KCalc

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 17:30, 14 June 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
  Kalkulator naukowy i nie tylko

KCalc ma wszystko czego możesz oczekiwać od kalkulatora naukowego, plus:

  • Funkcje trygonometryczne, operacje logiczne i obliczenia statystyczne
  • Pamięć wyników, która umożliwia wygodne przywrócenie wyników poprzednich obliczeń
  • Precyzja może być definiowana przez użytkownika
  • Możliwość kopiowania i wklejania liczb
  • Kolory i czcionka są konfigurowalne
  • Użycie skrótów klawiszowych umożliwia prostą obsługę bez myszy
Szczegółowa instrukcja jest dostępna online.

FAQ i wskazówki

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, aby zobaczyć przypisanie klawiszy dla wszystkich przycisków.