Difference between revisions of "KDevelop5/Manual/Working with version control systems/uk"

(Created page with ";Внести : Внести ваші зміни до локального сховища із необов'язковим повідомленням, у якому описа...")
(Created page with ";Виштовхнути запис реєстру : Вилучити окремий запис зі списку записів і застосувати його над по...")
 
(18 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 25: Line 25:
 
===Git===
 
===Git===
  
[[File:Kdevelop-git-options.png|300px|thumb|right]] Since [http://git-scm.com/ git] is becoming more and more popular with companies programmers, let us look at the options for git. Whether you right-click on the project name or on an individual file, one of the menu choices it gives you is <menuchoice>Git</menuchoice>. When clicked it produces the submenu shown on the right with some of the more common git commands.
+
[[File:Kdevelop-git-options.png|300px|thumb|right]] Оскільки популярність [http://git-scm.com/ git] зростає серед програмістів, варто оглянути можливості обробки для git. У відповідь на клацання правою кнопкою миші на назві проєкту або окремому файлі, програма відкриє вам меню, одним із пунктів якого буде <menuchoice>Git</menuchoice>. Якщо ви виберете цей пункт меню, програма відкриє підменю праворуч зі списком поширених команд git.
  
 
;Внести
 
;Внести
 
: Внести ваші зміни до локального сховища із необов'язковим повідомленням, у якому описано внесені зміни.
 
: Внести ваші зміни до локального сховища із необов'язковим повідомленням, у якому описано внесені зміни.
  
;Push
+
;Записати
: Update the remote repository.
+
: Оновити вміст віддаленого сховища.
  
;Pull
+
;Отримати
: Fetch from and integrate with the local repository from the remote repository.
+
: Отримати дані з віддаленого сховища та інтегрувати їх до локального сховища.
  
;Add
+
;Додати
: Add the file to the list of files to be commited when you perform the commit. This can be used as many times as needed before the commit.
+
: Додати файл до списку файлів, які буде внесено до сховища, коли ви виконуватимете внесок. Цим пунктом можна користатися довільну кількість разів перед внеском.
  
;Revert
+
;Повернути
: Reverse an earlier commit due to a commit error or a patch that is creating a problem.
+
: Повернути стан до попереднього внеску через помилковий внесок або проблеми із латкою, яка призводить до проблеми.
  
;Search History
+
;Пошук у журналі
: Search history pulls up a dialog that displayes the log of the commits along with the commit meassage and a list of files affected.
+
: У відповідь буде відкрито вікно пошуку у журналі, де буде наведено журнал внесків із повідомленнями щодо внеску та списком задіяних файлів.
  
;Annotation
+
;Анотація
: Annotates each line in the given file with commit information.
+
: Анотує усі рядки у вказаному файлі даними щодо внесків.
  
;Show Differences
+
;Показати відмінності
: Shows the differences of a patch.
+
: Показує відмінності у латці.
  
;Branches
+
;Гілки
: Opens a dialog that shows the current branches as well as a search box, and buttons for the following branch actions: create, delete, rename, compare, checkout, and merge.
+
: Відкриває діалогове вікно, у якому буде показано поточні гілки та поле для пошуку, а також кнопки для таких дій із гілками: створити, вилучити, перейменувати, порівняти, отримати та об'єднати.
  
;Rebase
+
;Перенести основу
: Opens a dialog to select the branch to rebase to.
+
: Відкриває вікно для вибору гілки, на яку слід перенести основу.
  
