Difference between revisions of "KDevelop5/Manual/Working with version control systems/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 13: Line 13:
 
[[Image:kdevelop-8.png|thumb|600px]]
 
[[Image:kdevelop-8.png|thumb|600px]]
  
* If you've edited one or more files, expand the view of this project to the directory in which these files are located and right click on the directory. This gives you a menu item <menuchoice>Subversion</menuchoice> that offers you different choices. Choose <menuchoice>Compare to base</menuchoice> to see the differences between the version you have edited and the version in the repository you had previously checked out (the revision "base"). The resulting view will show the "diffs" for all files in this directory.
+
* Hvis du har redigeret en eller flere filer, så udvid projektvisningen til mappen, hvor disse filer findes og højreklik på den. Menupunktet <menuchoice>Subversion</menuchoice> giver dig forskellige muligheder. Vælg <menuchoice>Sammenlign med Base...</menuchoice> for at se forskellene imellem den version, som du har redigeret og den version, som er i det arkiv, som du tidligere tjekkede projektet ud fra ("revisionsbasen"). Det resulterer i en visning af forskellene for alle filerne i denne mappe.
  
* If you only edited a single file, you can also get the <menuchoice>Subversion</menuchoice> menu for this file by simply right clicking on the corresponding file name in the project view. Even simpler, just right clicking into the '''Editor''' view in which you have opened this file will also give you this menu option.
+
* Hvis du kun har redigeret en enkelt fil, så kan du også få menuen <menuchoice>Subversion</menuchoice> for denne fil ved simpelthen at højreklikke på det tilsvarende filnavn i projektvisningen. Du kan også bare højreklikke i den editorvisning, som filen blev redigeret i for at få denne menu frem.
  
* If you want to check in one or more edited files, right click either on an individual file, subdirectory, or whole project and select <menuchoice>Subversion -> Commit</menuchoice>. This will get you into <menuchoice>Review</menuchoice> mode, the third mode besides <menuchoice>Code</menuchoice> and <menuchoice>Debug</menuchoice> as you can see in the top right corner of the '''KDevelop''' main window. The picture on the right shows you how this looks. In <menuchoice>Review</menuchoice> mode, the top part shows you diffs for the entire subdirectory/project and each individual changed file with changes highlighted (see the various tabs on this part of the window). By default, all changed files are in the changeset you are about to commit, but you can unselect some of the files if their modifications are unrelated to what you want to commit. For example, in the example on the right I have unselected <code>step-32.cc</code> and <code>step-32.prm</code> because the changes in these files have nothing to do with the other ones I made to this project and I don't yet want to check them in yet (I may later want to do so in a separate commit). After reviewing the changes you can enter a commit message into the text box and hit <menuchoice>Commit</menuchoice> on the right to send things off.
+
* Hvis du tjekke en eller flere redigerede filer ind, så højreklik enten på en individuel fil, en mappe eller hele projektet og vælg <menuchoice>Subversion -> Commit</menuchoice>. Derved havner du i tilstanden <menuchoice>Eftersyn</menuchoice>, den tredje tilstand ved siden af <menuchoice>Kode</menuchoice> og <menuchoice>Fejlsøgning</menuchoice>, som du finder i øverste højre hjørne af '''KDevelops''' hovedvindue. Billedet til højre viser, hvordan det ser ud. I tilstanden <menuchoice>Eftersyn</menuchoice> viser den øverste del forskelle for hele undermappen eller projektet og for hver enkelt ændret fil med ændringerne fremhævet (se de forskellige faneblade i denne del af vinduet). Som udgangspunkt er alle ændrede filer del af det "changeset", som du er ved at committe, men du kan fravælge nogle af filerne, hvis deres ændringer ikke er relaterede til det, som du ønsker at committe. I eksemplet til højre har jeg for eksempel fravalgt <code>step-32.cc</code> og <code>step-32.prm</code>, fordi ændringerne i disse filer ikke har noget at gøre med de andre ændringer, som jeg lavede i projektet og jeg ikke ønsker at tjekke dem ind endnu (det vil jeg måske gøre senere i et separat commit). Efter at have efterset ændringerne kan du skrive en commit-besked i tekstboksen og klikke på <menuchoice>Commit</menuchoice> til højre for at sende dem af sted.
  
