Digikam/Renaming Photos/bg

Revision as of 23:53, 1 January 2011 by Manol.Denev (Talk | contribs) (Created page with " *<menuchoice>Trimmed</menuchoice> – Removes leading, trailing, and extra spaces. *<menuchoice>Unique</menuchoice> – Adds unique numerical values to identical file nam...")

Jump to: navigation, search
Other languages:
български • ‎català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎italiano • ‎Türkçe • ‎українська

Преименуване на изображения, с помощта на "ДигиКам"

Оригиналът на тази статия можете да намерите на Scribbles и Snaps. Тази статия се разпространява с любезното позволение на Дмитри Попов.

Наименуването на вашите изображения с ясни, смислени имена прави следенето и сортирането им много по- лесно. Разбира се, ръчното преименуване на всяка една снимка не е практично и удобно, особено ако снимате десетки, дори стотици снимки на ден. Ето защо, ДигиКам поддържа функционалността за преименуване- Rename. Можете да я използвате, за да задавате специфични и комплексни правила за наименуване, които да прилагате мигновено на множество снимки.

Digikam rename.png


Изберете изображенията, които искате да наименувате и натиснете Rename в основния туулбар (можете да го направите и от Image -> Rename или като натиснете F2). Диалоговият прозорец на Rename предлага множество опции, които може да приложите като комплекс от правила, при преименуването. Като начало, можете да започнете с просто правило, което преименува изображенията, използвайки данните за час и дата. За да използвате това правило, натиснете Date & Time и изберете Image от падащия лист Source. Така ще бъде извлечена метадатата на изображенията, свързана с часа и датата на заснемането/ промяната им.

След това, ще трябва да укажете формата, в който да бъде представена датата и часа- изберете желаната опция от падащия списък Format. Ако в списъка няма формат, който да ви удовлетворява, изберете Custom. Това ви позволява да дефинирате архитектурата на формата ръчно. Например, форматът
yyyyMMdd-hhmmss
генерира имена като:
20100531-173501
и,
20100701-110111
докато форматът:
MMM-dd-yyyy-dddd
генерира имена като:
May-31-2010-Monday
и:
June-01-2010-Tuesday

За ваше удобство, можете незабавно да видите как ще изглеждат генерираните имена, точно под полето Format. За да видите целия списък с възможностите за форматиране, моля прочетете официалната Qt документация.

Освен дата и час, диалоговият прозорец Rename предлага и други удобни възможности. Например, бутонът Camera, ви позволява да добавите модела на камерата, с която е снимано изображението, в името му. Това може да ви послужи, ако използвате няколко фотоапарата и искате бързо да намерите и различите снимките от определен фотоапарат.

Digikam metadata.png


До полето, в което въвеждате правилата за преименуване, има бутон, който ви позволява да изберете т.нар. "модификатори"- правилата, които ще бъдат приложени при преименуването. Например, модификаторът Change Case, ви позволява да задавате големи или малки букви за името на снимките. Ето някои от най- полезните и често използвани модификатори:

   *Trimmed – Removes leading, trailing, and extra spaces.
   *Unique – Adds unique numerical values to identical file names.
   *Replace – Performs search and replace. The modifier supports regular expressions.
   *Range – Lets you specify a specific fragment of the file name for the renaming rule. For example, the {5-} modifier in the [file]{5-} rule removes the first four characters of the file name, so IMAG0113.jpg, IMAG0351.jpg, and IMAG0573.jpg are renamed to 0113.jpg, 0351.jpg, and 0573.jpg

While digiKam offers a wide range of other features that can help you to keep tabs on your photos, it’s worth experimenting with the Rename tool. This way, you can quickly locate or identify specific photos even when digiKam is not running.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.