Revision as of 12:25, 19 October 2020 by Yurchor (talk | contribs) (Created page with "** Натисканням кнопки <menuchoice>Outline</menuchoice> ''Панелі інструментів'', яку, зазвичай, розташовано у ліві...")

KDevelop5/Підручник/Робота з кодом програм

Other languages:
English • ‎français • ‎українська
Under construction.png
Under Construction
This is a new page, currently under construction!

Робота з кодом програм

Окрім зневаджування, читання та написання коду є найважливішими завданнями під час розробки програмного забезпечення. З метою полегшення навігації кодом та його написання у KDevelop передбачено багато різних інструментів. Як буде докладніше показано у наступних розділах, KDevelop не просто редактор коду, — це скоріше система керування кодом, яка може подавати різні дані, отримані на основі аналізу загальної сукупності коду всього вашого сеансу роботи.

Інструменти та панелі перегляду

Kedevelop split windows.png

Для роботи з проектами у KDevelop передбачено інструменти. Інструмент надає певні дані щодо коду або виконує з ним певну дію. Інструментам відповідають кнопки вздовж периметра вікна програми (з вертикальним текстом на полях ліворуч і праворуч та горизонтальним вздовж нижнього поля). Якщо ви натиснете таку кнопку, у головному вікні буде відкрито підвікно — панель перегляду; якщо кнопку буде натиснуто ще раз, відповідне підвікно буде закрито.

Note-box-icon.png
Зауваження
Щоб закрити підлегле вікно, ви можете просто натиснути кнопку зі значком x у верхньому правому куті (або у верхньому лівому куті для інструментів на нижньому полі) цього допоміжного вікна.


На наведеному вище зображенні ви можете бачити певний набір інструментів, вирівняних за лівим і правим полем. Ліворуч відкрито панель інструмента Класи, праворуч — Фрагменти. Посередині можна бачити панель редактора. З практичних міркувань, переважну частину часу розробки варто працювати лише з редактором та панеллю Класи чи Перегляд коду, відкритою ліворуч. На час використання певного інструмента можна відкрити його панель, яку після використання варто закрити з метою збільшення простору для панелі редактора.

Після першого запуску KDevelop ви вже зможете скористатися кнопкою інструмента Проєкти. Натисніть цю кнопку: у відповідь буде відкрито панель зі списком проєктів, які було додано до сеансу у нижній частині вікна та панель перегляду файлової системи вашого проєкту у верхній його частині.

У KDevelop ви можете скористатися багатьма іншими інструментами, не всі з них представлено кнопками вздовж периметра вікна у початковому стані. Щоб додати кнопку, скористайтеся пунктом меню Вікна -> Додати панель інструмента. У результаті буде відкрито вікно для вибору бажаної панелі. У контекстному вікні ви зможете натискати кнопки ліворуч, вниз, праворуч для пересування панелей і вибору місця розташування панелей. Ось перелік можливих корисних інструментів:

 • Класи: повний список всіх класів, які визначено у одному з проектів або у вашому сеансі з усіма вбудованими функціями та змінними. Натискання пункту елемента класу відкриє вікно редактора з місцем оголошення елемента, пункт якого було натиснуто.
 • Документи: тут буде показано список поточних відкритих у редакторі файлів.
 • Перегляд коду: залежно від розташування курсора у редакторі файла, на цій панелі буде показано пов’язані з кодом дані. Наприклад, якщо курсор перебуває у рядку з #include, на панелі буде показано дані щодо файла, який включено до коду, зокрема дані щодо оголошених у файлі класів. Якщо курсор перебуває на порожньому рядку у файлі, на панелі буде показано класи і функції, оголошені і визначені у поточному файлі (всі як посилання: натискання відповідного пункту відкриватиме файл з оголошенням або визначенням класу чи функції). Якщо курсор перебуває на визначенні функції, на панелі буде показано місце оголошення та список місць, у яких використано функцію.
 • Файлова система: показує ієрархічну структуру файлової системи.
 • Документація: надає вам змогу виконувати пошук даних на сторінках довідника (man) та у інших довідкових документах, зокрема документації до C++, Qt, PHP тощо.
 • Фрагменти: на цій панелі буде наведено фрагменти тексту, які використовують вами регулярно, і які ви не хочете повторно вводити кожного разу. У прикладі, на основі якого було створено знімок екрана, була потреба часто використовувати фрагмент коду
  1 if(vcs->isVersionControlled(source)) {
  2   VcsJob* job=vcs->copy(source, target);
  3   if(job) {
  4     return job->exec();
  
  Цей вираз завжди використовуватиметься у такій формі кожного разу — чудовий кандидат на включення до списку фрагментів.
 • Konsole: відкриває панель командного рядка у головному вікні KDevelop, щоб ви могли віддати потрібну вам команду оболонки (наприклад, виконати ./configure).

