Difference between revisions of "KDevelop5/Manual/Working with version control systems/uk"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
 
Line 3: Line 3:
 
== Робота з системами керування версіями ==
 
== Робота з системами керування версіями ==
  
If you are working with larger projects, chances are that the source code is managed by a version control system such as [http://subversion.apache.org subversion] or [http://git-scm.com/ git]. The following description is written with '''subversion''' in view but will be equally true if you use '''git''' or any other supported version control system.
+
Якщо ви працюєте з доволі великими проектами, ймовірно, код проекту керується системою керування версіями, наприклад, [http://subversion.apache.org subversion] або [http://git-scm.com/ git]. Наведені нижче настанови відповідають '''subversion''', але їх може бути використано для '''git''' або будь-якої іншої підтримуваної системи керування версіями.
  
First not that if the directory in which a project is located is under version control, '''KDevelop''' will automatically notice. In other words: It is not necessary that you tell '''KDevelop''' to check out a copy itself when setting up your project; it is ok to point '''KDevelop''' at a directory into which you have previously checked out a copy from the repository. If you have such a directory under version control, open the '''Projects''' tool view. There are then a number of things you can do:
+
По-перше, якщо вміст каталогу вашого проекту є наслідком використання певної системи керування версіями, '''KDevelop''' автоматично визначить це. Іншими словами, не потрібно вказувати '''KDevelop''', що середовищу слід отримати код з системи керування версіями самостійно, — достатньо вказати '''KDevelop''' каталог, у якому зберігається вже отримати копія сховища. Якщо у вас є такий каталог, відкрийте панель <menuchoice>Проекти</menuchoice>. За її допомогою ви зможете виконати декілька корисних дій:
  
* If your directory has become outdated, you can update it from the repository: Click on the project name with the right mouse button, go to the menu <menuchoice>Subversion</menuchoice> and select <menuchoice>Update</menuchoice>. This will bring all files that belong to this project up to date with respect to the repository.
+
* Якщо вміст вашого каталогу застарів, ви можете оновити дані зі сховища: клацніть на пункті назви проекту правою кнопкою миші, відкрийте у контекстному меню підменю <menuchoice>Subversion</menuchoice> і скористайтеся пунктом <menuchoice>Оновити</menuchoice>. Таким чином, ви зможете підтримувати вміст проекту у найактуальнішому стані, відповідно до вмісту сховища коду.
  
* If you want to restrict this action to individual subdirectories or files, then expand the tree view of this project to the level you want and right click on a subdirectory or file name, then do the same as above.
+
* Якщо вам потрібно виконати оновлення для якогось окремого підкаталогу або певних файлів, розгорніть список файлів проекту, знайдіть у ньому потрібні пункти і виконайте для тих описану вище дію.
  
 
[[Image:kdevelop-8.png|thumb|600px]]
 
[[Image:kdevelop-8.png|thumb|600px]]
  
* If you've edited one or more files, expand the view of this project to the directory in which these files are located and right click on the directory. This gives you a menu item <menuchoice>Subversion</menuchoice> that offers you different choices. Choose <menuchoice>Compare to base</menuchoice> to see the differences between the version you have edited and the version in the repository you had previously checked out (the revision "base"). The resulting view will show the "diffs" for all files in this directory.
+
* Якщо ви внесли зміни до одного або декількох файлів, розкрийте на панелі вмісту проекту каталог з цими файлами і клацніть на пункті каталогу правою кнопкою миші. У відповідь буде відкрито меню <menuchoice>Subversion</menuchoice> з декількома пунктами варіантів дій. Виберіть пункт <menuchoice>Порівняти з Базовим</menuchoice>, щоб переглянути відмінності між редагованою вами версією і версією, яка зберігається у сховищі (версією "base"). На панелі перегляду, яку буде відкрито, ви зможете переглянути відмінності ("diff") для всіх файлів у каталозі.
  
