Digikam/Batch Queue Manager and Script/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

13 July 2011

  • curprev 16:0516:05, 13 July 2011Yurchor talk contribs 6,926 bytes +286 Created page with "Звичайно ж, за допомогою скрипту можна виконувати і інші завдання з остаточної обробки. Наприкла..."
  • curprev 16:0216:02, 13 July 2011Yurchor talk contribs 6,640 bytes +145 Created page with "Натисніть кнопку <menuchoice>Виконати</menuchoice>. Щойно програма впорається з завданням, створений нами с..."
  • curprev 16:0116:01, 13 July 2011Yurchor talk contribs 6,495 bytes +988 Created page with "Далі, створіть мітку (наприклад,''перенесення'') у '''digiKam''' і призначте цю мітку до всіх фотографій, ..."
  • curprev 15:4715:47, 13 July 2011Yurchor talk contribs 5,507 bytes −42 No edit summary
  • curprev 15:4615:46, 13 July 2011FuzzyBot talk contribs 5,549 bytes +42 Updating to match new version of source page
  • curprev 15:4515:45, 13 July 2011Yurchor talk contribs 5,507 bytes +333 Created page with "У вікні '''digiKam''' виберіть пункт меню <menuchoice>Параметри -> Налаштувати сповіщення</menuchoice>, у списку сп..."
  • curprev 15:4115:41, 13 July 2011Yurchor talk contribs 5,174 bytes +3 Created page with "center|500px"
  • curprev 15:3115:31, 13 July 2011Yurchor talk contribs 5,171 bytes +211 Created page with "Вставте код, наведений вище, до якогось текстового файла і збережіть його з назвою postprocess.sh (не заб..."
  • curprev 15:2915:29, 13 July 2011Yurchor talk contribs 4,960 bytes +118 Created page with "Наш скрипт Bash дуже простий. У ньому використано програму '''rsync''' для копіювання оброблених фотогр..."
  • curprev 15:0415:04, 13 July 2011Yurchor talk contribs 4,842 bytes +745 Created page with "Однією з маловідомих можливостей '''digiKam''' є можливість прив’язки скриптів до сповіщень. З першог..."

12 July 2011