Для багатьох програмістів найважливішою є економія вертикального місця на екрані. Щоб досягти такої економії, ви можете розташувати панелі інструментів вздовж лівої та правої межі вікна програми. Щоб пересунути панель, клацніть на заголовку правою кнопкою миші і виберіть нове її розташування.

Огляд роботи з кодом

Локальні дані

KDevelop розуміє код програми, тому це середовище може надавати вам дані щодо змінних або функцій вашої програми. Наприклад, у цьому підручнику наведено знімок роботи з фрагментом коду, де вказівник миші наведено на символ cell у рядку 1316 (якщо ви надаєте перевагу роботі за допомогою клавіатури, того самого ефекту можна досягти утримуванням певний час натиснутою клавіші Alt):

Kdevelop-variable-doc-tooltip.png

KDevelop показує підказку, зокрема тип змінної (тут: container), де цю змінну оголошено (контейнер, яким тут є функція-обгортка operator()(AreaIndex *index), оскільки це локальна змінна), тип даних (змінна, не функція, клас або простір назв) та місце оголошення (у рядку 376, декількома рядками коду вище).

У поточному контексті з символом, на який наведено вказівник миші, не пов’язано жодної документації. У нашому прикладі, де вказівник миші наведено на символ Container у рядку 376, буде показано такі дані:

Kdevelop-class-doc-tooltip.png

Тут KDevelop показано оголошення зі стороннього файла (container.h, який є частиною зовсім іншого проекту того самого сеансу) разом з коментарем у форматі doxygen, який супроводжує цей оголошення.

Кориснішими ці підказки робить те, що вони є динамічними: ви можете клацнути на пункті контейнера, щоб отримати відомості щодо контексту, у якому оголошено змінну (тобто щодо простору назв Sublime, зокрема того, де її оголошено, визначено, використано або якою є її документація), і ви можете клацнути на розфарбованих у синє посилань для перенесення позиції курсора до місця оголошення символу (наприклад, у container.h, рядок 40) або отримання списку місць, де цей символ використано у поточному файлі або в усіх проєктах поточного сеансу. Останній варіант часто корисним, якщо ви хочете вивчити те, як, наприклад, певну функцію використано у великій кодовій базі.

Note-box-icon.png
Зауваження
Панель підказки з часом зникатиме: щоб її знову відкрити доведеться знов утримувати натиснутою клавішу Alt або наводити вказівник миші на фрагменти коду. Якщо вам потрібно зафіксувати дані з цієї панелі, відкрийте панель інструмента Перегляд коду. У нашому прикладі курсор перебуває у тій самій функції, що і раніше, а на панелі інструмента ліворуч показано той самий набір даних, що і на панелі підказки раніше:
Kdevelop-code-browser-code-editor-nom.png
Пересування курсора у правій частині вікна призводитиме до зміни даних у його лівій частині. Натискання кнопки Заблокувати поточний перегляд у верхній правій частині надасть вам змогу зафіксувати дані, убезпечивши їх від зміни розташування курсора на час перегляду.


Note-box-icon.png
Зауваження
Доступ до контекстних даних такого типу можна отримати з багатьох частин KDevelop, не лише з панелі редактора коду. Наприклад, утримування натиснутою клавіші Alt у списку автоматичного доповнення (наприклад, під час пришвидшеного відкриття якогось файла) також призводитиме до показу контекстних даних щодо поточного рядка.


Дані щодо окремих файлів

Наступним рівнем є отримання даних щодо всього файла коду, над яким ви працюєте. Щоб переглянути її, розташуйте курсор на початку поточного файла і подивіться на дані, які буде показано на панелі інструмента Перегляд коду:

Kdevelop-code-browser-info.png

Тут середовищем показано список просторів назв, класів та функцій, оголошених або визначених у поточному файлі. За допомогою цього списку ви можете ознайомитися з загальними даними щодо дій, які виконуються у файлі, та безпосередньо перейти до будь-якого з оголошень або визначень без потреби у гортанні коду файла або пошуку певного фрагмента.

Дані щодо проектів та сеансів

Існує багато способів отримати загальні дані щодо проекту (або, фактично, всіх проектів сеансу). Такі дані, зазвичай, можна знайти на панелях перегляду різноманітних інструментів середовища. Наприклад, на панелі інструмента Класи показано ієрархічну структуру всіх класів і зовнішніх просторів назв для всіх проектів сеансу, разом з вбудованими функціями та змінними кожного з цих класів:

Kdevelop-class-browser-tooltip.png

Знову ж таки, за допомогою наведення вказівника миші на запис у списку можна отримати дані щодо відповідного символу, розташування його оголошення та визначення і випадків використання. Подвійним клацанням на пункті цього ієрархічного списку можна відкрити вікно редактора на позиції, де оголошено або визначено символ.

