Dolphin/File Management/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

23 September 2022

23 June 2021

15 February 2021

8 September 2020

6 September 2020

13 July 2020

26 June 2020

24 May 2020

22 May 2020

  • curprev 06:5206:52, 22 May 2020Yurchor talk contribs 48,623 bytes +64 Created page with "Чи траплялося у вас так, що відкриття файла призводило до запуску не тієї пов'язаної із ним п..."
  • curprev 06:5106:51, 22 May 2020Yurchor talk contribs 48,559 bytes +30 Created page with "==== Користування закладками ===="
  • curprev 06:5106:51, 22 May 2020Yurchor talk contribs 48,529 bytes +14 Created page with "=== «Місця» у програмах ==="
  • curprev 06:5106:51, 22 May 2020Yurchor talk contribs 48,515 bytes +253 Created page with "У Плазмі KDE передбачено дві різні системи посилань користувачів на різні місця файлової систем..."
  • curprev 06:4806:48, 22 May 2020Yurchor talk contribs 48,262 bytes +315 Created page with "{{Warning_(uk)|Недосвідчені користувачі, які не звикли до таких принципів роботи (а іноді навіть досві..."
  • curprev 06:4506:45, 22 May 2020Yurchor talk contribs 47,947 bytes +287 Created page with "За допомогою пункту меню <menuchoice>Кнопка керування</menuchoice> → <menuchoice>Налаштувати властивості пер..."
  • curprev 06:4306:43, 22 May 2020Yurchor talk contribs 47,660 bytes −3,149 Created page with "У першому розділі ми здійснимо огляд можливостей '''Dolphin'''. Другий розділ присвячено різним типа..."

1 August 2019

1 July 2019

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)