;Stash Manager
+
;Керування реєстром
: Opens a dialog displaying a list of stashes that have been pushed with buttons to determine what to do next. The buttons have the following actions:  
+
: Відкриває вікно зі списком записів, які було записано до сховища, із кнопками для визначення подальших дій. Кнопки виконують такі дії:  
  
*Show: Shows the selected stash as a diff and switches to diff view
+
*Показати: Показує позначений запис як відмінність і перемикає на перегляд відмінностей
  
*Apply: Applies the stash but does not remove the stash
+
*Застосувати: Застосовує запис, але не вилучає запис
  
*Pop: Applies the stash and removes it from the Stash Manager
+
*Виштовхнути: застосувати запис реєстру і вилучити його зі списку керування реєстром
  
*Branch: Opens a dialog for a branch name to create with the stash
+
*Гілка: Відкриває діалогове вікно для створення гілки разом із записом реєстру
  
*Drop: Deletes the stash
+
*Відкинути: вилучає запис реєстру
  
*Close: Closes the Stash Manager
+
*Закрити: Закриває вікно керування реєстром
  
;Push Stash
+
;Застосувати запис
: Save your local modifications to the current working branch to a new stash entry and roll them back to HEAD. The <message> part is optional and gives the stash a description.
+
: Зберегти ваші локальні зміни до поточної робочої гілки до нового запису реєстру і відкотити їх до HEAD. Частина <повідомлення> є необов'язковою і надає запису опис.
  
;Pop Stash
+
;Виштовхнути запис реєстру
: Remove a single stash from the stash list and apply it on top of the current working tree, i.e., do the opposite operation of git stash push. The working directory must match the index.
+
: Вилучити окремий запис зі списку записів і застосувати його над поточною робочою ієрархією, тобто виконати дію, яка є оберненою до застосування запису git. Робочий каталог має відповідати покажчику.
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2

Latest revision as of 13:28, 10 October 2020

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Робота з системами керування версіями

Якщо ви працюєте з доволі великими проектами, ймовірно, код проекту керується системою керування версіями, наприклад, subversion або git. Наведені нижче настанови відповідають subversion, але їх може бути використано для git або будь-якої іншої підтримуваної системи керування версіями.

Subversion

По-перше, якщо вміст каталогу вашого проекту є наслідком використання певної системи керування версіями, KDevelop автоматично визначить це. Іншими словами, не потрібно вказувати KDevelop, що середовищу слід отримати код з системи керування версіями самостійно, — достатньо вказати KDevelop каталог, у якому зберігається вже отримати копія сховища. Якщо у вас є такий каталог, відкрийте панель Проекти. За її допомогою ви зможете виконати декілька корисних дій:

 • Якщо вміст вашого каталогу застарів, ви можете оновити дані зі сховища: клацніть на пункті назви проекту правою кнопкою миші, відкрийте у контекстному меню підменю Subversion і скористайтеся пунктом Оновити. Таким чином, ви зможете підтримувати вміст проекту у найактуальнішому стані, відповідно до вмісту сховища коду.
 • Якщо вам потрібно виконати оновлення для якогось окремого підкаталогу або певних файлів, розгорніть список файлів проекту, знайдіть у ньому потрібні пункти і виконайте для тих описану вище дію.
Kdevelop-8.png
 • Якщо ви внесли зміни до одного або декількох файлів, розкрийте на панелі вмісту проекту каталог з цими файлами і клацніть на пункті каталогу правою кнопкою миші. У відповідь буде відкрито меню Subversion з декількома пунктами варіантів дій. Виберіть пункт Порівняти з Базовим, щоб переглянути відмінності між редагованою вами версією і версією, яка зберігається у сховищі (версією "base"). На панелі перегляду, яку буде відкрито, ви зможете переглянути відмінності ("diff") для всіх файлів у каталозі.
 • Якщо зміни було внесено лише до одного файла, ви можете відкрити меню Subversion для цього файла простим клацанням правою кнопкою миші на пункті файла на панелі перегляну проекту. Можна зробити ще простіше: клацніть правою кнопкою миші на панелі редактора, на якій відкрито файл, — у контекстному меню ви побачите відповідний пункт.
 • Якщо вам потрібно надіслати до сховища один або декілька змінених файли, клацніть правою кнопкою миші на пункті кожного з файлів, підкаталогів або всього проекту і виберіть у контекстному меню пункт Subversion -> Надіслати. Після вибору цього пункту середовище буде переведено у режим Перегляд, третій режим, пункт якого, поряд з пунктами Код і Зневаджування можна бачити у правому верхньому куті головного вікна KDevelop. На наведеній ілюстрації показано зразок вікна у такому режимі. У режимі Перегляд у верхній частині вікна буде показано відмінності у файлах всього підкаталогу або проекту, пункт кожного зміненого файла буде позначено кольором (див. різні вкладки у цій частині вікна). Типово, всі змінені файли буде додано до набору змін, який буде надіслано до сховища, але ви можете зняти позначення з частини файлів, якщо внесені до них зміни не пов’язано з окремою порцією змін, які ви надсилаєте. Наприклад, у нас знято позначення з пунктів step-32.cc і step-32.prm, оскільки зміни у цих файлах не пов’язано з іншими змінами у проекті, отже цього разу їх не буде надіслано до сховища (їх можна буде надіслати пізніше окремим внеском). Після перегляду змін ви можете вказати повідомлення щодо внеску у полі для введення тексту і натиснути кнопку Надіслати, розташовану праворуч, щоб надіслати зміни до сховища.
 • Під час перегляду відмінностей, якщо потрібно надіслати зміни лише до одного файла, ви можете просто клацнути правою кнопкою миші на відповідному пункті панелі редактора і вибрати у контекстному меню пункт Subversion -> Надіслати.

