(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
|[[Image:Kphotoalbum_splash.png]] || '''KPhotoAlbum és una eina que podeu utilitzar per ordenar fàcilment les vostres imatges. Proporciona moltes capacitats per ordenar i visualitzar imatges amb facilitat.'''<br />  
 
|[[Image:Kphotoalbum_splash.png]] || '''KPhotoAlbum és una eina que podeu utilitzar per ordenar fàcilment les vostres imatges. Proporciona moltes capacitats per ordenar i visualitzar imatges amb facilitat.'''<br />  
 
|}
 
|}
Les versions anteriors de '''KPhotoAlbum''' es van llançar sota el nom de «KimDaBa». La versió actual és '''KPhotoAlbum''' versió 4.4 (d'abril de 2014).
+
Earlier versions of '''KPhotoAlbum''' were released under the name "KimDaBa". The current stable release is '''KPhotoAlbum''' version 4.7.2 (as of December 2016), and the current beta version is 5.0.1.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Line 12: Line 12:
 
(que normalment tenen una grandària i qualitat decents) per a una visualització ràpida, per la qual cosa no hi ha necessitat de descodificar la imatge raw completa.
 
(que normalment tenen una grandària i qualitat decents) per a una visualització ràpida, per la qual cosa no hi ha necessitat de descodificar la imatge raw completa.
  
==Documentació==
+
== Using KPhotoAlbum ==
  
 
Al lloc del projecte hi ha disponibles una [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=3-minute-tour gira de 3 minuts] i un joc de [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=videos vídeos sobre com es fa]. També hi ha disponible en línia un manual de '''KPhotoAlbum''' en versions [http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/kphotoalbum.pdf PDF] i [http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/index.html HTML].
 
Al lloc del projecte hi ha disponibles una [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=3-minute-tour gira de 3 minuts] i un joc de [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=videos vídeos sobre com es fa]. També hi ha disponible en línia un manual de '''KPhotoAlbum''' en versions [http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/kphotoalbum.pdf PDF] i [http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/index.html HTML].
  
== Descarregar KPhotoAlbum ==
+
== Getting KPhotoAlbum ==
  
 
Els paquets amb el codi font, binaris per a diverses distribucions i instantànies del codi estan disponibles des de [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=download la pàgina «Download» del projecte].
 
Els paquets amb el codi font, binaris per a diverses distribucions i instantànies del codi estan disponibles des de [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=download la pàgina «Download» del projecte].
  
== KPhotoAlbum sobre sistemes Live com Knoppix ==
+
=== KPhotoAlbum on Live systems like Knoppix ===
  
 
Podeu utilitzar un fitxer imatge (o crear-ne un) que integri '''KPhotoAlbum''' en un CD/DVD de Knoppix si hi falta '''KPhotoAlbum'''. Podreu trobar els detalls a la pàgina [[Special:myLanguage/KPhotoAlbum on Knoppix|KPhotoAlbum a Knoppix]].
 
Podeu utilitzar un fitxer imatge (o crear-ne un) que integri '''KPhotoAlbum''' en un CD/DVD de Knoppix si hi falta '''KPhotoAlbum'''. Podreu trobar els detalls a la pàgina [[Special:myLanguage/KPhotoAlbum on Knoppix|KPhotoAlbum a Knoppix]].
Line 49: Line 49:
 
La filosofia de djKPA està en ser el més automàticament possible: rètols, etiquetes, descripcions... de fotos provinents de '''KPhotoAlbum'''. En canvi djKPA és una aplicació molt interactiva que permet als vostres visitants votar, afegir comentaris, mostrar EXIF... i visitar les vostres fotos navegant entre les etiquetes.
 
La filosofia de djKPA està en ser el més automàticament possible: rètols, etiquetes, descripcions... de fotos provinents de '''KPhotoAlbum'''. En canvi djKPA és una aplicació molt interactiva que permet als vostres visitants votar, afegir comentaris, mostrar EXIF... i visitar les vostres fotos navegant entre les etiquetes.
  
==Ajuda al desenvolupament de KPhotoAlbum==
+
=== Help develop KPhotoAlbum ===
  
Si esteu interessat en ajudar al desenvolupament de '''KPhotoAlbum''' o als projectes relacionats, si us plau, mireu la nostra [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=getting-involved pàgina del projecte]. O, si teniu una idea per a una característica, mireu la secció «Peticions de característiques» tot seguit.
+
If you are interested in helping the '''KPhotoAlbum''' development or related projects, please look at  [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=getting-involved this project page]. Or, if you have an idea for a feature, please see the Feature Requests section, below.
  
