Difference between revisions of "Getting started with KAlgebra/da"

(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
Line 48: Line 48:
 
{{Input|1=x*x}}
 
{{Input|1=x*x}}
  
It doesn't work on some complex structures, though. Only basic support so far.
+
Det virker dog ikke på nogle komplekse strukturer. Indtil videre er der kun grundlæggende understøttelse for symbolske beregninger.
  
 
Moreover, '''KAlgebra''' has support for differentiation.
 
Moreover, '''KAlgebra''' has support for differentiation.

Revision as of 12:15, 10 October 2010

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎українська

Hjem » Programmer » Uddannelse » KAlgebra Hjem » Programmer » Uddannelse » KAlgebra » Kom i gang

Kalgebra er et regneprogram med symbolske og analytiske faciliteter, som både lader dig tegne grafer og 3D-plots og arbejde med matematiske udtryk.

Fanebladet Konsol

Lige når du starter KAlgebra, så ser du et tomt vindue; det er hovedsaligt her du arbejder med beregninger.

Lad os komme i gang med et lille eksempel på, hvordan KAlgebra virker. Skriv

2+2

og tast så Enter. Kalgebra viser dig så resultatet. Det var nemt nok.


Men KAlgebra kan meget mere end det. Den startede som et enkelt regneprogram, mer er nu næsten et CAS-program.

Du kan definere variable således:

k:=3

og bruge dem normalt:

k*4

Det vil give resultatet

12

Du kan også definere funktioner:

f:=x->x^2

og bruge dem:

f(3)

hvilket skulle give resultatet

9.

Du kan definere en funktion med så mange variable, som du vil:

g:=(x,y)->x*y

Mulighederne for at definere funktioner er endeløse, hvis du kombinerer dette med muligheden for at definere funktioner stykkevist. Lad os definere funktionen fakultet:

fact:=n->piecewise { n=0 ? 1, n=1 ? 1, ? n*fact(n-1) }

Ja! KAlgebra kan definere funktioner rekursivt. Prøv med nogle forskellige værdier for n for at teste den.

fact(5)
fact(3)

KAlgebra er for nyligt begyndt at understøtte symbolske operationer. For at afprøve det, kan du skrive:

x+x+x+x

eller

x*x

Det virker dog ikke på nogle komplekse strukturer. Indtil videre er der kun grundlæggende understøttelse for symbolske beregninger.

Moreover, KAlgebra has support for differentiation. An example of the syntax:

diff(x^2:x)

If you have used KAlgebra, you will have noticed the syntax completion support, which is very helpful.

Another resource that can be useful to learn more about KAlgebra comes with KAlgebra: The Dictionary tab

It contains examples of every function supported by KAlgebra. Maybe this is the best way to learn how to do things with KAlgebra.


This page was last edited on 10 October 2010, at 12:15. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.