Difference between revisions of "Build your first KDE application on Kubuntu/uk"

(Created page with "===== Попередні вимоги =====")
(Created page with "* [https://community.kde.org/Get_Involved/development#One-time_setup:_your_development_environment Участь у розробці]")
 
(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
===== Попередні вимоги =====
 
===== Попередні вимоги =====
  
It is assumed that a 'Minimal' installation of Kubuntu is performed. Refer to this guide on how to set up a Virtual Machine for development: https://community.kde.org/Get_Involved/development/Developing_in_a_virtual_machine
+
Тут ми припускаємо, що встановлено «мінімальну» версію Kubuntu. Скористайтеся цими настановами, щоб дізнатися більше про те, яка налаштувати віртуальну машину для розробки: https://community.kde.org/Get_Involved/development/Developing_in_a_virtual_machine
  
Upon a Kubuntu installation is up and running, follow the instructions below.
+
Після встановлення і запуску Kubuntu виконайте наведені нижче настанови.
  
==== Instructions ====
+
==== Настанови ====
  
===== 1. Install additional development packages from the Kubuntu repository =====
+
===== 1. Встановіть додаткові пакунки для розробки зі сховища пакунків Kubuntu =====
  
Referring to the [https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/Setting_Up Setting Up] guide under 'Easy as pie: Package manager', it is much quicker to install the KDE development packages provided from the Kubuntu repository than recompile everything from source.  
+
Якщо вірити підручнику із [https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/Setting_Up налаштовування], розділ «Easy as pie: Package manager», набагато швидше встановити пакунки для розробки KDE зі сховища Kubuntu, ніж повторно збирати усе з початкових кодів.  
  
Run the following command in 'Konsole' to install additional KDE framework library and development tools:
+
Віддайте таку команду у '''Konsole''', щоб встановити додаткові бібліотеки KDE та інструменти для розробки:
  
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
Line 26: Line 26:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
===== 2. Install KDevelop=====
+
===== 2. Встановіть KDevelop=====
  
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
Line 32: Line 32:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
=====3. Create a basic KDE Application using an existing template=====
+
=====3. Створіть базову програму KDE за допомогою наявного шаблона=====
  
[[File:Screenshot 20200616 162007.jpg|thumb|KDE C++ KDevelop Template]]
+
[[File:Screenshot 20200616 162007.jpg|thumb|Шаблон KDE C++ для KDevelop]]
  
Now you should be in a position to be able to create a simple KDE application in KDevelop by performing the following in the menu: Project -> New From Template -> Qt -> Graphical -> C++ KDE Framework
+
Тепер можна створити просту програму KDE у KDevelop за допомогою послідовного вибору таких пунктів меню: Проєкт -> Створити на основі шаблона -> Qt -> Графічний -> C++ на основі бібліотек KDE
  
This example project should now compile and execute without KDevelop complaining.
+
Тепер цей приклад проєкту можна зібрати і виконати без додаткових зауважень з боку KDevelop.
  
You are now up and running! It should also now be possible to use Qt Creator should this be a preferred option.
+
Усе готово! Тепер можна скористатися Qt Creator, якщо ви надаєте перевагу цьому інструменту.
  
==== Other Useful Guides and References ====
+
==== Інші корисні підручники і довідники ====
  
* [https://community.kde.org/Get_Involved/development/Developing_in_a_virtual_machine Developing in a virtual machine]
+
* [https://community.kde.org/Get_Involved/development/Developing_in_a_virtual_machine Розробка у віртуальній машині]
  
* [https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/First_program Building your first program]
+
* [https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/First_program Збирання вашої першої програми]
  
* [https://techbase.kde.org/KDE_Frameworks#Step_1:_Install_the_Framework_you_need An Overview of the KDE Frameworks]
+
* [https://techbase.kde.org/KDE_Frameworks#Step_1:_Install_the_Framework_you_need Огляд бібліотек KDE]
  
* [https://community.kde.org/Get_Involved/development#One-time_setup:_your_development_environment Getting involved]
+
* [https://community.kde.org/Get_Involved/development#One-time_setup:_your_development_environment Участь у розробці]

Latest revision as of 17:48, 13 July 2020

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Збирання вашої першої програми KDE з використанням Kubuntu Linux 20.04

Огляд

Метою цього документа є огляд попередніх вимог для створення, компіляції та виконання простої програми KDE (програми із графічним віконним інтерфейсом) з використанням Kubuntu 20.04.

Оскільки у більшості дистрибутивів Linux пакунки для розробки не є частиною типового набору пакунків, потрібні додаткові кроки для доповнення системи і уможливлення швидкого створення програм KDE на основі Qt.

Попередні вимоги

Тут ми припускаємо, що встановлено «мінімальну» версію Kubuntu. Скористайтеся цими настановами, щоб дізнатися більше про те, яка налаштувати віртуальну машину для розробки: https://community.kde.org/Get_Involved/development/Developing_in_a_virtual_machine

Після встановлення і запуску Kubuntu виконайте наведені нижче настанови.

Настанови

1. Встановіть додаткові пакунки для розробки зі сховища пакунків Kubuntu

Якщо вірити підручнику із налаштовування, розділ «Easy as pie: Package manager», набагато швидше встановити пакунки для розробки KDE зі сховища Kubuntu, ніж повторно збирати усе з початкових кодів.

Віддайте таку команду у Konsole, щоб встановити додаткові бібліотеки KDE та інструменти для розробки:

sudo apt install libkf5syntaxhighlighting-dev cmake clang-8 libkf5config-dev libkf5auth-dev libkf5package-dev libkf5declarative-dev libkf5coreaddons-dev libkf5dbusaddons-dev libkf5kcmutils-dev libkf5i18n-dev libqt5core5a libqt5widgets5 libqt5gui5 libqt5qml5 extra-cmake-modules qtbase5-dev kirigami2-dev libkf5kirigami2-5 libkf5notifications-dev qml-module-org-kde-kirigami2 qml-module-qtquick-dialogs qml-module-qtquick-controls2 cmake build-essential gettext libkf5crash-dev libkf5doctools-dev
2. Встановіть KDevelop
sudo apt install kdevelop
3. Створіть базову програму KDE за допомогою наявного шаблона
Шаблон KDE C++ для KDevelop

Тепер можна створити просту програму KDE у KDevelop за допомогою послідовного вибору таких пунктів меню: Проєкт -> Створити на основі шаблона -> Qt -> Графічний -> C++ на основі бібліотек KDE

Тепер цей приклад проєкту можна зібрати і виконати без додаткових зауважень з боку KDevelop.

Усе готово! Тепер можна скористатися Qt Creator, якщо ви надаєте перевагу цьому інструменту.

Інші корисні підручники і довідники


This page was last edited on 13 July 2020, at 17:48. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.