Git

Kdevelop-git-options.png

Оскільки популярність git зростає серед програмістів, варто оглянути можливості обробки для git. У відповідь на клацання правою кнопкою миші на назві проєкту або окремому файлі, програма відкриє вам меню, одним із пунктів якого буде Git. Якщо ви виберете цей пункт меню, програма відкриє підменю праворуч зі списком поширених команд git.

Внести
Внести ваші зміни до локального сховища із необов'язковим повідомленням, у якому описано внесені зміни.
Записати
Оновити вміст віддаленого сховища.
Отримати
Отримати дані з віддаленого сховища та інтегрувати їх до локального сховища.
Додати
Додати файл до списку файлів, які буде внесено до сховища, коли ви виконуватимете внесок. Цим пунктом можна користатися довільну кількість разів перед внеском.
Повернути
Повернути стан до попереднього внеску через помилковий внесок або проблеми із латкою, яка призводить до проблеми.
Пошук у журналі
У відповідь буде відкрито вікно пошуку у журналі, де буде наведено журнал внесків із повідомленнями щодо внеску та списком задіяних файлів.
Анотація
Анотує усі рядки у вказаному файлі даними щодо внесків.
Показати відмінності
Показує відмінності у латці.
Гілки
Відкриває діалогове вікно, у якому буде показано поточні гілки та поле для пошуку, а також кнопки для таких дій із гілками: створити, вилучити, перейменувати, порівняти, отримати та об'єднати.
Перенести основу
Відкриває вікно для вибору гілки, на яку слід перенести основу.
Керування реєстром
Відкриває вікно зі списком записів, які було записано до сховища, із кнопками для визначення подальших дій. Кнопки виконують такі дії:
 • Показати: Показує позначений запис як відмінність і перемикає на перегляд відмінностей
 • Застосувати: Застосовує запис, але не вилучає запис
 • Виштовхнути: застосувати запис реєстру і вилучити його зі списку керування реєстром
 • Гілка: Відкриває діалогове вікно для створення гілки разом із записом реєстру
 • Відкинути: вилучає запис реєстру
 • Закрити: Закриває вікно керування реєстром
Застосувати запис
Зберегти ваші локальні зміни до поточної робочої гілки до нового запису реєстру і відкотити їх до HEAD. Частина <повідомлення> є необов'язковою і надає запису опис.
Виштовхнути запис реєстру
Вилучити окремий запис зі списку записів і застосувати його над поточною робочою ієрархією, тобто виконати дію, яка є оберненою до застосування запису git. Робочий каталог має відповідати покажчику.

This page was last edited on 10 October 2020, at 13:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.