Але існують інші способи вивчення загальних відомостей. Наприклад, інструмент Документи надає панель перегляду документів, які відкрито, і надає можливість вибору одного з документів для перегляду і безпроблемного пересування від одного документа до іншого:

Kdevelop-document-view.png

Ви також можете вибрати пункт із маленькою коробкою із чотирма кубиками у верхньому правому куті, щоб отримати список відкритих файлів, який має назву робочий набір. Кожен рядок починається з поля для позначки, позначення якого вилучає файл з робочого списку. Також буде показано кнопку у правій частині, натискання якої надає вам змогу виконати записування до реєстру git. Корисно, якщо вам потрібно перейти до іншої гілки або до повністю іншого проєкту.

Kdevelop-upper-right-corner.png

Пояснення щодо розфарбовування коду

KDevelop використовує різноманітні кольори для підсвічування різних об'єктів у початковому коді. Якщо ви знаєте призначення різних кольорів, ви можете швидко отримати багато інформації з початкового коду простим його переглядом (за кольорами) навіть не читаючи сам код. Правила підсвічування такі:

 • Для об'єктів типів Class / Struct, Enum (значень і типу), (загальних) функцій і членів класу визначено власні кольори (класи — зелені, переліки — темно-червоні, а учасники — темно-жовті або фіолетові, (загальні) функції — завжди фіолетові).
 • Усі загальні змінні буде розфарбовано у темно-зелений.
 • Ідентифікатори, які є визначеннями типів для інших типів буде розфарбовано у синьо-зелений колір.
 • Усі оголошення та визначення об'єктів буде показано напівжирним шрифтом.
 • Для об'єктів типів Class / Struct, Enum (значень і типу), (загальних) функцій і членів класу визначено власні кольори (класи — зелені, переліки — темно-червоні, а учасники — темно-жовті або фіолетові, (загальні) функції — завжди фіолетові).
 • Якщо член класу є приватним (private) або захищеним (protected), його буде розфарбовано у дещо темніший колір при використанні.
 • Для змінних, які є локальними для області видимості функції, використовуються кольори веселки, які програма вибирає за хешем ідентифікатора. Це стосується і параметрів функції. Ідентифікатор матиме той самий колір у її області видимості (але той самий ідентифікатор матиме інший колір, якщо відповідає іншому об'єкту, тобто його перевизначено у вкладенішій області видимості). Зазвичай, для ідентифікатора із тією самою назвою у різних областях видимості буде використано той самий колір. Отже, якщо параметри із однаковими назвами приймають декілька функцій, кольори аргументів будуть однаковими. Розфарбовування у кольори веселки можна вимкнути окремо на рівні сторінки налаштовування загального розфарбовування у діалоговому вікні параметрів програми.
 • Ідентифікатори, для яких KDevelop не вдалося визначити відповідне оголошення, буде розфарбовано білим кольором. Іноді причиною такого розфарбовування є пропущені директиви #include.
 • На додачу до цього розфарбовування буде застосовано звичайне розфарбовування синтаксичних конструкцій редактора, які відомі з Kate. Семантичне підсвічування у KDevelop завжди перевизначає підсвічування редактора, якщо виникне конфлікт.

Пересування між фрагментами коду

У попередньому розділі ми обговорювали вивчення коду програми, тобто отримання даних щодо символів, файлів та проектів. Наступним кроком є перехід між компонентами коду, тобто навігація кодом. Знову ж таки, існує декілька рівнів, на яких можна здійснювати подібну навігацію: локально, у межах файла і у межах проекту.

Note-box-icon.png
Зауваження
Доступ до багатьох засобів навігації можна отримати за допомогою меню Навігація головного вікна KDevelop.


Пересування поточним фрагментом

KDevelop — набагато більше, ніж просто редактор, — це також редактор коду. Тому, звичайно ж, ви можете пересувати курсор текстом за допомогою звичайних клавіш зі стрілочками. Ви також можете скористатися натисканням клавіш PageUp та PageDown і всіма іншими командами, якими можна скористатися у звичайному текстовому редакторі.