* As with seeing differences, if you want to check in a single file you can also just right click into the editor window to get the <menuchoice>Subversion -> Commit</menuchoice> menu item.
+
* Hvis du blot ønsket at committe en enkelt fil, så kan du &mdash;  ligesom ved visning af forskelle &mdash; også højreklikke i editorvinduet og vælge menuen <menuchoice>Subversion -> Commit</menuchoice>.
  
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Debugging_programs | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Customizing KDevelop
 
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Debugging_programs | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Customizing KDevelop
| prevtext=Debugging programs | nexttext=Customizing KDevelop
+
| prevtext=Fejlsøgning af programmer | nexttext=Tilpasning af KDevelop
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Indholdsfortegnelse
 
}}
 
}}
  
[[Category:Development]]
+
[[Category:Udvikling/da]]

Latest revision as of 08:21, 1 October 2017

Other languages:
dansk • ‎English • ‎українська

Arbejdet med versionskontrolsystemer

Hvis du arbejder med store projekter, så bliver kildekoden sandsynligvis håndteret af et versionskontrolsystem så som subversion eller git. Det følgende er skrevet med subversion i tankerne, men vil være lige så sandt, hvis du bruger git eller et andet understøttet versionskontrolsystem.

Bemærk først, at hvis mappen, som projektet er placeret i er under versionskontrol, så vil KDevelop automatisk bemærke det. Med andre ord behøver du ikke at bede KDevelop om at tjekke en kopi ud, når du opsætter dit projekt. Det er i orden at dirigere KDevelop til en mappe, til hvilken du tidligere har tjekket en kopi fra et arkiv ud. Hvis du har en mappe under versionskontrol, så åbn værktøjsvisningen Projekter. Der er flere ting du kan gøre:

  • Hvis din mappe er blevet forældet, så kan du opdatere den fra arkivet: Højre-klik på projektets navn og vælg Subversion og vælg Opdatér. Dette vil synkronisere alle filerne i dette projekt med arkivet.
  • Hvis du ønsker at begrænse denne handling til individuelle undermapper eller filer, så udvid projektets trævisning til det niveau, du ønsker, højreklik på undermappen eller filen og gør det samme som ovenfor.
Kdevelop-8.png
  • Hvis du har redigeret en eller flere filer, så udvid projektvisningen til mappen, hvor disse filer findes og højreklik på den. Menupunktet Subversion giver dig forskellige muligheder. Vælg Sammenlign med Base... for at se forskellene imellem den version, som du har redigeret og den version, som er i det arkiv, som du tidligere tjekkede projektet ud fra ("revisionsbasen"). Det resulterer i en visning af forskellene for alle filerne i denne mappe.
  • Hvis du kun har redigeret en enkelt fil, så kan du også få menuen Subversion for denne fil ved simpelthen at højreklikke på det tilsvarende filnavn i projektvisningen. Du kan også bare højreklikke i den editorvisning, som filen blev redigeret i for at få denne menu frem.
  • Hvis du tjekke en eller flere redigerede filer ind, så højreklik enten på en individuel fil, en mappe eller hele projektet og vælg Subversion -> Commit. Derved havner du i tilstanden Eftersyn, den tredje tilstand ved siden af Kode og Fejlsøgning, som du finder i øverste højre hjørne af KDevelops hovedvindue. Billedet til højre viser, hvordan det ser ud. I tilstanden Eftersyn viser den øverste del forskelle for hele undermappen eller projektet og for hver enkelt ændret fil med ændringerne fremhævet (se de forskellige faneblade i denne del af vinduet). Som udgangspunkt er alle ændrede filer del af det "changeset", som du er ved at committe, men du kan fravælge nogle af filerne, hvis deres ændringer ikke er relaterede til det, som du ønsker at committe. I eksemplet til højre har jeg for eksempel fravalgt step-32.cc og step-32.prm, fordi ændringerne i disse filer ikke har noget at gøre med de andre ændringer, som jeg lavede i projektet og jeg ikke ønsker at tjekke dem ind endnu (det vil jeg måske gøre senere i et separat commit). Efter at have efterset ændringerne kan du skrive en commit-besked i tekstboksen og klikke på Commit til højre for at sende dem af sted.
  • Hvis du blot ønsket at committe en enkelt fil, så kan du — ligesom ved visning af forskelle — også højreklikke i editorvinduet og vælge menuen Subversion -> Commit.This page was last modified on 1 October 2017, at 08:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.