Revision history of "KBibTeX/Development/uk"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 16:45, 19 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (18,209 bytes) (+1,084). . (Created page with "Для виправлення вад або реалізації можливостей, які потребують декількох внесків до коду і для...")
 • (cur | prev) 16:36, 19 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (17,125 bytes) (+336). . (Created page with "З метою мінімізації захаращення офіційного сховища KBibTeX або для випадків, коли у вас немає прав...")
 • (cur | prev) 16:34, 19 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (16,789 bytes) (+475). . (Created page with "У наведеномуни ничже прикладі замініть {{path|xxxx}} короткою і точною назвою можливості, яка розроб...")
 • (cur | prev) 16:30, 19 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (16,314 bytes) (+266). . (Created page with "# <code>CMAKE_BUILD_TYPE</code> визначає обсяг діагностичних даних, які буде включено до остаточного коду. Зв...")
 • (cur | prev) 15:57, 19 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (16,048 bytes) (+310). . (Created page with "{{Info_(uk)|У цьому розділі описано процес створення випусків на основі KDE4 (kdelibs4). Наведені інструкці...")
 • (cur | prev) 19:58, 9 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (15,738 bytes) (+68). . (Created page with "Запустіть <code>kbuildsycoca4</code> (KDE4) або <code>kbuildsycoca5</code> (KDE Frameworks 5), щоб повідомити підсистему KDE про появ...")
 • (cur | prev) 19:57, 9 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (15,670 bytes) (+182). . (Created page with "# Встановіть для змінної <code>XDG_DATA_DIRS</code> значення так, щоб до нього було включено каталоги спільн...")
 • (cur | prev) 19:56, 9 December 2017Yurchor (Talk | contribs). . (15,488 bytes) (+162). . (Created page with "# '''Лише для KF5''': встановіть значення змінної середовища <code>QT_PLUGIN_PATH</code> так, щоб до неї було вклю...")
 • (cur | prev) 18:52, 21 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (15,326 bytes) (+181). . (Created page with "Інші розробники зможуть додати ваше сховище до власного локального клону сховища git KBibTeX, клону...")
 • (cur | prev) 18:51, 21 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (15,145 bytes) (+225). . (Created page with "GNU Make є типовим вибором для збирання початкових кодів. Для пришвидшення збирання коду на багато...")
 • (cur | prev) 18:48, 21 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (14,920 bytes) (+318). . (Created page with "## Доступний для запису користувачам каталог, наприклад {{Path|/tmp/usr}} або {{Path|~/usr}}. Подібний до попер...")
 • (cur | prev) 18:46, 21 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (14,602 bytes) (+269). . (Created page with "## Каталог, куди встановлено вашу версію KDE, наприклад {{Path|/usr}}. Команди <code>kde4-config --prefix</code> (збиран...")
 • (cur | prev) 20:31, 9 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (14,333 bytes) (+113). . (Created page with "# Встановіть для змінної <code>LD_LIBRARY_PATH</code> значення, яке вказуватиме на каталог бібліотек у катал...")
 • (cur | prev) 20:30, 9 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (14,220 bytes) (+420). . (Created page with "## Каталог поза каталогами системи керування пакунками, наприклад {{Path|/usr/local}}. Потребує встановл...")
 • (cur | prev) 20:26, 9 November 2017Yurchor (Talk | contribs). . (13,800 bytes) (+263). . (Created page with "Наведені нижче настанови стосуються збирання KBibTeX з командного рядка. Настанови для збирання н...")
 • (cur | prev) 18:01, 30 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (13,537 bytes) (+129). . (Created page with "# '''Лише для KDE4''': встановіть таке значення змінної <code>KDEDIRS</code>, щоб до нього було включено катало...")
 • (cur | prev) 18:00, 30 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (13,408 bytes) (+70). . (Created page with "Для використання [https://ninja-build.org/ ninja] наведена вище інструкція <code>cmake</code> має містити аргумент <code...")
 • (cur | prev) 17:59, 30 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (13,338 bytes) (+319). . (Created page with "Для випусків створюються ''гілки випусків''. Назви для цих гілок формуються таким чином: {{path|kbibtex/...")
 • (cur | prev) 17:55, 30 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (13,019 bytes) (+23). . (Created page with "* [https://t-fischer.dreamwidth.org/tag/kbibtex Блог, який присвячено KBibTeX]")
 • (cur | prev) 11:36, 29 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (12,996 bytes) (+181). . (Created page with "{{Input|git checkout kbibtex/0.6 # перейти до відповідної гілки git pull --ff-only # отримати найсвіжіші оновлення з по...")
 • (cur | prev) 11:35, 29 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (12,815 bytes) (+138). . (Created page with "{{Input|git remote add someonespublicclone git@git.kde.org:clones/kbibtex/NAME/kbibtex # цю команду слід віддати один раз git fetch someonespubliccl...")
 • (cur | prev) 11:34, 29 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (12,677 bytes) (+190). . (Created page with "Обговоренню використання git для керування початковим кодом програм присвячено багато сторінок...")
 • (cur | prev) 11:33, 29 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (12,487 bytes) (+42). . (Created page with "Тепер KBibTeX можна запустити, як це показано у прикладі:")
 • (cur | prev) 11:20, 29 October 2017FuzzyBot (Talk | contribs). . (12,445 bytes) (+75). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 07:22, 7 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (12,370 bytes) (+302). . (Created page with "Основна розробка відбувається у «основній гілці» (має назву {{path|master}}). Розробники намагаються з...")
