Difference between revisions of "File transfers/uk"

(Created page with '==Зміна параметрів==')
 
(28 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 8: Line 8:
 
==Основні методики перенесення файлів==
 
==Основні методики перенесення файлів==
  
To connect to a remote server you can use almost any KDE application. You may choose the appropriate application depending on the task you want to do. For example, if you wanted to browse a remote server the best choice would be '''[[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''' or '''[[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]]'''. To edit a webpage you can directly use '''[[Special:myLanguage/Quanta|Quanta]]''' without the need of a separate FTP application. In this example we will use '''Dolphin''' and transfer files using FTP.
+
Встановити з’єднання з віддаленим сервером можна за допомогою майже будь-якої програми KDE. Ви можете вибрати програму відповідно до завдання, яке ви ставите перед системою. Наприклад, якщо ви бажаєте переглянути дані на віддаленому сервері, найкращим вибором буде '''[[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''' або '''[[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]]'''. Для редагування веб-сторінки зручніше скористатися редактором '''[[Special:myLanguage/Quanta|Quanta]]''', окрема програма для роботи з FTP просто не потрібна. У нашому прикладі ми скористаємося '''Dolphin''' для передавання файлів за допомогою FTP.
  
 
==Встановлення з’єднання з сервером FTP==
 
==Встановлення з’єднання з сервером FTP==
  
To connect to a FTP server just open '''Dolphin''' and click on an empty place in the address bar. Type the address of your server into the address bar. Don't forget the ftp:// at the beginning:
+
Щоб встановити з’єднання з сервером FTP достатньо відкрити вікно '''Dolphin''', навести вказівник миші на поле адреси і клацнути один раз. Далі, слід ввести адресу вашого сервера у поле адреси. Не забудьте вказати на початку адреси «<nowiki>ftp://</nowiki>»:
  
  
[[Image:tutorials_ftp1.png|560px|center]]
+
[[Image:tutorials_ftp1_(uk).png|560px|center]]
  
  
If your server requires authentication you will be prompted for your credentials in a popup dialog. Enter your username and password. If you wish to save them, check the relevant checkbox. Dolphin will store your passwords securely in your KDE Wallet. For faster access you can insert the username and password directly in the address bar using this format: '''''<nowiki>ftp://username:password@ftp.myserver.org</nowiki>'''''; however we do not recommend this, as it is a security risk.  Not only is it visible in your location bar, but it is stored in plain text, and so can be easily read by anyone with access to your home folder. Storing the password in '''KWallet''' is much safer, providing you have protected your '''KWallet''' with a password.
+
Якщо для доступу до сервера потрібно пройти розпізнавання, програма попросить вас ввести ваші реєстраційні дані у контекстному вікні. Введіть ім’я користувача і пароль. Якщо ви бажаєте, щоб програма зберегла ці реєстраційні дані, позначте відповідний пункт у вікні. Dolphin виконає безпечне зберігання (зберігання з шифруванням даних) у вашій торбинці реєстраційних даних KDE. Щоб пришвидшити процедуру отримання доступу ми можете вказати ім’я користувача і пароль безпосередньо у рядку адреси у такому форматі: '''''<nowiki>ftp://користувач:пароль@ftp.myserver.org</nowiki>'''''. Все ж подібний спосіб пришвидшення не є рекомендованим, оскільки за його використання ваше ім’я користувача і пароль можуть потрапити до небажаних рук: їх не лише буде видно у полі адреси, програма збереже їх у форматі звичайного тексту без шифрування, отже їх зможе прочитати будь-хто з тих, хто має доступ до читання даних з вашої домашньої теки. Зберігання паролів у '''KWallet''' є набагато безпечнішим, оскільки дані у торбинці '''KWallet''' буде захищено паролем.
  
 
==Інші протоколи==
 
==Інші протоколи==
  
FTP is just one example of the many different protocols that the KDE platform supports. There is a whole lot more to explore. To see a list of all supported protocols, click on the tick next to the address bar to switch to browse mode...
+
FTP є лише одним з багатьох протоколів, підтримку яких передбачено у платформі KDE. Ви можете самі переглянути список всіх цих протоколів: натисніть кнопку з галочкою, розташовану праворуч від поля адреси, щоб перемкнути поле адреси у режим навігації...
  
  
[[Image:Tutorials_ftp7.png|560px|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp7_(uk).png|560px|center]]
  
  
Line 31: Line 31:
  
  
[[Image:Ftp8.png|560px|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp8_(uk).png|560px|center]]
  
  
The protocol selector should appear similar as shown on the next screenshot. What protocols are avaialble on your system, depends on which KIO plugins you have installed.
+
Має з’явитися кнопка вибору протоколу, подібна до показаної на наведеному вище знімку. Перелік протоколів, якими ви зможете скористатися у вашій системі, залежить від встановлених у цій системі модулів обробки вхідних-вихідних даних (KIO).
  