Пересування файлами та режим огляду

На рівні окремого файла у KDevelop передбачено багато способів навігації кодом програми. Приклад:

 • Схема: ви можете переглянути схему вмісту поточного файла в один із принаймні трьох різних способів:
  • Натисканням кнопки Outline Панелі інструментів, яку, зазвичай, розташовано у лівій частині вікна.
   Kdevelop-outline1.png
   Передбачено кнопку для упорядковування усього за зростанням або спаданням та панель фільтрування. Далі, ви можете просто вибрати пункт, до якого слід перейти, або, якщо пунктів багато, почати вводити критерій пошуку, щоб у списку лишилися потрібні вам записи. Зі зростанням кількості символів у введеному критерії, список ставатиме усе меншим, оскільки з нього зникатимуть усі назви, які не містять введеного вами тексту, аж доки ви не будете готові вибрати один з варіантів, що лишився у списку.
  • Hot-keys Alt + Ctrl + N opens a dialog box that lists all function and class declarations.
   Kdevelop-outline2.png
   This also provides you with an outline of what is happening in the current file, allows you to search if the list is long, and allows you to select where you want to jump to.
  • The code browser toolbar has a line edit in the toolbar that you can type in a function or class name to quickly find it, or just click in the line edit and it shows an outline. If an item in the pop-up is clicked, you get the tooltip for the item with information and links about its definition and usage.
   Kdevelop-outline4.png
 • Source files are organized as a list of function declarations or definitions. Hitting Alt + Ctrl + PgUp and Alt + Ctrl + PgDown jumps to the previous or next function definition in this file.

Пересування проектами та сеансами: семантичне пересування

As mentioned in other places, KDevelop does not usually consider individual source files but rather looks at projects as a whole (or, rather, at all projects that are part of the current session). As a consequence, it offers many possibilities for navigating through entire projects. Some of these are derived from what we have already discussed in the section on Exploring source code while others are genuinely different. The common theme is that these navigation features are based on a semantic understanding of the code, i.e. they offer you something that requires parsing entire projects and connecting data. The following list shows some ways how to navigate through source code that is scattered throughout a potentially very large number of files:

 • As seen in the section on Exploring source code, you can get a tooltip explaining individual namespace, class, function or variable names by hovering your mouse over it or keeping the Alt key pressed for a while. Here is an example:
  Kdevelop-class-doc-tooltip.png
  Clicking on the links for the declaration of a symbol or expanding the list of uses allows you to jump to these locations, if necessary opening the respective file and placing the cursor at the corresponding location. A similar effect can be achieved by using the Code Browser tool view also discussed previously.
 • Quick open: A very powerful way of jumping to other files or locations is to use the various quick open methods in KDevelop. There are four versions of these:
  • Quick open class (Navigate -> Quick open class or Alt + Ctrl + C): You will get a list of all classes in this session. Start typing (a part of) the name of a class and the list will continue to whittle down to only those that actually match what you've typed so far. If the list is short enough, select an element using the up and down keys and KDevelop will get you to the place where the class is declared.
  • Quick open function (Navigate -> Quick open function or Alt + Ctrl + M): You will get a list of all (member) functions that are part of the projects in the current session, and you can select from it in the same way as above. Note that this list may include both function declarations and definitions.
  • Quick open file (Navigate -> Quick open file or Alt + Ctrl + O): You will get a list of all files that are part of the projects in the current session, and you can select from it in the same way as above.
  • Universal quick open (Navigate -> Quick open or Alt + Ctrl + Q): If you forget which key combination is bound to which of the above commands, this is the universal swiss army knife — it simply presents you with a combined list of all files, functions, classes, and other things from which you can select.
 • Jump to declaration/definition: When implementing a (member) function, one often needs to switch back to the point where a function is declared, for example to keep the list of function arguments synchronised between declaration and definition, or to update the documentation. To do so, place the cursor onto the function name and select Navigation -> Jump to declaration (or hit Ctrl + .) to get to the place where the function is declared. There are multiple ways to get back to the original place:
  • Selecting Navigation -> Jump to definition (or hitting Ctrl + ,).
  • Selecting Navigation -> Previous visited context (or hit Meta + Left), as described below.
Note-box-icon.png
Зауваження
Перехід до оголошення символу не обмежується лише функціями, які ви реалізуєте. Цей спосіб працює і у разі розташування курсора на назві (локальної, загальної чи вбудованої) змінної: вибір відповідного пункту меню призведе до пересування області перегляду до оголошення символу. Отже ви можете, наприклад, розташувати курсор на назві класу у оголошенні змінної функції і перейти до оголошення цього класу.


