Difference between revisions of "Digikam/Batch Queue Manager and Script/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
Fra Dmitri Popovs blog, 11. juli 2011
 
Fra Dmitri Popovs blog, 11. juli 2011
  
En af '''digiKams''' mindre kendte funktioner er muligheden for at koble scripts til bekendtgørelser. Det kan umiddelbart forekomme at være et ret obskur funktion, men den kan bruges til ret smarte ting. Lad os sige, at du vil have en portfolio af udvalgte fotos på en mobil enhed. Det er ikke særlig praktisk at skulle ændre mange billeders til en bestemt størrelse, som gør det let at vise dem på den mobile enhed, og så overføre de behandlede billeder fra '''digiKam''' til enheden manuelt. Det er her muligheden for at udløse et script via bekendtgørelser bliver praktisk. Du kan knytte et simpelt [http://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell) Bash]-script til Bekendtgørelsen "Batch-kø gennemført", sådan at det udføres automatisk, når værktøjet ''Håndtering af Batch-kø'' er færdig med behandling af fotoene.
+
En af '''digiKams''' mindre kendte funktioner er muligheden for at koble scripts til bekendtgørelser. Det kan umiddelbart forekomme at være et temmelig obskur funktion, men den kan bruges til ret smarte ting. Lad os sige, at du vil have en portfolio af udvalgte fotos på en mobil enhed. Det er ikke særlig praktisk at skulle ændre mange billeder til en bestemt størrelse, som gør det let at vise dem på den mobile enhed, og så overføre de behandlede billeder fra '''digiKam''' til enheden manuelt. Det er her muligheden for at udløse et script via bekendtgørelser bliver praktisk. Du kan knytte et simpelt [http://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell) Bash]-script til Bekendtgørelsen "Batch-kø gennemført", sådan at det udføres automatisk, når værktøjet ''Håndtering af Batch-kø'' er færdig med behandling af fotoene.
  
 
Bash-scriptet er faktisk meget simpelt. Det bruger værktøjet '''rsync''' til at kopiere de behandlede fotos fra den oprindelige mappe (i dette tilfælde er det /home/user/Photos/Processed) til mappen /DCIM/Camera på det monterede SD-kort:
 
Bash-scriptet er faktisk meget simpelt. Det bruger værktøjet '''rsync''' til at kopiere de behandlede fotos fra den oprindelige mappe (i dette tilfælde er det /home/user/Photos/Processed) til mappen /DCIM/Camera på det monterede SD-kort:
Line 13: Line 13:
 
}}
 
}}
  
Paste the code above into an empty text file and save it as a postprocess.sh file (don’t forget to replace the example paths with the actual paths to the source and destination directories). Make then the script executable using the <code>chmod o+x postprocess.sh</code> command.
+
Indsæt ovenstående kode i en tom tekstfil og gem det som postprocess.sh (glem ikke at erstatte stien i eksemplet med de faktiske stier til kilde- og målmapperne). Gør scriptet kørbart ved brug af kommandoen <code>chmod o+x postprocess.sh</code>.
  
  
Line 19: Line 19:
  
  
In '''digiKam''', choose <menuchoice>Settings -> Configure Notifications</menuchoice> and select the <menuchoice>Batch queue completed</menuchoice> item. Tick the <menuchoice>Run</menuchoice> command check box, and enter the path to the '''postprocess.sh''' script in the appropriate field. As you might have guessed, this links the script to the notification, so the script is triggered as soon as the batch operation is finished.
+
I '''digiKam''' åbner du menuen <menuchoice>Indstillinger -> Indstil bekendtgørelser...</menuchoice> og vælger punktet <menuchoice>Batch-kø gennemført</menuchoice>. Aktivér tilvalget <menuchoice>Kør kommando</menuchoice> og skriv stien til scriptet '''postprocess.sh''' i det tilhørende felt. Som du nok har gættet, så knytter dette scriptet til bekendtgørelsen, sådan at scriptet køres lige så snart batch-processen er færdig.
  