[[Image:Tutorials_ftp3.png|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp3_(uk).png|center]]
  
Note: Due to KDE bug #55804, files moved or copyed from the local machine to a remote machine via the fish protocol have the wrong timestamps. A workaround is to use SFTP for transfering files to another machine.
+
Зауваження: через ваду у KDE 55804 файли, які пересуватимуться або копіюватимуться з локального комп’ютера на віддалений за допомогою протоколу fish, матимуть помилкові часові штампи. Щоб позбутися неприємних наслідків цієї вади, скористайтеся для безпечного передавання даних на інший комп’ютер SFTP.
  
 
==Імітація окремої клієнтської програми FTP на основі Dolphin==
 
==Імітація окремої клієнтської програми FTP на основі Dolphin==
Line 45: Line 45:
  
  
[[Image:Tutorials_ftp2.png|560px|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp2_(uk).png|560px|center]]
  
  
Line 53: Line 53:
  
  
[[Image:Tutorials_ftp4.png|560px|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp4_(uk).png|560px|center]]
  
  
 
==Безпосередній доступ до віддалених файлів з інших програм KDE==
 
==Безпосередній доступ до віддалених файлів з інших програм KDE==
  
As already said previously, nearly every KDE application is capable of accessing remote files and folders. For example, you can open a remote website directly in '''[[Special:myLanguage/Kate|Kate]]''' by inserting the address in the file open dialog:
+
Як ми вже згадували раніше, майже будь-яка програма KDE здатна отримувати доступ до віддалених файлів і тек. Наприклад, ви можете відкрити віддалений веб-сайт безпосередньо у '''[[Special:myLanguage/Kate|Kate]]''', якщо вкажете його адресу у діалоговому вікні відкриття файла:
  
[[Image:Tutorials_Ftp5.png|560px|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp5_(uk).png|560px|center]]
  
You can now edit the file in '''Kate'''. When you click <menuchoice>Save</menuchoice> the file will be directly uploaded to the server. That way, you don't need to download files before editing and upload them again after editing.
+
Після відкриття файл можна редагувати у '''Kate'''. Коли ви натиснете кнопку <menuchoice>Зберегти</menuchoice>, файл буде безпосередньо вивантажено на сервер. Отже, вам не потрібно звантажувати файли для редагування, а потім вивантажувати їх знову на сервер.
  
 
==Зміна параметрів==
 
==Зміна параметрів==
  
You probably miss some settings seen in standalone file transfer clients now, such as switching active and passive mode in FTP or timeout settings for your connections. Don't worry, you can find them in '''[[Special:myLanguage/System Settings|System Settings]]''' under <menuchoice>Network Settings</menuchoice>. The <menuchoice>Connection Preferences</menuchoice> section may be especially useful.
+
Ймовірно, вам може здатися, що не вистачає певних параметрів, які можна було змінити у окремих клієнтських програма, зокрема перемикання між активним і пасивним режимом для FTP або визначення обмеження на час очікування даних з’єднання. Не хвилюйтеся, ви можете знайти ці параметри у вікні програми '''[[Special:myLanguage/System Settings|Системні параметри]]''', сторінка <menuchoice>Мережні параметри</menuchoice>. Особливо корисним буде розділ <menuchoice>Параметри з’єднання</menuchoice>.
  
  
[[Image:Tutorials_ftp6.png|560px|center]]
+
[[Image:Tutorials_ftp6_(uk).png|560px|center]]
  
  
[[Category:Internet]]
+
[[Category:Інтернет/uk]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Підручники/uk]]

Latest revision as of 15:30, 5 October 2010

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Lëtzebuergesch • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Вступ

У цьому посібнику розглянуто способи передавання файлів на віддалений сервер і з віддаленого сервера за допомогою програмного забезпечення KDE. Можливими прикладами є звантаження файлів з сервера FTP або збереження файла за допомогою протоколу SSH.

До складу стандартного комплекту KDE SC не включено жодної клієнтської програми FTP на відміну від інших платформ. Існує декілька сторонніх програм, зокрема Kasablanca і KFTPgrabber, але їх ще не повністю портовано на платформу KDE 4. Втім, чудова новина полягає у тому, що вам не потрібна спеціальна програма для керування файлами на віддалених серверах. У платформі KDE передбачено набагато потужніші методики роботи з такими файлами.