 • Перемкнути визначення/оголошення: у наведеному вище прикладі для переходу до місця оголошення поточної функції нам потрібно було спочатку розташувати курсор на назві функції. Якщо вам не хочеться цього робити, скористайтеся пунктом меню Навігація -> Перемкнути визначення/оголошення (або натисніть комбінацію клавіш Shift + Ctrl + C), щоб перейти до оголошення функції, у якій перебуває курсор. Повторний вибір цього пункту меню поверне курсор назад до визначення функції.
 • Previous/Next use: Placing the cursor on the name of a local variable and selecting Navigation -> Next use (or hitting Meta + Shift + Right) transports you to the next use of this variable in the code. (Note that this doesn't just search for the next occurrence of the variable name but in fact takes into account that variables with the same name but in different scopes are different.) The same works for the use of function names. Selecting Navigation -> Previous use (or hitting Meta + Shift + Left) transports you to the previous use of a symbol.
Note-box-icon.png
Зауваження
Щоб переглянути список всіх використань назв, якими здійснюватиметься циклічний перехід внаслідок використання цієї команди, розташуйте курсор на назві символу і відкрийте панель Перегляд коду або натисніть і утримуйте клавішу Alt. Докладніше про використання цього прийому можна дізнатися з розділу щодо навігації кодом.


 • The context list: Web browsers have this feature where you can go backward and forward in the list of most recently visited web pages. KDevelop has the same kind of features, except that instead of web pages you visit contexts. A context is the current location of the cursor, and you change it by navigating away from it using anything but cursor commands — for example, by clicking on a location provided by a tooltip, in the Code Browser tool view, one of the options given in the Navigation menu, or any other navigation command. Using the Navigation -> Previous Visited Context (Meta + Left) and Navigation -> Next Visited Context (Meta + Right) transports you along this list of visited contexts just like the back and forward buttons of a browser transports you to the previous or next webpage in the list of visited pages. You can also use the code browser toolbar that gives you the option to click the left arrow to go backwards to a previous file and line number, or choose the down arrow that provides a pop-up list of previous files and line number to be chosen.
  Kdevelop-context-history.png


 • Finally, there are tool views that allow you to navigate to different places in your codebase. For example, the Classes tool provides you with a list of all namespaces and classes in all projects of the current session, and allows you to expand it to see member functions and variables of each of these classes:
  Kdevelop-classes-view.png
  Double-clicking on an item (or going through the context menu using the right mouse button) allows you to jump to the location of the declaration of the item. Other tools allow similar things; for example, the Projects tool view provides a list of files that are part of a session:
  Kdevelop-class-doc-tooltip.png
  Again, double-clicking on a file opens it.


Введення коду

Оскільки KDevelop «розуміє» код ваших проектів, це середовище може допомогти вам у написанні коду. Нижче наведено огляд деяких з цих допоміжних можливостей.

Автозавершення

Ймовірно, найкориснішою можливістю є можливість з автоматичного завершення фрагментів коду. Розглянемо, наприклад, такий фрагмент коду:

 1 class Car {
 2  // ...
 3  public:
 4   std::string get_color () const;
 5 };
 6 
 7 void foo() 
 8 {
 9  Car my_ride;
10  // ...do something with this variable...
11  std::string color = my_ride.ge

У останньому рядку KDevelop запам’ятає, що змінна my_ride належить до типу Car і буде автоматично пропонувати доповнення назви вбудованої функції ge у форматі get_color. Фактично, вам достатньо вводити назву, аж доки список знайдених відповідників не починатиметься з потрібного вам виразу, а потім натиснути клавішу Enter:

Kdevelop-get-color1.png

Зауважте, що ви можете клацнути на панелі підказки, щоб отримати більше даних щодо функції, окрім типу даних, які вона повертає, і те, чи є ця функція відкритою (public):

Kdevelop-get-color2.png

Auto-completion can save you a lot of typing if your project uses long variable and function names; furthermore, it avoids mis-spelling names (and the resulting compiler errors) and it makes it much simpler to remember the exact names of functions. For example, if all of your getters start with get_, then the auto-completion feature will be able to only present you a list of possible getters when you have typed the first four letters, likely reminding you in the process which of the functions is the correct one. Note that for auto-completion to work, neither the declaration of the Car class nor of the my_ride variable need to be in the same file as where you are currently writing code. KDevelop simply has to know that these classes and variables are connected, i.e. the files in which these connections are made need to be part of the project you are currently working on.

Note-box-icon.png
Зауваження
KDevelop не завжди може здогадатися, коли слід допомогти вам автоматичним доповненням коду. Якщо підказку автоматичного доповнення не було відкрито автоматично, натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Пробіл, щоб відкрити список варіантів вручну. Загалом же, для того, щоб можна було скористатися автоматичним доповненням, KDevelop має обробити файли коду вашого проекту. Цю дію буде виконано у фоновому режимі для всіх файлів, які є частиною проектів поточного сеансу після запуску KDevelop, а також після того, як ви припините вводити дані на частку секунди (тривалість паузи можна змінити).


