Difference between revisions of "KWin/da"

Jump to: navigation, search
(Created page with ''''Den pålidelige og fleksible vinduesmanager til KDE's Plasma-skrivebord, nu med effekter!'''')
 
 
(117 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
<languages />
 
{|class="vertical-centered"
 
{|class="vertical-centered"
|[[Image:KWin-desktop1fa.png|thumb|center|256px|An empty desktop in KDE 4.5]]||'''Den pålidelige og fleksible vinduesmanager til KDE's Plasma-skrivebord, nu med effekter!'''
+
|[[Image:KWin-desktop1fa.png|thumb|center|256px|Et tomt skrivebord i KDE 4.5]]||'''Den pålidelige og fleksible vinduesmanager til KDE's Plasma-skrivebord, nu med effekter!'''
 
|}
 
|}
== Feature Overview ==
+
<span id="Feature Overview"></span>
 +
== Hovedpunkter ==
  
:* Stable and reliable
+
:* Stabil og pålidelig
:* Compositing, 3D effects
+
:* Compositing, 3D effekter
:* Easy configuration
+
:* Nem tilpasning
:* Improved efficiency
+
:* Forbedret effektivitet
  
'''KWin''' (pronounce "kwin") is the window manager for the '''KDE Plasma Desktop'''. It gives you complete control over your windows, making sure they're not in the way but aid you in your task. It paints the window decoration, the bar on top of every window with (configurable) buttons like close, maximize and minimize. It also handles placing of windows and switching between them.
+
'''KWin''' (udtales "kwin" i ét ord) er vinduesmanageren for '''KDE's skrivebord Plasma'''. Den giver dig fuld kontrol over dine vinduer og sikrer at de ikke er i vejen men hjælper dig i dit arbejde. Den håndterer vinduesdekorationerne, linjen ovenover hvert vindue med (konfigurerbare) knapper som luk, maksimer og minimer. Den tager sig også af placering af vinduer og skift imellem dem.
  
'''KWin''' supports ''compositing'', which means using 3D effects for handling your windows. This can make window management smoother, easier, more efficient and more natural. It’s hardware requirements are very modest and pretty much every reasonably modern system since 2002 supports it. There are still some issues with certain hardware, more info about that can be found on [http://techbase.kde.org/Projects/KWin techbase]  
+
'''KWin''' understøtter ''compositing'', hvilket betyder brug af 3D effekter i håndteringen af vinduer. Dette kan få arbejdet med vinduer til at gå glattere, lettere, mere effektivt og mere naturligt. Den stiller beskedne krav til hardwaren, så noget nær enhver computer siden 2002 er understøttet. Der er stadig nogle småproblemer med noget hardware; mere om dette finder du på
 +
[http://techbase.kde.org/Projects/KWin techbase]
  
== Practical Features ==
+
== Praktiske funktioner ==
  
Click with your right mouse button on a window decoration or use [[System Settings|System Settings]] to access the new and easier configuration of '''KWin'''. Here you can enable effects to more efficiently manage your windows. You can for example use the '''Present Windows''' as the effect for window switching. Instead of showing you icons or very small previews of your applications, it arranges them in a grid so you can quickly choose the right one. Just use the <keycap>ALT-TAB</keycap> keysequence and keep the <keycap>ALT</keycap> key pressed. You can now use tab to switch through the windows or just activate the right one using the mouse. Hitting <keycap>ALT-TAB</keycap> keys quickly will show you the next window in the queue, just like it used to.
+
Klik med den højre museknap på en vinduesdekoration eller brug [[Special:myLanguage/System Settings|Systemindstillinger]] for at få adgang til den nye, lettere konfiguration af '''KWin'''. Her kan du aktivere effekter til mere effektiv vindueshåndtering. Du kan for eksempel bruge <menuchoice>Præsentér vinduer</menuchoice> som en effekt til vinduesskift. I stedet for at vise dig ikoner eller små forvisninger af dine programmer arrangerer den dem i et gitter, sådan at du hurtigt kan vælge den rigtige. Bare tast <keycap>Alt + Tab</keycap> og hold <keycap>Alt</keycap> tasten nede. Nu kan du bruge <keycap>Tab</keycap> tasten til at skifte mellem vinduer eller bruge musen til at aktivere ønskede vindue. Taster du <keycap>Alt + Tab</keycap> hurtigt, så aktiverer som altid du det næste vindue i rækken.
  