Next, create a tag (e.g.,''transfer'') in '''digiKam''' and assign it to the photos you want to transfer to the mobile device. Alternatively, you can use a specific color label for that. Use then the <menuchoice>Filter</menuchoice> right sidebar to display the tagged or labelled photos, select them, and press <keycap>Ctrl + B</keycap> (or choose <menuchoice>Tools -> Batch Queue Manager</menuchoice>) to add them to a new batch queue. In the <menuchoice>Queue Settings</menuchoice> section, click on the <menuchoice>Target</menuchoice> tab and select the <menuchoice>Photos -> Processed</menuchoice> sub-album. Under the <menuchoice>Base Tools</menuchoice> tab, double-click on the <menuchoice>Transform -> Resize</menuchoice> tool to add it to the <menuchoice>Assigned Tools</menuchoice> section. In the <menuchoice>Tool Settings</menuchoice> pane, specify the desired length. You can choose between several presets, or enable the <menuchoice>Use Custom Length</menuchoice> option and specify the desired length.
+
Lav dernæst et mærke (fx ''overfør'') i '''digiKam''' og tildel det til de fotos, som du vil overføre til den mobile enhed. Alternativt kan du bruge en farveetiket til dette. Brug så panelet <menuchoice>Mærkefiltre</menuchoice> i højre side til at vise de mærkede fotos, vælg dem og tast <keycap>Ctrl + B</keycap> (eller vælg menuen <menuchoice>Værktøjer -> Håndtering af batch-kø</menuchoice>) for at føje dem til en ny batch-kø. I afsnittet <menuchoice>Kø-indstillinger</menuchoice> i fanebladet <menuchoice>Mål</menuchoice> vælger du underalbummet <menuchoice>Photos -> Processed</menuchoice>. I fanebladet <menuchoice>Basisværktøjer</menuchoice> dobbeltklikker du på værktøjet <menuchoice>Transformér -> Ændr størrelse</menuchoice> for at føje det til afsnittet <menuchoice>Tildelte værktøjer</menuchoice>. I panelet <menuchoice>Værktøjsindstillnger</menuchoice> angiver du den ønskede længde. Du kan vælge imellem forskellige forhåndsindstillinger eller aktivere tilvalget <menuchoice>Anvend brugervalgt længde</menuchoice> og specificere den ønskede længde.
  
Hit then the <menuchoice>Run</menuchoice> button, and once the batch operation is completed, the assigned Bash script copies the resized photos to the mounted SD card.
+
Klik så på knappen <menuchoice>Kør</menuchoice>, så vil det tildelte bash-script kopiere de nedkopierede fotos til det monterede SD-kort, når batch-operationen er færdig.
  
You can tweak the script to perform other post-processing actions, too. For example, if you use the [http://home.gna.org/llgal/ llgal] command-line tool to generate static HTML photo galleries, you can tweak the script to add the processed photos to an HTML album. The script may look something like this:
+
Du kan tilpasse scriptet til at udføre andre efterbehandlingsopgaver. Hvis du bruger kommandolinjeværktøjet [http://home.gna.org/llgal/ llgal] til at generere statiske HTML-fotogallerier, så kan du for eksempel tilpasse scriptet til at føje de behandlede fotos til et HTML-album. Scriptet kunne se omtrent sådan ud:
  
 
{{Input|1=
 
{{Input|1=
Line 31: Line 31:
 
llgal --exif --li -L --sx 800 --sy 600}}
 
llgal --exif --li -L --sx 800 --sy 600}}
  
In other words, you can do all kinds of clever tricks by linking scripts to notifications.
+
Med andre ord kan du lave alle mulige smarte tricks ved at knytte scripts til bekendtgørelser.
  