* If you only edited a single file, you can also get the <menuchoice>Subversion</menuchoice> menu for this file by simply right clicking on the corresponding file name in the project view. Even simpler, just right clicking into the '''Editor''' view in which you have opened this file will also give you this menu option.
+
* Якщо зміни було внесено лише до одного файла, ви можете відкрити меню <menuchoice>Subversion</menuchoice> для цього файла простим клацанням правою кнопкою миші на пункті файла на панелі перегляну проекту. Можна зробити ще простіше: клацніть правою кнопкою миші на панелі редактора, на якій відкрито файл, — у контекстному меню ви побачите відповідний пункт.
  
* If you want to check in one or more edited files, right click either on an individual file, subdirectory, or whole project and select <menuchoice>Subversion -> Commit</menuchoice>. This will get you into <menuchoice>Review</menuchoice> mode, the third mode besides <menuchoice>Code</menuchoice> and <menuchoice>Debug</menuchoice> as you can see in the top right corner of the '''KDevelop''' main window. The picture on the right shows you how this looks. In <menuchoice>Review</menuchoice> mode, the top part shows you diffs for the entire subdirectory/project and each individual changed file with changes highlighted (see the various tabs on this part of the window). By default, all changed files are in the changeset you are about to commit, but you can unselect some of the files if their modifications are unrelated to what you want to commit. For example, in the example on the right I have unselected <code>step-32.cc</code> and <code>step-32.prm</code> because the changes in these files have nothing to do with the other ones I made to this project and I don't yet want to check them in yet (I may later want to do so in a separate commit). After reviewing the changes you can enter a commit message into the text box and hit <menuchoice>Commit</menuchoice> on the right to send things off.
+
* Якщо вам потрібно надіслати до сховища один або декілька змінених файли, клацніть правою кнопкою миші на пункті кожного з файлів, підкаталогів або всього проекту і виберіть у контекстному меню пункт <menuchoice>Subversion -> Надіслати</menuchoice>. Після вибору цього пункту середовище буде переведено у режим <menuchoice>Перегляд</menuchoice>, третій режим, пункт якого, поряд з пунктами <menuchoice>Код</menuchoice> і <menuchoice>Зневаджування</menuchoice> можна бачити у правому верхньому куті головного вікна '''KDevelop'''. На наведеній ілюстрації показано зразок вікна у такому режимі. У режимі <menuchoice>Перегляд</menuchoice> у верхній частині вікна буде показано відмінності у файлах всього підкаталогу або проекту, пункт кожного зміненого файла буде позначено кольором (див. різні вкладки у цій частині вікна). Типово, всі змінені файли буде додано до набору змін, який буде надіслано до сховища, але ви можете зняти позначення з частини файлів, якщо внесені до них зміни не пов’язано з окремою порцією змін, які ви надсилаєте. Наприклад, у нас знято позначення з пунктів <code>step-32.cc</code> і <code>step-32.prm</code>, оскільки зміни у цих файлах не пов’язано з іншими змінами у проекті, отже цього разу їх не буде надіслано до сховища (їх можна буде надіслати пізніше окремим внеском). Після перегляду змін ви можете вказати повідомлення щодо внеску у полі для введення тексту і натиснути кнопку <menuchoice>Надіслати</menuchoice>, розташовану праворуч, щоб надіслати зміни до сховища.
  
* As with seeing differences, if you want to check in a single file you can also just right click into the editor window to get the <menuchoice>Subversion -> Commit</menuchoice> menu item.
+
* Під час перегляду відмінностей, якщо потрібно надіслати зміни лише до одного файла, ви можете просто клацнути правою кнопкою миші на відповідному пункті панелі редактора і вибрати у контекстному меню пункт <menuchoice>Subversion -> Надіслати</menuchoice>.
  
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Debugging_programs | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Customizing KDevelop
 
| prevpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Debugging_programs | nextpage=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual/Customizing KDevelop
| prevtext=Debugging programs | nexttext=Customizing KDevelop
+
| prevtext=Зневаджування програм | nexttext=Налаштовування KDevelop
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Back to menu
+
| index=Special:MyLanguage/KDevelop5/Manual | indextext=Повернутися до меню
 
}}
 
}}
  
[[Category:Development]]
+
[[Category:Розробка/uk]]

Latest revision as of 08:21, 1 October 2017

Other languages:
dansk • ‎English • ‎українська

Робота з системами керування версіями

Якщо ви працюєте з доволі великими проектами, ймовірно, код проекту керується системою керування версіями, наприклад, subversion або git. Наведені нижче настанови відповідають subversion, але їх може бути використано для git або будь-якої іншої підтримуваної системи керування версіями.