Note-box-icon.png
Зауваження
KDevelop виконує обробку лише тих файлів, які є файлами коду програми, відповідно до типу MIME файла. Цей тип не встановлюється до першого збереження файла. Отже створення нового файла і введення коду до цього файла не увімкне автоматичної обробки файла для використання даних з метою автоматичного доповнення. Щоб увімкнути обробку, файл доведеться зберегти.


Note-box-icon.png
Зауваження
Для того, щоб можна було скористатися автоматичним доповненням, KDevelop повинен мати доступ до файлів заголовків. Середовище виконає пошук цих файлів у декількох типових теках. Якщо файл заголовка не вдасться знайти автоматично, його пункт у списку буде підкреслено червоною лінією. У такому разі вам слід клацнути на цьому пункті правою кнопкою миші і повідомити KDevelop явним чином, де слід шукати цей файл та дані, які у ньому зберігаються.


Note-box-icon.png
Зауваження
Налаштування автоматичного доповнення обговорено у іншому розділі цього підручника.


Додавання нових класів та реалізація вкладених функцій

У KDevelop передбачено допоміжну програму для додавання нових класів. Її роботу описано у розділі Створення класу. Простий клас C++ можна створити за допомогою основного шаблона C++ з категорії Клас. У допоміжній програмі ви можете вибрати попередні функції-елементи, наприклад порожній конструктор, конструктор копіювання та деструктор.

Після завершення роботи допоміжної програми буде створено і відкрито у редакторі нові файли. Основу файла заголовків вже створено, а у новому класів є всі вибрані нами вбудовані функції. Наступними двома кроками мають бути документування класу та його вбудованих функцій та реалізація цих класів і функцій. Нижче ми обговоримо допоміжні засоби з документування класів і функцій. Щоб реалізувати спеціальні функції, які ми вже додали, просто перейдіть на вкладку bus.cpp, де вже є каркас наших функцій:

Kdevelop-bus1.png

Щоб додати нові вкладені функції, поверніться на вкладку bus.h і додайте назву функції. Наприклад, можна додати таке:

Kdevelop-bus4.png

Зауважте, що реалізацію вже розпочато. Але у межах багатьох стилів програмування функції не слід реалізовувати у файлах заголовків, це слід робити у відповідних файлах .cpp. Для цього розташуйте курсор на назві функції і скористайтеся пунктом меню Код -> Пересунути до коду або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Alt + S. Код між фігурними дужками буде пересунуто з файла заголовків (його буде замінено на крапку з комою для завершення оголошення функції) до відповідного файла коду:

Kdevelop-bus3.png

Введення коду розпочато. Змінна students має, ймовірно, бути вбудованою змінною класу Bus, але її ще не додано до цього класу. KDevelop підкреслено цю змінну, щоб позначити те, що середовищу ще нічого не відомо про цю змінну. Цю проблему просто розв’язати: натискання назви змінної відкриє таку панель підказки:

Kdevelop-bus6.png

Нарешті, метод використання пункту меню Код -> Пересунути до коду не завжди призводить до вставляння вбудованої функції до бажаного місця у коді. Наприклад, вам може бути потрібним визначення коду як inline і розташування його у нижній частині файла заголовків. У такому разі вкажіть оголошення і почніть введення визначення функції ось так:

Kdevelop-add-inline.png

Оголошення для документування

Хороший код завжди добре документовано, як на рівні реалізації алгоритмів у функціях, так і на рівні інтерфейсу, — тобто класи (вбудовані і загальні) функції та (вбудовані і загальні) змінні слід документувати, щоб всім було зрозумілим їхнє призначення, можливі значення аргументів, попередні та остаточні умови тощо. У документуванні інтерфейсів фактичним стандартом є формат коментарів doxygen, дані його можна видобути і показати на придатних для пошуку інтернет-сторінках.

У KDevelop передбачено підтримку коментарів у цьому форматі за допомогою скорочення для створення оболонки-коментаря, який документуватиме клас або вбудовану функцію. Наприклад, припустімо ви вже створили такий код:

1 class Car {
2  public:
3   std::string get_color () const;
4 };

Тепер нехай вам потрібно додати документацію для класу і вбудованої функції. Для цього пересуньте курсор на перший рядок коду і скористайтеся пунктом меню Код -> Документувати оголошення або натисніть комбінацію клавіш Alt + Shift + D. KDevelop відкриє таке діалогове вікно:

Kdevelop-document-declaration.png

Курсор вже перебуває у затіненій області, щоб ви могли ввести короткий опис (після ключового слова doxygen @brief) цього класу. Тепер ви можете продовжити додавати документацію до цього коментаря, який краще пояснюватиме призначення класу:

Kdevelop-document-class-purpose.png

When you get to the end of a line, hit Enter and KDevelop will automatically start a new line that starts with an asterisk and indent the cursor by one character. After documenting an item and Enter is hit outside of the documentation area, the gray highlight is removed.

