Digikam/Verificar la base de dades

Revision as of 13:28, 6 December 2013 by Abella (Talk | contribs) (Importing a new version from external source)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎українська

Verificar i optimitzar les bases de dades al digiKam

Transcrit des d'un article al blog d'en Dmitri Popov, el 19 de desembre de 2011

Per omissió, digiKam utilitza dues bases de dades SQLite per emmagatzemar dades essencials: digikam4.db i thumbnails-digikam.db. I per fer que l'aplicació s'executi ràpid i sense problemes, és recomanable revisar i optimitzar les bases de dades de tant en tant. Per fer-ho a Ubuntu o els seus derivats, cal instal lar el paquet sqlite3 amb l'ordre sudo apt-get install sqlite3. Un cop fet això, feu una còpia de seguretat de les bases de dades digikam4.db i thumbnails-digikam.db. Obriu el terminal i canvieu al directori on s'emmagatzemen les bases de dades. En primer lloc, haureu de verificar la integritat de les bases de dades utilitzant les següents ordres:

sqlite3 -line digikam4.db 'pragma integrity_check;'
sqlite3 -line thumbnails-digikam.db 'pragma integrity_check;'
Si les dues bases de dades estan en ordre, hauríeu de veureu el missatge
integrity_check = ok

Per optimitzar les bases de dades, executeu les dues ordres a continuació:

1-sqlite3 -line digikam4.db 'vacuum;'
sqlite3 -line thumbnails-digikam.db 'vacuum;'

Executeu a continuació la verificació de la integritat una vegada més per assegurar-vos que tot funciona correctament, i ja està.


This page was last modified on 6 December 2013, at 13:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
*/ ?>