Difference between revisions of "KDE System Administration/uk"

(Created page with ";[http://docs.kde.org/development/en/kdenetwork/krfb/ Спільне використання стільниці] :Можливості зі спільного викорис...")
(Created page with ";Кеші :Передбачено декілька кешів даних KDE, які система створює, я...")
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 35: Line 35:
 
== Профілі користувачів і груп ==
 
== Профілі користувачів і груп ==
  
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Kiosk/Introduction|Introduction to Kiosk]]  
+
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Kiosk/Introduction|Вступ до Kiosk]]  
:The Kiosk framework provides a set of features that allows to easily and powerfully restrict the capabilities of a KDE environment based on user and group credentials. In addition to an introductory overview, this article covers configuration setting lockdown, action and resource restrictions, assigning profiles to users and groups, and more.
+
:Бібліотеки Kiosk надають доступ до набору можливостей, які дозволяють просто і потужно обмежити доступ до функцій середовища KDE на основі реєстраційних даних користувачів і груп. Окрім вступного огляду, у статті описано блокування параметрів налаштовування, обмеження доступу до дій і ресурсів, призначення профілів до користувачів і груп та інші питання.
  
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Kiosk/Keys|Kiosk Keys]]  
+
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Kiosk/Keys|Ключі Kiosk]]  
:This document details known global and application-specific kiosk keys for action, resource and URL restrictions, making it a handy reference guide when setting up a Kiosk profile.
+
:У цій частині документації описано відомі загальні та специфічні для програм ключі kiosk для обмеження дій, доступу до ресурсів та адрес. Ця стаття є зручним довідником при налаштовуванні профілю Kiosk.
  
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Kiosk/Resources|Additional Resources]]  
+
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Kiosk/Resources|Додаткові ресурси]]  
:Links to tools, mailing lists and additional documentation relevant to user and group profiles in KDE.
+
:Посилання на інструменти, списки листування та додаткову документацію щодо профілів користувачів та груп у KDE.
  
 
== Інструменти  ==
 
== Інструменти  ==
Line 52: Line 52:
 
:Можливості зі спільного використання стільниці KDE <!-- couldn't "K Desktop Environment Desktop Sharing" be "Remote Sharing" or "K Desktop Sharing"? -->надають вам змогу спільно користуватися одним стільничним середовищем із іншими користувачами. Серед інших варіантів використання цієї можливості є віддалена підтримка користувачів.
 
:Можливості зі спільного використання стільниці KDE <!-- couldn't "K Desktop Environment Desktop Sharing" be "Remote Sharing" or "K Desktop Sharing"? -->надають вам змогу спільно користуватися одним стільничним середовищем із іншими користувачами. Серед інших варіантів використання цієї можливості є віддалена підтримка користувачів.
  
;[[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Shell Scripting with KDE Dialogs|Using KDE Dialogs in Shell Scripts]]  
+
;[[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Shell Scripting with KDE Dialogs|Використання діалогових вікон KDE у скриптах командної оболонки]]  
:You can use [[Special:myLanguage/KDialog|KDialog]] shell scripts to show various KDE dialogs. This gives you seamless integration of your own custom GUI enhancements.
+
:Ви можете скористатися [[Special:myLanguage/KDialog|KDialog]] у скриптах оболонки для показу різноманітних діалогових вікон KDE. Це надасть вам можливості безшовної інтеграції ваших власних нетипових удосконалень графічного інтерфейсу.
  
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Controlling Access To Get New Stuff|Controlling Access to Content Provided By Get New Stuff]]  
+
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Controlling Access To Get New Stuff|Керування доступом до даних, які надаються засобами отримання нових даних Плазми]]  
:This section provides information on how to control content downloaded from the Internet by the Get New Stuff feature of KDE.
+
:У цьому розділі наведено дані, щодо того, як обмежити отримання даних з інтернету за допомогою можливості отримання даних KDE.
  
;Unlock a user session
+
;Розблокування сеансу користувача
:Your user session is locked out; perhaps it's a problem with the keyboard layout or an input device. If you are using Plasma 5, there is a solution for that. You can switch to a console TTY or login via ssh to run the following command <code>loginctl unlock-sessions</code>.
+
:Ваш сеанс користувача заблоковано — ймовірно, проблема із розкладкою клавіатури або пристроєм введення даних. Якщо ви користуєтеся Плазмою 5, проблему можна вирішити. Ви можете перемкнутися на консоль TTY або увійти до системи за допомогою SSH і віддати команду <code>loginctl unlock-sessions</code>.
 +
 
 +
== Кеші ==
 +
 
 +
;[[Special:myLanguage/KDE System Administration/Caches|Кеші]]
 +
:Передбачено декілька кешів даних KDE, які система створює, якщо у них виникає потреба.