[[Category:Graphics]]
+
[[Category:Grafik/da]]
[[Category:Photography]]
+
[[Category:Fotografi/da]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Vejledning/da]]

Latest revision as of 11:40, 14 July 2011

Other languages:
English • ‎català • ‎dansk • ‎українська

Behandl fotos med digiKams batch-kø-håndtering og et Bash-script

Fra Dmitri Popovs blog, 11. juli 2011

En af digiKams mindre kendte funktioner er muligheden for at koble scripts til bekendtgørelser. Det kan umiddelbart forekomme at være et temmelig obskur funktion, men den kan bruges til ret smarte ting. Lad os sige, at du vil have en portfolio af udvalgte fotos på en mobil enhed. Det er ikke særlig praktisk at skulle ændre mange billeder til en bestemt størrelse, som gør det let at vise dem på den mobile enhed, og så overføre de behandlede billeder fra digiKam til enheden manuelt. Det er her muligheden for at udløse et script via bekendtgørelser bliver praktisk. Du kan knytte et simpelt Bash-script til Bekendtgørelsen "Batch-kø gennemført", sådan at det udføres automatisk, når værktøjet Håndtering af Batch-kø er færdig med behandling af fotoene.

Bash-scriptet er faktisk meget simpelt. Det bruger værktøjet rsync til at kopiere de behandlede fotos fra den oprindelige mappe (i dette tilfælde er det /home/user/Photos/Processed) til mappen /DCIM/Camera på det monterede SD-kort:

#!/bin/bash
rsync -avz --delete /home/user/Photos/Processed /media/0CFA-5602/DCIM/Camera

Indsæt ovenstående kode i en tom tekstfil og gem det som postprocess.sh (glem ikke at erstatte stien i eksemplet med de faktiske stier til kilde- og målmapperne). Gør scriptet kørbart ved brug af kommandoen chmod o+x postprocess.sh.


Digikam notificationscript.png


I digiKam åbner du menuen Indstillinger -> Indstil bekendtgørelser... og vælger punktet Batch-kø gennemført. Aktivér tilvalget Kør kommando og skriv stien til scriptet postprocess.sh i det tilhørende felt. Som du nok har gættet, så knytter dette scriptet til bekendtgørelsen, sådan at scriptet køres lige så snart batch-processen er færdig.

Lav dernæst et mærke (fx overfør) i digiKam og tildel det til de fotos, som du vil overføre til den mobile enhed. Alternativt kan du bruge en farveetiket til dette. Brug så panelet Mærkefiltre i højre side til at vise de mærkede fotos, vælg dem og tast Ctrl + B (eller vælg menuen Værktøjer -> Håndtering af batch-kø) for at føje dem til en ny batch-kø. I afsnittet Kø-indstillinger i fanebladet Mål vælger du underalbummet Photos -> Processed. I fanebladet Basisværktøjer dobbeltklikker du på værktøjet Transformér -> Ændr størrelse for at føje det til afsnittet Tildelte værktøjer. I panelet Værktøjsindstillnger angiver du den ønskede længde. Du kan vælge imellem forskellige forhåndsindstillinger eller aktivere tilvalget Anvend brugervalgt længde og specificere den ønskede længde.

Klik så på knappen Kør, så vil det tildelte bash-script kopiere de nedkopierede fotos til det monterede SD-kort, når batch-operationen er færdig.

Du kan tilpasse scriptet til at udføre andre efterbehandlingsopgaver. Hvis du bruger kommandolinjeværktøjet llgal til at generere statiske HTML-fotogallerier, så kan du for eksempel tilpasse scriptet til at føje de behandlede fotos til et HTML-album. Scriptet kunne se omtrent sådan ud:

cd /home/user/Photos/Processed
llgal --exif --li -L --sx 800 --sy 600

Med andre ord kan du lave alle mulige smarte tricks ved at knytte scripts til bekendtgørelser.


This page was last edited on 14 July 2011, at 11:40. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.