 
== Developer documentation ==
 
== Developer documentation ==
Line 57: Line 57:
  
 
* Update CMakeLists.txt with the new version number you are just about to tag (alas, our automatic versionning doesn't work anymore ;-)
 
* Update CMakeLists.txt with the new version number you are just about to tag (alas, our automatic versionning doesn't work anymore ;-)
 
 
* Update the ChangeLog to mark the new release and add the key improvements to the list of changes, if they are not already mentioned in the ChangeLog
 
* Update the ChangeLog to mark the new release and add the key improvements to the list of changes, if they are not already mentioned in the ChangeLog
 
+
* Update doc/index.docbook to reflect the new release (if the documentation has been updated)<br/>{{Input|1=<nowiki><releaseinfo>4.5</releaseinfo></nowiki>}}
* Update doc/index.docbook to reflect the new release (if the documentation has been updated)
+
* Commit the last changes<br/>{{Input|1=<nowiki>git commit -v -a</nowiki>}}
{{Input|1=<nowiki><releaseinfo>4.5</releaseinfo></nowiki>}}
+
* Tag the new release and push it out<br/>{{Input|1=<nowiki>git tag -a -m "kpa 4.5 released" v4.5
 
 
* Commit the last changes
 
{{Input|1=<nowiki>git commit -v -a</nowiki>}}
 
 
 
* Tag the new release and push it out
 
{{Input|1=<nowiki>git tag -a -m "kpa 4.5 released" v4.5
 
 
git push
 
git push
 
git push --tags</nowiki>}}
 
git push --tags</nowiki>}}
 
 
* Create a tar ball of the released sources using the instructions on the following section (''kphotoalbum.rb --version 4.5'')
 
* Create a tar ball of the released sources using the instructions on the following section (''kphotoalbum.rb --version 4.5'')
 
 
* Upload the created tar ball to the <tt>incoming</tt> directory of upload.kde.org using an FTP client. The current instructions of notifying administrators of the upload are shown when logging in to the FTP server. You create a ticket and provide SHA sums and some other information of the upload.
 
* Upload the created tar ball to the <tt>incoming</tt> directory of upload.kde.org using an FTP client. The current instructions of notifying administrators of the upload are shown when logging in to the FTP server. You create a ticket and provide SHA sums and some other information of the upload.
 
 
* Add a new version to Bugzilla (bugs.kde.org, you have to have administrator rights to do this): ''Edit Products → KPhotoAlbum → Add version''
 
* Add a new version to Bugzilla (bugs.kde.org, you have to have administrator rights to do this): ''Edit Products → KPhotoAlbum → Add version''
 
 
* Update the KPA web pages to point to proper source file, you get a link to the mirroring system as when the uploaded tar to KDE FTP server has been processed. The sources of the web page can be checked out from <tt>svn+ssh://[email protected]/home/kde/trunk/www/sites/kphotoalbum</tt> via svn.
 
* Update the KPA web pages to point to proper source file, you get a link to the mirroring system as when the uploaded tar to KDE FTP server has been processed. The sources of the web page can be checked out from <tt>svn+ssh://[email protected]/home/kde/trunk/www/sites/kphotoalbum</tt> via svn.
 
 
* Publish the release information (KPA's web site, mailing lists, distributor's bugtracking system, social media etc.).
 
* Publish the release information (KPA's web site, mailing lists, distributor's bugtracking system, social media etc.).
 
+
** Don't forget to post on the kde-distro-packagers mailing list, and make sure to mention any changes in dependencies.
* Don't forget to post on the kde-distro-packagers mailing list, and make sure to mention any changes in dependencies
+
** Update the latest version on top of this page.
 
 
 
* Create a video of the cool new features and publish it on Youtube. A nice tool for doing so is [http://recordmydesktop.sourceforge.net/ recordmydesktop]. If you uploaded such a video, don't forget to add it to the Videos page on the homepage (cf. the <tt>README_new_video.txt</tt> file).
 
* Create a video of the cool new features and publish it on Youtube. A nice tool for doing so is [http://recordmydesktop.sourceforge.net/ recordmydesktop]. If you uploaded such a video, don't forget to add it to the Videos page on the homepage (cf. the <tt>README_new_video.txt</tt> file).
 
 
* Notify people building the binary packages for different distributions
 
* Notify people building the binary packages for different distributions
  
==Construir una versió==
+
=== Building a Release ===
  
 
Building a snapshot tar ball is rather straight forward. Install the releaseme building tool and run a command to generate the source package. As long as KPhotoAlbum is based on KDE 4, it's necessary to use the kdelibs4 branch.
 
