Revision as of 16:42, 13 July 2020 by Yurchor (talk | contribs) (Created page with ";[http://docs.kde.org/development/en/kdenetwork/krfb/ Спільне використання стільниці] :Можливості зі спільного викорис...")

Адміністрування системи у KDE

Other languages:
English • ‎polski • ‎українська

У цьому розділі наведено дані щодо ефективного виконання завдань для системних адміністраторів, які розгортають наново або керують наявними розгорнутими системами із KDE у своїй організації.

Файлова система

Синтаксис файлів налаштувань
Файли налаштувань KDE є текстовими. У них містяться групи з пар ключ-значення. У цьому розділі описано синтаксис цих файлів. Дані стосуються таких параметрів:
  • локалізації,
  • змінних командної оболонки,
  • повного або часткового блокування файлів налаштувань,
  • допоміжних інструментів редактора,
  • інших додаткових можливостей.
Ієрархія KDE
У цій статті описано спосіб використання KDE файлової системи, те, де середовище шукає файли, і те, де воно зберігає їх. Описано спосіб зміни цих місць. Також наведено короткий огляд типових параметрів, які використовуються основними постачальниками операційних систем.
Ієрархія каталогів XDG
Доповнюючи ієрархію файлової системи, KDE також використовує різноманітні каталоги, які визначено у специфікації XDG на freedesktop.org. У цій статті наведено документацію щодо використаних шляхів та їхнього призначення.

Стільничні сеанси

Змінні середовища
Набір змінних середовища, які документовано у цій статті, впливає на аспекти роботи KDE та поведінку під час роботи програм KDE.
Послідовність запуску стільничного середовища
Під час запуску KDE запускає видимі компоненти стільниці, а також декілька служб, які працюють у фоновому режимі. У цій статті описано послідовність запуску, наведено огляд деяких служб, які запускаються, та наведено пояснення щодо того, як вносити зміни у запуск.
Керування стільницею Плазми за допомогою скриптів
У стільниці Плазми KDE передбачено можливості керування оболонкою стільниці (самою стільницею, панелями, віджетами) за допомогою скриптів мовою JavaScript. У цій статті описано способи користування цим набором можливостей та наведено документацію із програмного інтерфейсу.
Керування Плазмою за допомогою скриптів
Підручник із керування стільницею за допомогою скриптів для Плазми 2 та KF5.

Профілі користувачів і груп

Introduction to Kiosk
The Kiosk framework provides a set of features that allows to easily and powerfully restrict the capabilities of a KDE environment based on user and group credentials. In addition to an introductory overview, this article covers configuration setting lockdown, action and resource restrictions, assigning profiles to users and groups, and more.
Kiosk Keys
This document details known global and application-specific kiosk keys for action, resource and URL restrictions, making it a handy reference guide when setting up a Kiosk profile.
Additional Resources
Links to tools, mailing lists and additional documentation relevant to user and group profiles in KDE.

Інструменти

KioskTool
Програма із графічним інтерфейсом, яка полегшує керування профілями користувачів і груп KDE Kiosk.
Спільне використання стільниці
Можливості зі спільного використання стільниці KDE надають вам змогу спільно користуватися одним стільничним середовищем із іншими користувачами. Серед інших варіантів використання цієї можливості є віддалена підтримка користувачів.
Using KDE Dialogs in Shell Scripts
You can use KDialog shell scripts to show various KDE dialogs. This gives you seamless integration of your own custom GUI enhancements.
Controlling Access to Content Provided By Get New Stuff
This section provides information on how to control content downloaded from the Internet by the Get New Stuff feature of KDE.
Unlock a user session
Your user session is locked out; perhaps it's a problem with the keyboard layout or an input device. If you are using Plasma 5, there is a solution for that. You can switch to a console TTY or login via ssh to run the following command loginctl unlock-sessions.

This page was last edited on 25 August 2020, at 09:03. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.