Основні методики перенесення файлів

Встановити з’єднання з віддаленим сервером можна за допомогою майже будь-якої програми KDE. Ви можете вибрати програму відповідно до завдання, яке ви ставите перед системою. Наприклад, якщо ви бажаєте переглянути дані на віддаленому сервері, найкращим вибором буде Dolphin або Konqueror. Для редагування веб-сторінки зручніше скористатися редактором Quanta, окрема програма для роботи з FTP просто не потрібна. У нашому прикладі ми скористаємося Dolphin для передавання файлів за допомогою FTP.

Встановлення з’єднання з сервером FTP

Щоб встановити з’єднання з сервером FTP достатньо відкрити вікно Dolphin, навести вказівник миші на поле адреси і клацнути один раз. Далі, слід ввести адресу вашого сервера у поле адреси. Не забудьте вказати на початку адреси «ftp://»:


Tutorials ftp1 (uk).png


Якщо для доступу до сервера потрібно пройти розпізнавання, програма попросить вас ввести ваші реєстраційні дані у контекстному вікні. Введіть ім’я користувача і пароль. Якщо ви бажаєте, щоб програма зберегла ці реєстраційні дані, позначте відповідний пункт у вікні. Dolphin виконає безпечне зберігання (зберігання з шифруванням даних) у вашій торбинці реєстраційних даних KDE. Щоб пришвидшити процедуру отримання доступу ми можете вказати ім’я користувача і пароль безпосередньо у рядку адреси у такому форматі: ftp://користувач:пароль@ftp.myserver.org. Все ж подібний спосіб пришвидшення не є рекомендованим, оскільки за його використання ваше ім’я користувача і пароль можуть потрапити до небажаних рук: їх не лише буде видно у полі адреси, програма збереже їх у форматі звичайного тексту без шифрування, отже їх зможе прочитати будь-хто з тих, хто має доступ до читання даних з вашої домашньої теки. Зберігання паролів у KWallet є набагато безпечнішим, оскільки дані у торбинці KWallet буде захищено паролем.

Інші протоколи

FTP є лише одним з багатьох протоколів, підтримку яких передбачено у платформі KDE. Ви можете самі переглянути список всіх цих протоколів: натисніть кнопку з галочкою, розташовану праворуч від поля адреси, щоб перемкнути поле адреси у режим навігації...


Tutorials ftp7 (uk).png


...а потім, для початку, кнопку ftp.


Tutorials ftp8 (uk).png


Має з’явитися кнопка вибору протоколу, подібна до показаної на наведеному вище знімку. Перелік протоколів, якими ви зможете скористатися у вашій системі, залежить від встановлених у цій системі модулів обробки вхідних-вихідних даних (KIO).

Tutorials ftp3 (uk).png

Зауваження: через ваду у KDE 55804 файли, які пересуватимуться або копіюватимуться з локального комп’ютера на віддалений за допомогою протоколу fish, матимуть помилкові часові штампи. Щоб позбутися неприємних наслідків цієї вади, скористайтеся для безпечного передавання даних на інший комп’ютер SFTP.

Імітація окремої клієнтської програми FTP на основі Dolphin

Якщо вам потрібен знайомий інтерфейс більшості окремих клієнтських програм ftp, ви можете скористатися розділеним переглядом у Dolphin:


Tutorials ftp2 (uk).png


Додавання віддаленої теки на панель «Місця»

Ви можете перетягнути позначку віддаленої теки безпосередньо на панель списку «Місць» і скинути її там для створення закладки:


Tutorials ftp4 (uk).png


Безпосередній доступ до віддалених файлів з інших програм KDE

Як ми вже згадували раніше, майже будь-яка програма KDE здатна отримувати доступ до віддалених файлів і тек. Наприклад, ви можете відкрити віддалений веб-сайт безпосередньо у Kate, якщо вкажете його адресу у діалоговому вікні відкриття файла:

Tutorials ftp5 (uk).png

Після відкриття файл можна редагувати у Kate. Коли ви натиснете кнопку Зберегти, файл буде безпосередньо вивантажено на сервер. Отже, вам не потрібно звантажувати файли для редагування, а потім вивантажувати їх знову на сервер.

Зміна параметрів

Ймовірно, вам може здатися, що не вистачає певних параметрів, які можна було змінити у окремих клієнтських програма, зокрема перемикання між активним і пасивним режимом для FTP або визначення обмеження на час очікування даних з’єднання. Не хвилюйтеся, ви можете знайти ці параметри у вікні програми Системні параметри, сторінка Мережні параметри. Особливо корисним буде розділ Параметри з’єднання.


Tutorials ftp6 (uk).png

This page was last edited on 5 October 2010, at 15:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.