Building a snapshot tar ball is rather straight forward. Install the releaseme building tool and run a command to generate the source package. As long as KPhotoAlbum is based on KDE 4, it's necessary to use the kdelibs4 branch.
Line 99: Line 85:
 
{{Input|1=<nowiki>./kphotoalbum.rb --version 4.6.2</nowiki>}}
 
{{Input|1=<nowiki>./kphotoalbum.rb --version 4.6.2</nowiki>}}
  
==Errors coneguts==
+
=== GIT Branches ===
 +
 
 +
* ''master'' ([https://build.kde.org/job/kphotoalbum%20master%20kf5-qt5/PLATFORM=Linux,compiler=gcc build status])<br/>Current development branch
 +
* ''4.7''<br/>Old stable (Qt4/Plasma4) branch. Only gets fixes for serious bugs on a case-by-case basis.
 +
* ''5.x''<br/>Branch tracked by [https://community.kde.org/Neon/Builder#The_Packaging Neon/stable].<br/>When ''master'' is in stable condition, it should be synced to ''5.x'': {{Input|1=<nowiki>git checkout 5.x ; git merge master</nowiki>}}
 +
* Feature branches are used in a very ad-hoc manner. If you are not a developer, don't bother with them.<br/>If you are a developer, try using descriptive names that are not likely to interfere with future branches.
 +
 
 +
== Known Bugs and feature requests ==
  
 
Podeu veure la llista d'[https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kphotoalbum errors coneguts] i solucions a KPhotoAlbum.
 
Podeu veure la llista d'[https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kphotoalbum errors coneguts] i solucions a KPhotoAlbum.
  
Si us plau, utilitzeu [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org] indicant que es tracta d'un desig («Wish»).
+
Please use [https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kphotoalbum|bugs.kde.org] marking the report as a "Wish".
  
==Idees noves per a versions futures==
+
=== New Ideas for Future Versions ===
  
 
Si teniu una nova idea per a KPhotoAlbum i penseu que [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org] no és el lloc adequat, utilitzeu un dels [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=communication-media canals de comunicació] que es llisten a les pàgines.
 
Si teniu una nova idea per a KPhotoAlbum i penseu que [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org] no és el lloc adequat, utilitzeu un dels [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=communication-media canals de comunicació] que es llisten a les pàgines.
  
 
[[Category:Gràfics/ca]]
 
[[Category:Gràfics/ca]]

Revision as of 16:30, 16 December 2016

Other languages:
English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎galego • ‎italiano • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語
Kphotoalbum splash.png KPhotoAlbum és una eina que podeu utilitzar per ordenar fàcilment les vostres imatges. Proporciona moltes capacitats per ordenar i visualitzar imatges amb facilitat.

Earlier versions of KPhotoAlbum were released under the name "KimDaBa". The current stable release is KPhotoAlbum version 4.7.2 (as of December 2016), and the current beta version is 5.0.1.

Per a una introducció, visiteu el tour de 3 minuts de KPhotoAlbum o mireu els vídeos a la la pàgina inicial de KPhotoAlbum. Per aprendre més i veure algunes captures de pantalla llegiu la PMF.

KPhotoAlbum és compatible amb tots els formats d'imatge normals, incloent els formats raw produïts per la majoria de càmeres digitals i escàners (utilitzant dcraw per fer la descodificació). També és possible utilitzar les miniatures incrustades en les imatges raw (que normalment tenen una grandària i qualitat decents) per a una visualització ràpida, per la qual cosa no hi ha necessitat de descodificar la imatge raw completa.

Using KPhotoAlbum

Al lloc del projecte hi ha disponibles una gira de 3 minuts i un joc de vídeos sobre com es fa. També hi ha disponible en línia un manual de KPhotoAlbum en versions PDF i HTML.

Getting KPhotoAlbum

Els paquets amb el codi font, binaris per a diverses distribucions i instantànies del codi estan disponibles des de la pàgina «Download» del projecte.

KPhotoAlbum on Live systems like Knoppix

Podeu utilitzar un fitxer imatge (o crear-ne un) que integri KPhotoAlbum en un CD/DVD de Knoppix si hi falta KPhotoAlbum. Podreu trobar els detalls a la pàgina KPhotoAlbum a Knoppix.

Building KPhotoAlbum

Una guia pas a pas per construir KPhotoAlbum des del codi font a Debian o Ubuntu està disponible a la pàgina Construir KPhotoAlbum.