Тепер виконаємо документування вбудованої функції. Знову розташуйте курсор на рядку оголошення і виберіть пункт меню Код -> Документувати оголошення або натисніть комбінацію клавіш Alt + Shift + D:

Kdevelop-documenting-function.png

Знову ж таки, KDevelop автоматично створить каркас коментаря разом з документації щодо самої функції, а також типом даних, які вона повертає. У нашому випадку назва функції доволі очевидно описує її призначення, але часто аргументи функції можуть бути доволі неочевидними, їх слід документувати окремо. Наприклад, розгяньмо трохи цікавішу функцію та коментар, який автоматично створить для неї KDevelop:

Kdevelop-document-paint-function.png

У нашому прикладі у запропонованому коментарі вже містяться всі поля Doxygen для окремих параметрів.

Перейменування змінних, функцій і класів

Іноді виникає потреба у перейменуванні функції, класу або змінної. Наприклад, нехай маємо такий код:

Kdevelop-38.png

Нехай пізніше ми зрозуміємо, що назва remove_students є невдалою, і її варто назвати, скажімо, throw_out_students. Ви могли б виконати пошук з заміною назви функції, але у такого способу є два недоліки:

 • Функцію може бути використано у декількох файлах.
 • Нам потрібно перейменувати лише цю функцію і не чіпати функції, які можуть мати ту саму назву, але які оголошено у інших класах або просторах назв.

Обидві ці проблеми можна розв’язати наведенням курсора на всі використання назви функції з наступним вибором пункту Код -> Перейменувати оголошення (або клацанням правою кнопкою миші на назві з вибором пункту Перейменувати Bus::remove_students). У відповідь буде відкрито діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете ввести нову назву функції і переглянути всі місця, де використано функцію:

Kdevelop-39.png

Фрагменти коду

У більшості проектів зустрічаються фрагменти коду, які доводиться використовувати доволі часто. Приклади: інструкції компілятора, цикл для всіх інструкцій, для функцій запису інтерфейсу користувача перевірки введених користувачем даних без відкриття вікна повідомлення про помилку. У проекті автора цього підручника часто використовується такий різновид коду:

1 for (typename Triangulation<dim,spacedim>::active_cell_iterator;
2   cell = triangulation.begin_active();
3   cell != triangulation.end(); ++cell)
4     ... Робимо щось із cell ...

Rather than typing this kind of text over and over again (with all the concomitant typos one introduces), the Snippets tool of KDevelop can help here. To this end, open the tool view (see Tools and views if the corresponding button isn't already on the perimeter of your window). Or, go to Window -> Tool views in the top menubar, and turn on Snippets. Then click on the Add repositorybutton (a slight misnomer — it allows you to create a named collection of snippets for source codes of a particular kind, e.g. C++ sources) and create an empty repository. Then click Add Snippet to add a snippet, to get a dialog like the following:

Kdevelop-snippet.png

If no snippet repository has been created yet and your project is based on C++, Using the menu choice Tools -> Create Snippet creates a repository named ISO C++ snippets and puts your snippets in it as shown above. To the right of the Create Snippet dialog box is a view of the snippets tool view showing the snippets available for use.

Template:Note uk

Щоб скористатися таким чином визначеним фрагментом, вам слід просто почати вводити у коді його назву, як ви це робите для будь-яких інших функцій або змінних. Для введених літер буде відкрито панель автоматичного доповнення (це означає, що можна використовувати будь-які достатньо довгі для розрізнення назви фрагментів, зокрема назви, подібні до використаної нами), якщо ви виберете відповідний пункт фрагмента на панелі підказки автоматичного доповнення (наприклад, натисканням клавіші Enter), вже введену частину назви фрагмента буде замінено повним текстом фрагмента з відповідними відступами:

Kdevelop-snippet-entry-preview.png

Note that for this to work, the Snippets tool view need not be open or visible. An alternative way to insert a snippet is to simply click on it in the snippet tool view. By hovering the mouse over the snippet, it gives you a view of the code in the snippet.

Note-box-icon.png
Зауваження
Фрагменти є набагато потужнішими, ніж було пояснено. Повний опис можливостей, які вони надають, ознайомтеся з докладною документацією з інструмента «Фрагменти».

Режими і робочі набори

Kdevelop-code-button.png

If you've gotten this far, take a look at the upper right of the KDevelop main window you will see a code button. When the button is pushed, you will see that there are two options offered: Commit Current Project... (see Working with version control systems) and Debug (see Debugging programs).