 • (cur | prev) 06:51, 7 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (12,068 bytes) (+116). . (Created page with "Початкові коди KBibTeX доступні з інфраструктури Git KDE, назва сховища — {{path|kbibtex}}. Спосіб клонування...")
 • (cur | prev) 17:12, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,952 bytes) (+109). . (Created page with "Якщо як префікс встановлення не було вказано каталог, куди встановлено інші пакунки KDE, слід виз...")
 • (cur | prev) 17:11, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,843 bytes) (+66). . (Created page with "Команда {{Input|make install}} встановить KBibTeX до каталогу, який було вказано як префікс встановлення ран...")
 • (cur | prev) 17:10, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,777 bytes) (+220). . (Created page with "У KBibTeX використано технологію KDE KParts, для реалізації якої вам доведеться встановити деякі біблі...")
 • (cur | prev) 17:09, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,557 bytes) (+12). . (Created page with "Приклад команди повністю: {{Input|1=cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/tmp/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=debug ../kbibtex}}")
 • (cur | prev) 09:00, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,545 bytes) (+34). . (Created page with "Криптографічні хеші можна створити і записати ось так:")
 • (cur | prev) 09:00, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,511 bytes) (+71). . (Created page with "Отримання файлів перекладу інтерфейсу і документації є найдовшим етапом у цьому процесі.")
 • (cur | prev) 08:59, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,440 bytes) (0)
 • (cur | prev) 08:59, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,440 bytes) (+79). . (Created page with "Для створення гілки випуску з {{path|master}} і надсилання її до {{path|origin}} віддайте таку команду:")
 • (cur | prev) 08:58, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,361 bytes) (+28). . (Created page with "=== Створення гілок і міток випусків ===")
 • (cur | prev) 08:58, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,333 bytes) (+74). . (Created page with "Для оприлюднення внесених вами змін скористайтеся такою командою:")
 • (cur | prev) 08:57, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,259 bytes) (+104). . (Created page with "# <code>CMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH</code> визначає місце, де зберігатиметься зібрана програма. Існує декілька варі...")
 • (cur | prev) 08:57, 1 October 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,155 bytes) (+79). . (Created page with "Збирання KBibTeX налаштовується за допомогою CMake. Для збирання проекту передбачено декілька парам...")
 • (cur | prev) 07:26, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,076 bytes) (+15). . (Created page with "== Створення випуску ==")
 • (cur | prev) 07:26, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,061 bytes) (+46). . (Created page with "Для створення випуску у гілці випуску віддайте такі команди:")
 • (cur | prev) 07:25, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (11,015 bytes) (+38). . (Created page with "=== Запис локальної гілки можливості чи вади ===")
 • (cur | prev) 07:24, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,977 bytes) (+78). . (Created page with "=== Створення гілки для роботи над можливістю чи усування вади ===")
 • (cur | prev) 07:24, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,899 bytes) (+29). . (Created page with "== Настанови з роботи у git ==")
 • (cur | prev) 07:23, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,870 bytes) (+12). . (Created page with "== Встановлення ==")
 • (cur | prev) 07:23, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,858 bytes) (+11). . (Created page with "=== Компіляція ===")
 • (cur | prev) 07:23, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,847 bytes) (+5). . (Created page with "=== Запуск CMake ===")
 • (cur | prev) 07:22, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,842 bytes) (+10). . (Created page with "== Збирання з коду ==")
 • (cur | prev) 07:22, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,832 bytes) (+7). . (Created page with "** [https://phabricator.kde.org/source/kbibtex/ Перегляд Diffusion сховища git]")
 • (cur | prev) 07:21, 30 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,825 bytes) (+24). . (Created page with "* [https://phabricator.kde.org/project/view/176/ Сторінка проекту на Phabricator]")
 • (cur | prev) 05:10, 27 September 2017FuzzyBot (Talk | contribs). . (10,801 bytes) (+164). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 16:47, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,637 bytes) (+2). . (Created page with "=== Гілки ===")
 • (cur | prev) 16:47, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,635 bytes) (+39). . (Created page with "Переглянути код KBibTeX можна за допомогою [https://cgit.kde.org/kbibtex.git сервера git KDE].")
 • (cur | prev) 16:45, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,596 bytes) (+44). . (Created page with "== Отримання початкового коду програми ==")
 • (cur | prev) 16:44, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,552 bytes) (+33). . (Created page with "* [https://scan.coverity.com/projects/kbibtex Сканування покриття коду]")
 • (cur | prev) 16:21, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,519 bytes) (+36). . (Created page with "* [https://build.kde.org/job/Extragear%20kbibtex%20kf5-qt5%20SUSEQt5.9/ Система неперервної інтеграції]")
 • (cur | prev) 16:21, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,483 bytes) (+15). . (Created page with "* [https://bugs.kde.org/buglist.cgi?bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=CONFIRMED&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=NEEDSINFO&bug_status=VERIFIED&order=Importan...")
 • (cur | prev) 16:21, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,468 bytes) (+11). . (Created page with "* [https://cgit.kde.org/kbibtex.git Сторінка сховиащ git]")
 • (cur | prev) 16:20, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,457 bytes) (+79). . (Created page with "Нижче наведено посилання на інші сторінки інтернету та ресурси, які пов'язано із розробкоюю KBibTeX.")
 • (cur | prev) 16:20, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,378 bytes) (0)
 • (cur | prev) 16:20, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,378 bytes) (+30). . (Created page with "== Рзіноманітні корисні ресурси ==")
 • (cur | prev) 16:19, 26 September 2017Yurchor (Talk | contribs). . (10,348 bytes) (+10,348). . (Created page with "KBibTeX/Розробка")