If your X server already supports compositing, switching it on is as easy as opening System Settings, opening the <menuchoice>Desktop</menuchoice> module, choosing <menuchoice>Desktop Effects</menuchoice> and enabling the checkbox <menuchoice>Enable desktop effects</menuchoice>. More advanced compositing settings (such as ''VSync operation'', ''Direct rendering'', ''compositing mode'') are available through the <menuchoice>Advanced</menuchoice> dialog. Customising the behaviour of the KWin effects means opening the <menuchoice>All effects</menuchoice> tab, and choosing the plugins you want to use. Please note that only a subset of the plugins works with ''XRender''-based compositing. For the full experience, you need to use OpenGL mode.  
+
Hvis din X-server allerede understøtter "compositing". så er det let at aktivere effekterne: Åbn <menuchoice>Systemindstillinger -> Arbejdsområdets udseende og opførsel -> Skrivebordseffekter</menuchoice> og sæt et flueben ved <menuchoice>Aktivér skrivebordseffekter ved opstart</menuchoice>. Mere avancerede compositing-indstillinger (så som ''Brug VSync'', ''Skaleringsmetode'' og ''Type af compositing'') kan foretages på fanebladet <menuchoice>Avanceret</menuchoice>. For at tilpasse KWin-effekternes opførsel går du til fanebladet <menuchoice>Alle effekter</menuchoice> og vælger de plugins, som du vil bruge. Bemærk venligst, at kun nogle af plugins'ene virker med XRender-baseret compositing. Du skal bruge OpenGL-tilstanden for at få det fulde udbytte.  
  
Employing motion physics, '''KWin''' provides your windows with a more natural feel. New desktop effects like the '''Cube''' desktop switcher and '''Magic Lamp''' minimize animation have been added. Improvements in the existing effects make window management smoother than ever. KWin has seen many performance improvements to enable these effects even on low-end hardware. Elaborate checks have been build in to ensure users with low-end hardware are not presented with an unusable setup. KWin detects the capabilities of the hardware and if needed gracefully scales its effects down. You can take control and disable these checks or change settings like the global animation speed to fine-tune your experience. When your computer is under heavy load, '''KWin''' will automatically disable the compositing temporarily to keep things running smoothly. It will notify you if it does so, and you can re-enable compositing by pressing <keycap>SHIFT+ALT+F12</keycap>. Finally, support for multiple screen handling has been improved in '''KWin''' using the new '''Kephal''' library. You can move maximized windows between '''Xinerama''' screens and the addition of external screens is handled correctly.
+
'''KWin''' anvender bevægelsesfysik for at få vinduerne til at føles mere naturlige. Nye effekter som skrivebordsskifteren '''Skrivebordsterning''' til at skifte mellem vinduer og minimeringsanimationen '''Magisk lampe''' er kommet til og forbedringer til eksisterende effekter får håndtering af vinduer til at gå glattere end nogensinde før. Kwin's ydelse er blevet forbedret, sådan at disse effekter kan bruges på mindre kraftige maskiner. Indbyggede kontroller sikrer, at effekterne ikke overbelaster maskinen. KWin mærker hvor kraftfuld maskinen er og nedtoner om nødvendigt effekterne. Du kan kontrollere eller deaktivere disse kontroller eller ændre indstillinger som den globale animationshastighed for at finjustere dit system. Når din computer er overbelastet vil '''KWin''' automatisk slå effekterne midlertidigt fra, sådan at tingene fortsætter med at køre glat. Den vil give dig besked, når den gør det, og du kan genetablere composting ved at taste <keycap>Shift + Alt + F12</keycap>. Endelig er '''KWins''' understøttelse af flere skærme blevet forbedret ved hjælp af det nye bibliotek '''Kephal'''. Du kan flytte maksimerede vinduer mellem '''Xinerama''' skærme, og tilføjelse af eksterne skærme håndteres korrekt.
  