Kdevelop sessionsprojectsworkingsets.png

Для кожного з режимів передбачено власний набір інструментів, кнопки яких розташовано вздовж периметра вікна середовища, для кожного режиму передбачено власний робочий набір відкритих файлів і документів. Крім того, кожен такий робочий набір пов’язано з поточним сеансом, тобто маємо взаємозв’язок, подібний до показаного вище. Зауважте, що файли у робочому наборі є частиною одного сеансу, але можуть належати до різних проектів, які є частинами цього сеансу.

If you open KDevelop the first time, the working set is empty — there are no open files. But as you open files for editing (or debugging, or reviewing in the other modes) your working set grows. You will notice that whenever you close KDevelop and later start it again, the working set is saved and restored, i.e. you get the same set of open files.

Kdevelop-upper-right-corner.png
Kdevelop-working-set-icon.png

If you hover your mouse over the symbol for the working set, you get a tooltip that shows you which files are currently open in this working set (here: the helper.h, helper.cpp, filemanagerlistjob.h and filemanagerlistjob.cpp files). The working set icon can have different colors at different times in it, but they have no specific meaning. Clicking on the square with a minus sign closes the tab for the corresponding file in the working set. The point about closing a working set, however, is that it doesn't just close all files, it actually prompts you to save the file if any are changed but not saved and opens a new, still empty one.

Деякі корисні клавіатурні скорочення

У редакторі KDevelop використано стандартні клавіатурні скорочення для звичайних дій з редагування. Ці скорочення можна змінити, якщо у вас виникне така потреба.

Kdevelop-shortcuts.png

Передбачено пункт для налаштовування і зберігання різних схем клавіатурних скорочень. За допомогою відповідного вікна ви можете експортувати та імпортувати будь-які ваші схеми.

Kdevelop-shortcut-schemes.png

Втім, передбачено також підтримку декількох додаткових дій при редагуванні початкового коду. Деякі з цих дій пов'язано із натисканням певних комбінацій клавіш. Зокрема, часто є зручними такі комбінації:

Пересування кодом
Ctrl+Alt+O Пришвидшене відкриття файла: вкажіть частину назви файла і виберіть той з них у каталозі проектів поточного сеансу, який вам потрібен; цей файл і буде відкрито.
Ctrl+Alt+C Пришвидшене відкриття класу: вкажіть частину назви класу і виберіть ту з назв класів, яка вам потрібна; курсор буде переведено до рядка оголошення класу.
Ctrl+Alt+M Пришвидшене відкриття функції: вкажіть частину назви функції (частини класу) і виберіть з запропонованих варіантів той, який вам потрібен; зауважте, що у списку буде показано оголошення і визначення, а курсор буде переведено до вибраного вами пункту.
Ctrl+Alt+Q Універсальне пришвидшення відкриття: вкажіть будь-які дані (назву файла, назву класу, назву функції), і вам буде показано список всіх частин проекту, які відповідають критерію пошуку.
Ctrl+Alt+N Огляд: показує список всіх дій, які виконуються у файлі, наприклад, оголошень класів та визначень функцій.
Ctrl+, Перейти до визначення функції, якщо курсор перебуває у місці її оголошення.
Ctrl+. Перейти до оголошення функції або змінної, якщо курсор перебуває у позиції визначення функції.
Ctrl+Alt+PageDown Перейти до наступної функції
Ctrl+Alt+PageUp Перейти до попередньої функції
Ctrl+G Перейти до рядка
Пошук і заміна
Ctrl+F Знайти
F3 Знайти далі
Ctrl+R Замінити
Ctrl+Alt+F Знайти і замінити у декількох файлах
Інші команди
Ctrl+_ Згорнути один рівень: вилучити блок з перегляду, наприклад, якщо ви бажаєте зосередитися на загальнішій картині у функції.
Ctrl++ Розгорнути один рівень: скасувати згортання.
Ctrl+D Зняти коментування з позначеного фрагмента тексту або поточного рядка.
Ctrl+Shift+D Додати позначки коментаря до позначеного тексту або поточного рядка.
Alt+Shift+D Документувати поточну функцію. Якщо курсор перебуває на оголошенні функції або класу, натискання цієї комбінації клавіш призведе до створення коментаря у форматі doxygen зі списком параметрів, значень, які повертаються, тощо.
Ctrl+T Поміняти місцями поточний і попередній символи
Ctrl+K Вилучити поточний рядок (зауваження: ця дія не збігається за результатом з дією «вилучити звідси до кінця рядка» у emacs)

This page was last edited on 23 October 2020, at 06:33. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.