По-перше, якщо вміст каталогу вашого проекту є наслідком використання певної системи керування версіями, KDevelop автоматично визначить це. Іншими словами, не потрібно вказувати KDevelop, що середовищу слід отримати код з системи керування версіями самостійно, — достатньо вказати KDevelop каталог, у якому зберігається вже отримати копія сховища. Якщо у вас є такий каталог, відкрийте панель Проекти. За її допомогою ви зможете виконати декілька корисних дій:

  • Якщо вміст вашого каталогу застарів, ви можете оновити дані зі сховища: клацніть на пункті назви проекту правою кнопкою миші, відкрийте у контекстному меню підменю Subversion і скористайтеся пунктом Оновити. Таким чином, ви зможете підтримувати вміст проекту у найактуальнішому стані, відповідно до вмісту сховища коду.
  • Якщо вам потрібно виконати оновлення для якогось окремого підкаталогу або певних файлів, розгорніть список файлів проекту, знайдіть у ньому потрібні пункти і виконайте для тих описану вище дію.
Kdevelop-8.png
  • Якщо ви внесли зміни до одного або декількох файлів, розкрийте на панелі вмісту проекту каталог з цими файлами і клацніть на пункті каталогу правою кнопкою миші. У відповідь буде відкрито меню Subversion з декількома пунктами варіантів дій. Виберіть пункт Порівняти з Базовим, щоб переглянути відмінності між редагованою вами версією і версією, яка зберігається у сховищі (версією "base"). На панелі перегляду, яку буде відкрито, ви зможете переглянути відмінності ("diff") для всіх файлів у каталозі.
  • Якщо зміни було внесено лише до одного файла, ви можете відкрити меню Subversion для цього файла простим клацанням правою кнопкою миші на пункті файла на панелі перегляну проекту. Можна зробити ще простіше: клацніть правою кнопкою миші на панелі редактора, на якій відкрито файл, — у контекстному меню ви побачите відповідний пункт.
  • Якщо вам потрібно надіслати до сховища один або декілька змінених файли, клацніть правою кнопкою миші на пункті кожного з файлів, підкаталогів або всього проекту і виберіть у контекстному меню пункт Subversion -> Надіслати. Після вибору цього пункту середовище буде переведено у режим Перегляд, третій режим, пункт якого, поряд з пунктами Код і Зневаджування можна бачити у правому верхньому куті головного вікна KDevelop. На наведеній ілюстрації показано зразок вікна у такому режимі. У режимі Перегляд у верхній частині вікна буде показано відмінності у файлах всього підкаталогу або проекту, пункт кожного зміненого файла буде позначено кольором (див. різні вкладки у цій частині вікна). Типово, всі змінені файли буде додано до набору змін, який буде надіслано до сховища, але ви можете зняти позначення з частини файлів, якщо внесені до них зміни не пов’язано з окремою порцією змін, які ви надсилаєте. Наприклад, у нас знято позначення з пунктів step-32.cc і step-32.prm, оскільки зміни у цих файлах не пов’язано з іншими змінами у проекті, отже цього разу їх не буде надіслано до сховища (їх можна буде надіслати пізніше окремим внеском). Після перегляду змін ви можете вказати повідомлення щодо внеску у полі для введення тексту і натиснути кнопку Надіслати, розташовану праворуч, щоб надіслати зміни до сховища.
  • Під час перегляду відмінностей, якщо потрібно надіслати зміни лише до одного файла, ви можете просто клацнути правою кнопкою миші на відповідному пункті панелі редактора і вибрати у контекстному меню пункт Subversion -> Надіслати.This page was last modified on 1 October 2017, at 08:21. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.