More information about what was introduced in KDE SC 4.2 can be found at the following link:
+
Mere information om, hvad der blev introduceret i KDE SC 4.9 kan findes her:
  
:* [http://nowwhatthe.blogspot.com/2008/12/kwin-screencast.html kwin movie]
+
* [http://blog.martin-graesslin.com/blog/2012/09/performance-improvements-in-kwin-4-9-2-and-4-10 forbedringer i kwin]
  
== Tutorials ==
+
== Vejledninger ==
  
===You want an application to launch in a specific size and position every time===
+
===Få et program til at starte samme sted på skærmen hver gang===
  
Sometimes the screen position of an application is vital to your comfort, so use the flexibility of '''KWin''' to make sure it's always where you want it.
+
[[Image:KWin_Settings_Geometry.png|thumb|400px|center|Størrelse og position]]
  
Position the window where you want it to open, then right-click on the title-bar, choosing <menuchoice>Advanced -> Special Window Settings</menuchoice>.  This will open a settings window, with appropriate entries already made. All you need to do now is select the <menuchoice>Geometry</menuchoice> tab and check <menuchoice>Position</menuchoice> and <menuchoice>Size</menuchoice>.  OK - you're finished!
+
Nogle gange er det vigtigt, at et programs vindue åbnes et bestemt sted på skærmen, så brug '''KWins''' fleksibilitet til at sikre, at et vindue altid er, hvor du vil have det.
  
===Script the window manager from the command line===
+
Placer vinduet, hvor du ønsker, at det skal åben, højre-klik på titel-linjen og vælg <menuchoice>Avanceret -> Specielle vinduesindstillinger</menuchoice>. Nu åbnes et indstillingsvindue med passende værdier forvalgt. Du skal blot gå ind på fanebladet <menuchoice>Størrelse og position</menuchoice> og sætte flueben ved <menuchoice>Placering</menuchoice> og <menuchoice>Størrelse</menuchoice>. Det var det.
  
Use the [http://www.kde-apps.org/content/show.php/WMIface?content=40425 '''WMIface'''] utility.
+
===Kontroler vinduesmanageren fra en kommandoline===
  
===Customise the position of titlebar buttons===
+
Brug programmet [http://www.kde-apps.org/content/show.php/WMIface?content=40425 '''WMIface'''].
  
Take a look at <menuchoice>System Settings -> Appearance -> Windows -> Buttons</menuchoice> tab - and enable <menuchoice>Use custom titlebar button positions</menuchoice>.  The options open to you may depend on your distribution or theme, and it's clear that there is more to come.
+
===Indstil positionen af titlelinjens knapper===
  
Perhaps you would like more space between the <menuchoice>Close</menuchoice> button and the <menuchoice>Minimise/Maximise</menuchoice> pair?  So you will want to add a <menuchoice>spacer</menuchoice> - two if you wish.  The way to do it was not intuitive to me.  The description on the customise page seems clear enough once you understand it, but it wasn't immediately to me.
+
[[Image:KWin_Configure_Buttons.png|thumb|400px|center|Tilpas knapper]]
  
To simply move things around you work with the speciman titlebar - that is the dark blue bar with a large KDE on it. Drag icons there and you will see them move in the preview window at the bottom of the screen.
+
Prøv at se på fanebladet <menuchoice>Systemindstillinger -> Arbejdsområdets udseende -> Vinduesdekorationer -> Indstil knapper...</menuchoice>. Hvilke valgmuligheder du har kan afhænge af din distribution eller dit skrivebordstema, og der er flere på vej.
  
