Difference between revisions of "Digikam/Renaming Photos/bg"

Jump to: navigation, search
(Created page with "След това, ще трябва да укажете формата, в който да бъде представена датата и часа- изберете желан...")
Line 11: Line 11:
 
Изберете изображенията, които искате да наименувате и натиснете <menuchoice>Rename</menuchoice> в основния туулбар (можете да го направите и от <menuchoice>Image</menuchoice> -> <menuchoice>Rename</menuchoice> или като натиснете <keycap>F2</keycap>). Диалоговият прозорец на <menuchoice>Rename</menuchoice> предлага множество опции, които може да приложите като комплекс от правила, при преименуването. Като начало, можете да започнете с просто правило, което преименува изображенията, използвайки данните за час и дата. За да използвате това правило, натиснете <menuchoice>Date & Time</menuchoice> и изберете <menuchoice>Image</menuchoice> от падащия лист <menuchoice>Source</menuchoice>. Така ще бъде извлечена метадатата на изображенията, свързана с часа и датата на заснемането/ промяната им.
 
Изберете изображенията, които искате да наименувате и натиснете <menuchoice>Rename</menuchoice> в основния туулбар (можете да го направите и от <menuchoice>Image</menuchoice> -> <menuchoice>Rename</menuchoice> или като натиснете <keycap>F2</keycap>). Диалоговият прозорец на <menuchoice>Rename</menuchoice> предлага множество опции, които може да приложите като комплекс от правила, при преименуването. Като начало, можете да започнете с просто правило, което преименува изображенията, използвайки данните за час и дата. За да използвате това правило, натиснете <menuchoice>Date & Time</menuchoice> и изберете <menuchoice>Image</menuchoice> от падащия лист <menuchoice>Source</menuchoice>. Така ще бъде извлечена метадатата на изображенията, свързана с часа и датата на заснемането/ промяната им.
  
Next, you have to specify a date/time format by selecting the appropriate item from the <menuchoice>Format</menuchoice> drop-down list. If none of the available formatting options satisfy you, select the <menuchoice>Custom</menuchoice> item, which lets you construct the formatting string manually. For example, the {{Input|1=yyyyMMdd-hhmmss}}
+
След това, ще трябва да укажете формата, в който да бъде представена датата и часа- изберете желаната опция от падащия списък <menuchoice>Format</menuchoice>. Ако в списъка няма формат, който да ви удовлетворява, изберете <menuchoice>Custom</menuchoice>. Това ви позволява да дефинирате архитектурата на формата ръчно. Например, форматът {{Input|1=yyyyMMdd-hhmmss}}
formatting string produces file names like {{Output|1=20100531-173501}}
+
генерира имена като: {{Output|1=20100531-173501}}
and {{Output|1=20100701-110111}}
+
и, {{Output|1=20100701-110111}}
while the {{Input|1=MMM-dd-yyyy-dddd}}
+
докато форматът: {{Input|1=MMM-dd-yyyy-dddd}}
string generates names like {{Output|1=May-31-2010-Monday}}
+
генерира имена като: {{Output|1=May-31-2010-Monday}}
and {{Output|1=June-01-2010-Tuesday}}
+
и: {{Output|1=June-01-2010-Tuesday}}
The clever part is that you can immediately see the result of the renaming string right below the <menuchoice>Format</menuchoice> field. For a full list of available formatting options, check the official Qt documentation.
+
За ваше удобство, можете незабавно да видите как ще изглеждат генерираните имена, точно под полето <menuchoice>Format</menuchoice>. За да видите целия списък с възможностите за форматиране, моля прочетете официалната Qt документация.
  
 
Besides date and time, the <menuchoice>Rename</menuchoice> dialog window offers a few other useful options. The <menuchoice>Camera</menuchoice> button, for example, allows you to add the camera model to the file name. This can be useful if you are using several cameras and you want to quickly identify photos taken with a specific camera. The <menuchoice>Metadata</menuchoice> button gives you access to EXIF and other photo metadata you can use in renaming rules.
 
Besides date and time, the <menuchoice>Rename</menuchoice> dialog window offers a few other useful options. The <menuchoice>Camera</menuchoice> button, for example, allows you to add the camera model to the file name. This can be useful if you are using several cameras and you want to quickly identify photos taken with a specific camera. The <menuchoice>Metadata</menuchoice> button gives you access to EXIF and other photo metadata you can use in renaming rules.

Revision as of 23:44, 1 January 2011

Other languages:
български • ‎català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎italiano • ‎Türkçe • ‎українська

Преименуване на изображения, с помощта на "ДигиКам"

Оригиналът на тази статия можете да намерите на Scribbles и Snaps. Тази статия се разпространява с любезното позволение на Дмитри Попов.

Наименуването на вашите изображения с ясни, смислени имена прави следенето и сортирането им много по- лесно. Разбира се, ръчното преименуване на всяка една снимка не е практично и удобно, особено ако снимате десетки, дори стотици снимки на ден. Ето защо, ДигиКам поддържа функционалността за преименуване- Rename. Можете да я използвате, за да задавате специфични и комплексни правила за наименуване, които да прилагате мигновено на множество снимки.

Digikam rename.png


Изберете изображенията, които искате да наименувате и натиснете Rename в основния туулбар (можете да го направите и от Image -> Rename или като натиснете F2). Диалоговият прозорец на Rename предлага множество опции, които може да приложите като комплекс от правила, при преименуването. Като начало, можете да започнете с просто правило, което преименува изображенията, използвайки данните за час и дата. За да използвате това правило, натиснете Date & Time и изберете Image от падащия лист Source. Така ще бъде извлечена метадатата на изображенията, свързана с часа и датата на заснемането/ промяната им.

След това, ще трябва да укажете формата, в който да бъде представена датата и часа- изберете желаната опция от падащия списък Format. Ако в списъка няма формат, който да ви удовлетворява, изберете Custom. Това ви позволява да дефинирате архитектурата на формата ръчно. Например, форматът
yyyyMMdd-hhmmss
генерира имена като:
20100531-173501
и,
20100701-110111
докато форматът:
MMM-dd-yyyy-dddd
генерира имена като:
May-31-2010-Monday
и:
June-01-2010-Tuesday

За ваше удобство, можете незабавно да видите как ще изглеждат генерираните имена, точно под полето Format. За да видите целия списък с възможностите за форматиране, моля прочетете официалната Qt документация.

Besides date and time, the Rename dialog window offers a few other useful options. The Camera button, for example, allows you to add the camera model to the file name. This can be useful if you are using several cameras and you want to quickly identify photos taken with a specific camera. The Metadata button gives you access to EXIF and other photo metadata you can use in renaming rules.

Digikam metadata.png


Next to the field where you enter the renaming rule, there is a button that lets you specify so-called modifiers or actions that will be applied to the file names during the renaming operation. For example, using the Change Case modifiers, you can convert all file names to lower or uppercase, or capitalize the first letter. Here is a quick overview of other useful modifiers:

  • Trimmed – Removes leading, trailing, and extra spaces.
  • Unique – Adds unique numerical values to identical file names.
  • Replace – Performs search and replace. The modifier supports regular expressions.
  • Range – Lets you specify a specific fragment of the file name for the renaming rule. For example, the {5-} modifier in the [file]{5-} rule removes the first four characters of the file name, so IMAG0113.jpg, IMAG0351.jpg, and IMAG0573.jpg are renamed to 0113.jpg, 0351.jpg, and 0573.jpg

While digiKam offers a wide range of other features that can help you to keep tabs on your photos, it’s worth experimenting with the Rename tool. This way, you can quickly locate or identify specific photos even when digiKam is not running.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.