Revision as of 11:54, 25 September 2010 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with '* og meget mere. Læs flere detaljer på [http://www.koffice.org/kplato/ projektets hjemmesider]')
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎dansk • ‎italiano • ‎magyar • ‎українська • ‎日本語
KPlato Gantt view
    Styr alle detaljer af dit projekt

Hovedpunkter

 • Mange visninger
  • Gant diagrammer
  • Resourcevisning
  • Kontovisning
 • Bruger standardstrukturer
  • Arbejdsfordelingsstruktur (WBS)
  • Resourcefordelingsstruktur (RBS)
  • Omkostningsfordelingsstruktur (CBS)
 • Konfigurérbar detaljeringsgrad i Gantt diagrammer
 • Understøtter Opgavestatus, Opgaver og Milesten
 • Konfugurérbare Skemalægningsbegrænsninger
The KPlato mailing list is at [email protected]
Subscription information can be found here


Cost Breakdown Structure
Resource Breakdown Structure
 
Work Breakdown Structure

Hints, Tips and Tutorials


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.