You may find that you have other icons available to you.  A circle indicates that the button will set that window on all desktops.  Another icon that you may find useful is Shade - a toggle between rolled up (titlebar only visible) and normal view.  These icons are added by dragging from the text description window onto the speciman title bar - just position them as you want to use them.
 
  
===If you prefer a Classic, KDE3-style Desktop===
+
For blot at flytte rundt på ting skal du arbejde med eksempel-titellinjen i fanebladet. Træk ikoner derhen, hvor du vi have dem.
  
Right-click on your desktop - select <menuchoice>Desktop Settings</menuchoice> (or <menuchoice>Appearance Settings</menuchoice>, in some distros). Change the <menuchoice>Type:</menuchoice> from <menuchoice>Desktop</menuchoice> to <menuchoice>Folder View</menuchoice>.  The whole desktop is now a folderview, and another right-click on the desktop will allow you to select <menuchoice>FolderView Settings</menuchoice>.  Set the folderview to the directory you want to use as your desktop.
+
Måske har du også andre ikoner til rådighed. En knap med en cirkel kan placere et vindue på alle skriveborde. En anden nyttig ikon er Skyg - den skifter mellem et sammenrullet vindue (kun titellinjen ses) og det normale vindue. Træk ikonerne fra tekstlisten op til titellinjemodellen og placer dem, hvor du vil have dem.
  
===A video of KWin features===
+
===Hvis du foretrækker et Klassisk, KDE3-agtigt skrivebord===
  
A demonstration of features is '''[http://blip.tv/file/1649485 here]'''
+
{|
 +
|[[File:Plasma_howto-thumbnail-45.png|link=http://userbase.kde.org/images.userbase/e/ea/Plasma_howto-desktop-traditional-45.gif]]
 +
|-
 +
|align="center"|Skift til det traditionelle skrivebord
 +
|}
  
===Open applications directly into a different desktop===
+
Højre-klik på dit skrivebord og vælg <menuchoice>Indstilling af aktiviteten skrivebord</menuchoice> (eller <menuchoice>Udseende</menuchoice> i nogle distro'er). Skift <menuchoice>Layout:</menuchoice> fra <menuchoice>Skrivebord</menuchoice> til <menuchoice>Mappevisning</menuchoice>. Hele skrivebordet er nu en mappevisning, og efter endnu et højre-klik på skrivebordet kan du vælge <menuchoice>Indstilling af mappevisning</menuchoice>. Vælg den mappe, som du vil bruge som dit skrivebord.
  
Use commands like
+
===Start programmer direkte på et nyt skrivebord===
  
{{Input|1=kstart --desktop 4 kate}}
+
Brug en kommando som for eksempel
  
 +
{{Input|1=kstart5 --desktop 4 kate}}
 
<span id="Using with small screens (eg Netbooks)"></span>
 
<span id="Using with small screens (eg Netbooks)"></span>
==Using with small screens (eg Netbooks)==
+
==Brug KWin med en lille skærm (fx Netbooks)==
 +
 
 +
===Formindsk vinduesdekorationerne===
 +
 
 +
[[Image:KWin_Small_Decorations.png|thumb|400px|center|Stilene Breeze, Plastik og Oxygen]]
 +
 
 +
Fanebladet <menuchoice>Systemindstillinger -> Arbejdsområdets udseende-> Vinduesdekorationer</menuchoice>. Der er to gode muligheder her:
 +
 
 +
[[Image:KWin_Breeze_Small.png|thumb|300px|center|Tilpas stilen Breeze]]
 +
 
 +
* Bruger du standardstilen (Breeze), så vælg <menuchoice>Dekorationstilvalg</menuchoice> og sæt <menuchoice>Knapstørrelse</menuchoice> til <menuchoice>Lille</menuchoice> eller <menuchoice>Meget lille</menuchoice>.
 +
* Brug en anden stil med mindre vinduesdekorationer.
 +
 