Latest revision as of 09:03, 25 August 2020

Other languages:
English • ‎polski • ‎українська

У цьому розділі наведено дані щодо ефективного виконання завдань для системних адміністраторів, які розгортають наново або керують наявними розгорнутими системами із KDE у своїй організації.

Файлова система

Синтаксис файлів налаштувань
Файли налаштувань KDE є текстовими. У них містяться групи з пар ключ-значення. У цьому розділі описано синтаксис цих файлів. Дані стосуються таких параметрів:
  • локалізації,
  • змінних командної оболонки,
  • повного або часткового блокування файлів налаштувань,
  • допоміжних інструментів редактора,
  • інших додаткових можливостей.
Ієрархія KDE
У цій статті описано спосіб використання KDE файлової системи, те, де середовище шукає файли, і те, де воно зберігає їх. Описано спосіб зміни цих місць. Також наведено короткий огляд типових параметрів, які використовуються основними постачальниками операційних систем.
Ієрархія каталогів XDG
Доповнюючи ієрархію файлової системи, KDE також використовує різноманітні каталоги, які визначено у специфікації XDG на freedesktop.org. У цій статті наведено документацію щодо використаних шляхів та їхнього призначення.

Стільничні сеанси

Змінні середовища
Набір змінних середовища, які документовано у цій статті, впливає на аспекти роботи KDE та поведінку під час роботи програм KDE.
Послідовність запуску стільничного середовища
Під час запуску KDE запускає видимі компоненти стільниці, а також декілька служб, які працюють у фоновому режимі. У цій статті описано послідовність запуску, наведено огляд деяких служб, які запускаються, та наведено пояснення щодо того, як вносити зміни у запуск.
Керування стільницею Плазми за допомогою скриптів
У стільниці Плазми KDE передбачено можливості керування оболонкою стільниці (самою стільницею, панелями, віджетами) за допомогою скриптів мовою JavaScript. У цій статті описано способи користування цим набором можливостей та наведено документацію із програмного інтерфейсу.
Керування Плазмою за допомогою скриптів
Підручник із керування стільницею за допомогою скриптів для Плазми 2 та KF5.

Профілі користувачів і груп

Вступ до Kiosk
Бібліотеки Kiosk надають доступ до набору можливостей, які дозволяють просто і потужно обмежити доступ до функцій середовища KDE на основі реєстраційних даних користувачів і груп. Окрім вступного огляду, у статті описано блокування параметрів налаштовування, обмеження доступу до дій і ресурсів, призначення профілів до користувачів і груп та інші питання.
Ключі Kiosk
У цій частині документації описано відомі загальні та специфічні для програм ключі kiosk для обмеження дій, доступу до ресурсів та адрес. Ця стаття є зручним довідником при налаштовуванні профілю Kiosk.
Додаткові ресурси
Посилання на інструменти, списки листування та додаткову документацію щодо профілів користувачів та груп у KDE.

Інструменти

KioskTool
Програма із графічним інтерфейсом, яка полегшує керування профілями користувачів і груп KDE Kiosk.
Спільне використання стільниці
Можливості зі спільного використання стільниці KDE надають вам змогу спільно користуватися одним стільничним середовищем із іншими користувачами. Серед інших варіантів використання цієї можливості є віддалена підтримка користувачів.
Використання діалогових вікон KDE у скриптах командної оболонки
Ви можете скористатися KDialog у скриптах оболонки для показу різноманітних діалогових вікон KDE. Це надасть вам можливості безшовної інтеграції ваших власних нетипових удосконалень графічного інтерфейсу.
Керування доступом до даних, які надаються засобами отримання нових даних Плазми
У цьому розділі наведено дані, щодо того, як обмежити отримання даних з інтернету за допомогою можливості отримання даних KDE.
Розблокування сеансу користувача
Ваш сеанс користувача заблоковано — ймовірно, проблема із розкладкою клавіатури або пристроєм введення даних. Якщо ви користуєтеся Плазмою 5, проблему можна вирішити. Ви можете перемкнутися на консоль TTY або увійти до системи за допомогою SSH і віддати команду loginctl unlock-sessions.

Кеші

Кеші
Передбачено декілька кешів даних KDE, які система створює, якщо у них виникає потреба.

This page was last edited on 25 August 2020, at 09:03. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.