced network neighborhood browser.
+
|[[Image:Smb4K.png|48px|link=Special:myLanguage/Smb4K]]||Un navegador avançat per a xarxes locals.
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/SuperKaramba|SuperKaramba]]</h4>
 
|-
 
|[[Image:Superkaramba.png|48px|link=Special:myLanguage/SuperKaramba]]||A tool that allows you to easily create interactive widgets on your KDE desktop.
 
 
|-
 
|-
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KSniffer|KSniffer]]</h4>
 
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/KSniffer|KSniffer]]</h4>
 
|-
 
|-
|[[Image:KSnifferIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/KSniffer]]||Capture packets from Internet interfaces and devices.{{Community-app}}
+
|[[Image:KSnifferIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/KSniffer]]||Captura paquets des d'interfícies i dispositius d'Internet.{{Community-app/ca}}
 
|}
 
|}
  
[[Category:Applications]]
+
[[Category:Aplicacions/ca]]
  
{{Community-app-footnote}}
+
{{Community-app-footnote/ca}}

Revision as of 04:50, 14 May 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Utilitats i eines

Utilitites

KDE també us aporta utilitats, eines i accessoris per a facilitar el vostre treball. No infravaloreu aquestes aplicacions, ja que us poden proporcionar la funcionalitat addicional sense la qual no podríeu viure: Des d'eines per a fitxers fins a eines del sistema. Aquestes petites utilitats donen una «empenta» al vostre escriptori.

Gestió de fitxers

Ark

Ark.png

Un programa que us permet manipular arxius de fitxers comprimits en un gran nombre de formats.

Filelight

Filelight.png

Mostra com està sent usat l'espai en el disc, dibuixant-ho en forma d'un gràfic circular concèntric.

KDiff3

Kdiff3.png

Un visor que pot comparar 2 o 3 fitxers o directoris.

KDiskFree

Kdf.png

Una eina per veure l'ús del disc així com muntar i desmuntar particions.

Krusader

Krusader-icon.svg

Un gestor de fitxers avançat amb dos plafons (a l'estil de «commander»).

KFind

System-search.png

La utilitat per a cercar fitxers del KDE, pot cercar utilitzant expressions regulars i a l'interior dels fitxers.

Kfloppy

Kfloppy.png

Una eina per a formatar disquets. Pot treballar amb discs de 3.5" i 5.25".

KRename

KRename.png Una aplicació per a reanomenar fitxers per lots. Dialog-information.pngLlegiu la nota

KDirStat

Kdirstat.png KDirStat mostra gràficament l'ús del disc, de forma similar a l'ordre «du». Dialog-information.pngLlegiu la nota

Seguretat

KDEssh

Applications-internet.png Un frontal gràfic per a utilitats que executin un programa en un equip remot.

Gestor de carteres del KDE

Kwalletmanager.png Una eina per a gestionar totes les vostres contrasenyes emmagatzemades en el «KDE Wallet».

KGpg

Kgpg.png El gestor de KDE per a totes les vostres claus GPG.

Kleopatra

Kleopatra.png

Gestor de certificats i interfície gràfica d'usuari de criptografia universal.

Sweeper

Trash-empty.png Una eina de manteniment per eliminar rastres indesitjables del vostre sistema.

Sistema

Power Devil

Preferences-system-power-management.png

Un gestor d'energia que permet ajustar la lluentor de la pantalla, l'acció del botó de la tapa dels portàtils i estat de la bateria, tot controlat pels perfils definits.

Kate

Kate.png Un editor de text avançat amb moltes funcions com el ressaltat de la sintaxi.

KHelpCenter

Help-browser.png Un visor de documentació que us permet llegir tots els manuals de les aplicacions del KDE des d'un únic lloc.

Klipper

Klipper.png Un potent gestor de l'historial del porta-retalls.

KPager

Kpager.png Una aplicació per a canviar d'escriptori en els entorns de treball KDE.

KWrite

Kwrite.png Un editor de text simple.

Yakuake

Yakuake.png Un emulador de terminal desplegable basat en la tecnologia de Konsole del KDE.

Diversos

KAlarm

Kalarm.png Un programador personal per a alarmes, ordres i correu electrònic.

KCalc

Kcalc.png Una calculadora d'escriptori versàtil, que ofereix tant funcions gràfiques com científiques.

KCharSelect

Accessories-character-map.png Una eina per seleccionar caràcters especials de tots els tipus de lletra instal·lats i copiar-los al porta-retalls.

KEuroCalc

Keurocalc.png Una calculadora i convertidor universal de moneda.

KRecipes

Krecipes.png Un llibre de receptes per al KDE.

Kronometer

Kronometer logo.png A versatile stopwatch application.

KRuler

Kruler.png Una regla que us permetrà mesurar els objectes de la pantalla.

KTimer

Ktimer.png Una petita eina que us permet executar programes després d'un temps determinat.

Okteta

Okteta.png Un editor que us permet cercar en qualsevol fitxer i modificar-ne els octets.

Mini-aplicació de configuració de la impressora

Printer.png

Una utilitat per a la safata del sistema que mostra els vostres treballs d'impressió actuals i que permet configurar noves impressores.

RSIBreak

Rsibreak.png Una petita utilitat que us molesta a certs intervals, recordant-vos que heu de prendre descansos.

Smb4K

Smb4K.png Un navegador avançat per a xarxes locals.

KSniffer

KSnifferIcon.png Captura paquets des d'interfícies i dispositius d'Internet. Dialog-information.pngLlegiu la nota

Dialog-information.pngL'ajuda per a aquesta aplicació es troba a la pàgina web del projecte.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.