KMail/Import Options/uk: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 February 2019

20 January 2019

23 April 2015

13 March 2014

19 January 2014

 • curprev 08:3908:39, 19 January 2014Yurchor talk contribs 7,995 bytes +238 Created page with "Натисніть кнопку <menuchoice>Далі</menuchoice>, щоб завершити імпортування. Щойно імпортування буде завер..."
 • curprev 08:3708:37, 19 January 2014Yurchor talk contribs 7,757 bytes +203 Created page with "Якщо ви хочете, щоб програма '''KMailCVT''' вилучила дублікати повідомлень, позначте пункт <menuchoice>Вилу..."
 • curprev 08:3408:34, 19 January 2014Yurchor talk contribs 7,554 bytes +65 Created page with "Виконайте настанови, а потім виберіть теку, до якої слід імпортувати повідомлення."
 • curprev 08:3408:34, 19 January 2014Yurchor talk contribs 7,489 bytes +318 Created page with "Виберіть пункт вашої попередньої програми для роботи з електронною поштою зі спадного списку. ..."
 • curprev 08:3208:32, 19 January 2014Yurchor talk contribs 7,171 bytes +158 Created page with "'''KMailCVT''' можна скористатися для імпортування повідомлень електронної пошти, якщо у списку, наве..."
 • curprev 08:3108:31, 19 January 2014Yurchor talk contribs 7,013 bytes +98 Created page with "*<menuchoice>Файл → Імпортувати повідомлення</menuchoice> у вікні '''KMail''' або запустити '''KMailCVT''' за допомого..."
 • curprev 08:3008:30, 19 January 2014Yurchor talk contribs 6,915 bytes +408 Created page with "*Щоб виконати '''Імпортування адресних книг''', натисніть кнопку <menuchoice>Імпортувати адресну книгу..."
 • curprev 08:2708:27, 19 January 2014Yurchor talk contribs 6,507 bytes +1 No edit summary
 • curprev 08:2708:27, 19 January 2014Yurchor talk contribs 6,506 bytes +1 No edit summary
 • curprev 08:2608:26, 19 January 2014Yurchor talk contribs 6,505 bytes +1 No edit summary
 • curprev 08:2608:26, 19 January 2014Yurchor talk contribs 6,504 bytes +432 Created page with "Щоб виконати '''Імпортування параметрів''', натисніть кнопку <menuchoice>Імпортувати параметри</menuchoice>..."
 • curprev 08:2508:25, 19 January 2014Yurchor talk contribs 6,072 bytes +260 Created page with "Щоб виконати '''Імпортування фільтрів пошти''', натисніть кнопку <menuchoice>Імпортувати фільтри</menuchoi..."
 • curprev 08:2308:23, 19 January 2014Yurchor talk contribs 5,812 bytes +356 Created page with "Щоб виконати '''Імпортування поштових повідомлень''', вам слід вибрати теку, до якої має бути імпо..."
 • curprev 08:2208:22, 19 January 2014Yurchor talk contribs 5,456 bytes +128 Created page with "Залежно від вибору типів даних на початковій сторінці імпортування, програма покаже вам одну а..."
 • curprev 08:2108:21, 19 January 2014Yurchor talk contribs 5,328 bytes +63 Created page with "Після цього програма-майстер запропонує імпортувати всі дані або вибрати типи даних, які слід і..."
 • curprev 08:1608:16, 19 January 2014Yurchor talk contribs 5,265 bytes +61 Created page with "Виберіть пункт програми, дані якої слід імпортувати, і натисніть кнопку <menuchoice>Далі</menuchoice>."
 • curprev 08:1608:16, 19 January 2014Yurchor talk contribs 5,204 bytes +186 Created page with "{{Warning_(uk)|Перш ніж виконувати імпортування даних, завершіть роботу '''KMail''', оскільки деякі з додат..."
 • curprev 08:1508:15, 19 January 2014Yurchor talk contribs 5,018 bytes +191 Created page with "Після запуску майстер імпортування даних виконає процедуру виявлення даних усіх підтримувани..."

18 January 2014