Gwenview/Skjulte indstillingsmuligheder

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 14:15, 3 October 2022 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with "{{Note/da|1=Denne valgmulighed er vist ikke længere tilgængelig som standard. Du kan stadig oprette den; den burde virke som forventet. Med hensyn til standardværdier: Hvis...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Fortsæt på eget ansvar

På denne side finder du Gwenviews skjulte indstillingsmuligheder: de lader dig tilpasse Gwenview til specifikke behov men bemærk, at der ikke er nogen garanti for, at de vil fortsætte med at fungere fra en version til den næste.

Indstilling af disse muligheder

For at indstille disse muligheder skal du være fortrolig med redigering af KDE-konfigurationsfiler ved håndkraft.

Gwenviews konfigurationsfil hedder gwenviewrc. Den findes som regel i ~/.config/.

Gruppen "General"

PercentageOfMemoryUsageWarning

Den procentel af hukommelsen, som Gwenview kan bruge før den advarer brugeren og foreslår at gemme ændringer.

Standardværdi: 0.5 (50%)

BlackListedExtensions

En kommasepareret liste af filnavnsendelser, som Gwenview ikke skal prøve at indlæse. Dette er nyttigt til at udelukke raw-filer, som genkendes som TIFF eller JPEG.

Standardværdi: nef,cr2,new

Hvis du ændrer denne værdi, så sørg for at bevare "new" i listen. Det er nødvendigt, fordi denne filendelse bruges af Gwenview, når den gemme midlertidige filer.

Note

Denne valgmulighed er vist ikke længere tilgængelig som standard. Du kan stadig oprette den; den burde virke som forventet. Med hensyn til standardværdier: Hvis du har information om det, så vær venlig at dele dem


Gruppen "FullScreen"

FullScreenColorScheme

Siden Gwenview 2.9.

Navn på det KDE-farveskema der skal anvendes, når der køres i fuldskærmstilstand.

Navne på installerede farveskemaer kan findes i /usr/share/color-schemes/. Du kan også bruge den fulde sti til et farveskema.

Standardværdi: en tom streng hvilket betyder: brug det farveskema, som fulgte med Gwenview,

Gruppen "ThumbnailView"

ThumbnailAspectRatio

Siden Gwenview 2.10.

Definerer skalaforholdet, som bruges til miniaturefelterne. Standardværdien giver felter, som er en smule bredere end høje, hvilket reducerer det tomme rum mellem rækkerne.

Standardværdi: 1.5