Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 17:48, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,299 bytes) (+16). . (Created page with "* [https://community.kde.org/Get_Involved/development#One-time_setup:_your_development_environment Участь у розробці]")
 • (cur | prev) 17:48, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,283 bytes) (0). . (Created page with "* [https://techbase.kde.org/KDE_Frameworks#Step_1:_Install_the_Framework_you_need Огляд бібліотек KDE]")
 • (cur | prev) 17:47, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,283 bytes) (+30). . (Created page with "* [https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/First_program Збирання вашої першої програми]")
 • (cur | prev) 17:47, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,253 bytes) (+24). . (Created page with "* [https://community.kde.org/Get_Involved/development/Developing_in_a_virtual_machine Розробка у віртуальній машині]")
 • (cur | prev) 17:47, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,229 bytes) (+32). . (Created page with "==== Інші корисні підручники і довідники ====")
 • (cur | prev) 17:47, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,197 bytes) (+49). . (Created page with "Усе готово! Тепер можна скористатися Qt Creator, якщо ви надаєте перевагу цьому інструменту.")
 • (cur | prev) 17:46, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,148 bytes) (+81). . (Created page with "Тепер цей приклад проєкту можна зібрати і виконати без додаткових зауважень з боку KDevelop.")
 • (cur | prev) 17:45, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (4,067 bytes) (+125). . (Created page with "Тепер можна створити просту програму KDE у KDevelop за допомогою послідовного вибору таких пунктів м...")
 • (cur | prev) 17:43, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,942 bytes) (+11). . (Created page with "thumb|Шаблон KDE C++ для KDevelop")
 • (cur | prev) 17:43, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,931 bytes) (+49). . (Created page with "=====3. Створіть базову програму KDE за допомогою наявного шаблона=====")
 • (cur | prev) 17:43, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,882 bytes) (+13). . (Created page with "===== 2. Встановіть KDevelop=====")
 • (cur | prev) 17:43, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,869 bytes) (+78). . (Created page with "Віддайте таку команду у '''Konsole''', щоб встановити додаткові бібліотеки KDE та інструменти для розр...")
 • (cur | prev) 17:42, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,791 bytes) (+123). . (Created page with "Якщо вірити підручнику із [https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/Setting_Up налаштовування], розділ «Easy as pie: Package m...")
 • (cur | prev) 17:40, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,668 bytes) (+51). . (Created page with "Після встановлення і запуску Kubuntu виконайте наведені нижче настанови.")
 • (cur | prev) 17:34, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,617 bytes) (+171). . (Created page with "Тут ми припускаємо, що встановлено «мінімальну» версію Kubuntu. Скористайтеся цими настановами, що...")
 • (cur | prev) 17:20, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,446 bytes) (+56). . (Created page with "===== 1. Встановіть додаткові пакунки для розробки зі сховища пакунків Kubuntu =====")
 • (cur | prev) 17:20, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,390 bytes) (+6). . (Created page with "==== Настанови ====")
 • (cur | prev) 17:20, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,384 bytes) (+17). . (Created page with "===== Попередні вимоги =====")
 • (cur | prev) 17:19, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,367 bytes) (+196). . (Created page with "Оскільки у більшості дистрибутивів Linux пакунки для розробки не є частиною типового набору паку...")
 • (cur | prev) 17:11, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,171 bytes) (+145). . (Created page with "Метою цього документа є огляд попередніх вимог для створення, компіляції та виконання простої...")
 • (cur | prev) 17:10, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,026 bytes) (+2). . (Created page with "===== Огляд =====")
 • (cur | prev) 17:10, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (3,024 bytes) (+50). . (Created page with "===Збирання вашої першої програми KDE з використанням Kubuntu Linux 20.04===")
 • (cur | prev) 17:10, 13 July 2020Yurchor (talk | contribs). . (2,974 bytes) (+2,974). . (Created page with "Збирання вашої першої програми KDE у Kubuntu")