Estendre KPhotoAlbum

 • Image::Kimdaba és un mòdul perl disponible a CPAN que analitza la base de dades index.xml.
 • Una altra manera per estendre KPhotoAlbum és escriure connectors KIPI (també són utilitzats per altres aplicacions fotogràfiques del KDE). Aquests connectors proporcionen característiques com l'exportació d'imatges a llocs web com Flickr, Picasa, Facebook... corregint les marques horàries EXIF o realitzant algunes altres manipulacions de les imatges (KPhotoAlbum no toca els fitxers originals, sinó que els preserva intactes).
 • Llegiu Image::Kimdaba per descarregar-lo i veure els scripts disponibles.
 • Hi ha disponibles altres scripts des del lloc web de Hardaker.
 • Amb Kimdaba2Mysql es pot:
  • inserir les vostres metadades index.xml en una base de dades mysql
  • generar un formulari de cerca sobre el vostre lloc web amb les vostres paraules clau de kimdaba, per exemple here
 • Per a pedaços i característiques en espera d'aprovació o implementacions: Si us plau, utilitzeu bugs.kde.org.


Amb pse3tokimdaba.pl és possible extreure informació des de la vostra base de dades de Photoshop Elements 3 creant un fitxer index.xml. Hi ha algunes limitacions, llegiu més enrere per a més detalls.

djKPA és un lloc web de Django dissenyat per ser la interfície web del catàleg de fotos de KPhotoAlbum. La filosofia de djKPA està en ser el més automàticament possible: rètols, etiquetes, descripcions... de fotos provinents de KPhotoAlbum. En canvi djKPA és una aplicació molt interactiva que permet als vostres visitants votar, afegir comentaris, mostrar EXIF... i visitar les vostres fotos navegant entre les etiquetes.

Help develop KPhotoAlbum

If you are interested in helping the KPhotoAlbum development or related projects, please look at this project page. Or, if you have an idea for a feature, please see the Feature Requests section, below.

Developer documentation

KPA Release Steps

 • Update CMakeLists.txt with the new version number you are just about to tag (alas, our automatic versionning doesn't work anymore ;-)
 • Update the ChangeLog to mark the new release and add the key improvements to the list of changes, if they are not already mentioned in the ChangeLog
 • Update doc/index.docbook to reflect the new release (if the documentation has been updated)
  <releaseinfo>4.5</releaseinfo>
 • Commit the last changes
  git commit -v -a
 • Tag the new release and push it out
  git tag -a -m "kpa 4.5 released" v4.5
  git push
  git push --tags
 • Create a tar ball of the released sources using the instructions on the following section (kphotoalbum.rb --version 4.5)
 • Upload the created tar ball to the incoming directory of upload.kde.org using an FTP client. The current instructions of notifying administrators of the upload are shown when logging in to the FTP server. You create a ticket and provide SHA sums and some other information of the upload.
 • Add a new version to Bugzilla (bugs.kde.org, you have to have administrator rights to do this): Edit Products → KPhotoAlbum → Add version
 • Update the KPA web pages to point to proper source file, you get a link to the mirroring system as when the uploaded tar to KDE FTP server has been processed. The sources of the web page can be checked out from svn+ssh://[email protected]/home/kde/trunk/www/sites/kphotoalbum via svn.
 • Publish the release information (KPA's web site, mailing lists, distributor's bugtracking system, social media etc.).
  • Don't forget to post on the kde-distro-packagers mailing list, and make sure to mention any changes in dependencies.
  • Update the latest version on top of this page.
 • Create a video of the cool new features and publish it on Youtube. A nice tool for doing so is recordmydesktop. If you uploaded such a video, don't forget to add it to the Videos page on the homepage (cf. the README_new_video.txt file).
 • Notify people building the binary packages for different distributions

Building a Release

Building a snapshot tar ball is rather straight forward. Install the releaseme building tool and run a command to generate the source package. As long as KPhotoAlbum is based on KDE 4, it's necessary to use the kdelibs4 branch.

git clone git://anongit.kde.org/releaseme
cd releaseme
git checkout kdelibs4

To create the source package, run e. g.:

./kphotoalbum.rb --version `date +%Y%m%d`

If a source package for a specific tagged version should be built, use that version number instead, e. g.:

./kphotoalbum.rb --version 4.6.2

GIT Branches

 • master (build status)
  Current development branch
 • 4.7
  Old stable (Qt4/Plasma4) branch. Only gets fixes for serious bugs on a case-by-case basis.
 • 5.x
  Branch tracked by Neon/stable.
  When master is in stable condition, it should be synced to 5.x:
  git checkout 5.x ; git merge master
 • Feature branches are used in a very ad-hoc manner. If you are not a developer, don't bother with them.
  If you are a developer, try using descriptive names that are not likely to interfere with future branches.

Known Bugs and feature requests

Podeu veure la llista d'errors coneguts i solucions a KPhotoAlbum.

Please use [1] marking the report as a "Wish".

New Ideas for Future Versions

Si teniu una nova idea per a KPhotoAlbum i penseu que bugs.kde.org no és el lloc adequat, utilitzeu un dels canals de comunicació que es llisten a les pàgines.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.