KAddressBook/Tutorials/How to add a new contact?/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

13 March 2019

  • curprev 20:0520:05, 13 March 2019Yurchor talk contribs 2,632 bytes +87 Created page with "Можна додати додаткові дані. Для цього скористайтеся вкладками <menuchoice>Адреса</menuchoice>, <menuchoice>Біз..."
  • curprev 19:5919:59, 13 March 2019Yurchor talk contribs 2,545 bytes +105 Created page with "Коли усі дані буде введено, підтвердьте створення запису контакут натисканням кнопки <menuchoice>Га..."
  • curprev 19:5919:59, 13 March 2019Yurchor talk contribs 2,440 bytes +56 Created page with "{{Note_(uk)|Щоб додати дані щодо місця, вам слід спочатку встановити пакунок '''kdepim-addons'''.}}"
  • curprev 19:5819:58, 13 March 2019Yurchor talk contribs 2,384 bytes +140 Created page with "{{Note_(uk)|Ви можете додати декілька номерів телефорів, адрес сайтів і адрес електронної пошти. Дос..."
  • curprev 19:5719:57, 13 March 2019Yurchor talk contribs 2,244 bytes +136 Created page with "У контекстній формі заповніть поля даних, які ви хочете зберегти. У верхній частині форми ви мож..."
  • curprev 19:5619:56, 13 March 2019Yurchor talk contribs 2,108 bytes +138 Created page with "Спочатку, натисніть кнопку <menuchoice>+ Створити контакт</menuchoice>. У відповідь буде відкрито контекст..."

12 March 2019