 +
Begge metoder vil give dig slanke og funktionelle vinduestitler og kanter.
 +
 
 +
===Skift standard skrifttype===
 +
 
 +
Mange netbooks har en meget klar skærm, så overraskende små skrifttyper er læselige. Prøv for eksempel med en 8 punkts type som grundindstilling. På Acer Aspire One synes jeg, at 8 punkter er en god grundindstilling
 +
 
 +
===Lad '''Firefox''' bruge mindre skrifttyper===
 +
 
 +
Hvis du ikke kan opnå tilfredsstillende resultater ved at eksperimentere med <menuchoice>about:config</menuchoice>, så gør dette istedet:
 +
Download og installer '''gtk-chtheme''' fra [http://plasmasturm.org/code/gtk-chtheme/ dette websted].  Med dette værktøj kan du enten indstille, hvilke skrifttyper '''Firefox''' skal bruge eller, endnu bedre, få den til at bruge KDE's skrivebords-indstillinger. Dette virker også for ethvert gtk-program, som du bruger.
  
===Make the window decorations smaller===
+
===KMail's Aggregeringstilvalg fylder for meget===
  
<menuchoice>System Settings -> <menuchoice>Appearance -> Windows -> Window Decoration</menuchoice> tab - select <menuchoice>Laptop</menuchoice>.
+
Se i [[Special:myLanguage/KMail/FAQs_Hints_and_Tips#Get more screen space in KMail|denne FAQ]] hvordan man ændrer det.
  
===Change the base fonts===
+
===KMail's Mappeliste Tooltips dækker for mange mappenavne===
  
On many netbooks the screen is very clear, so that reading fonts much smaller than you expect is feasible. On my Acer Aspire One I find that 8 point is a good base settings.
+
Se i [[Special:myLanguage/KMail/FAQs_Hints_and_Tips#Un-configure KMail folder tool tips |denne FAQ]] hvordan man ændrer deres opførsel.
  
===Make '''Firefox''' use smaller fonts===
+
===Galleri===
 +
[[Special:myLanguage/KWin/Gallery|Galleriet]] indeholder mange skærmbilleder af tidligere og nuværende skriveborde og effekter.
  
Experimentation with <menuchoice>about:config</menuchoice> did not bring satisfactory results.  Do this instead.  Download and install '''gtk-chtheme''' from [http://plasmasturm.org/code/gtk-chtheme/ this website].  Using that tool you can either set a specific font size, or better still, tell it to use your KDE desktop settings.  This will work with '''Firefox''' as well as any gtk applications that you use.
+
=== Fejlfinding ved grafikproblemer ===
  
===KMail's Aggregation options take up too much space===
+
For at løse grafikproblemer skal du kende den korrekte driver til dit grafikkort. Lær mere om dette på siden om siden [[Special:myLanguage/Desktop_Effects_Performance|Ydelse for Skrivebordseffekter]].
  
See [[KMail/FAQs_Hints_and_Tips#Get_more_screen_space_in_KMail|this FAQ]] to change it.
+
=== Definition af vinduesregler ===
  
===KMail's Folder-List Tooltips hide too many folder names===
+
Der er en vejledning i at definere dine egne regler for specifikke vinduers opførsel på siderne om [[Special:myLanguage/KWin Rules|KWin regler]].
  
See [[KMail/FAQs_Hints_and_Tips#Un-configure_KMail_folder_tool_tips|this FAQ]] to change their behaviour
+
== Yderligere information ==
  
===Gallery===
+
* [https://en.wikipedia.org/wiki/KWin Wikipedia]
[[KWin/Gallery|The Gallery]] holds many screenshots of past and present desktops and effects.
+
* [https://wiki.archlinux.org/index.php/Window_manager Window manager] (Arch Linux Wiki)
 +
* [[Special:myLanguage/Tutorials/Using Other Window Managers with Plasma|Brug af andre vinduesmanagere med Plasma]]
  
[[Category:Desktop]]
+
[[Category:Skrivebord/da]]

Latest revision as of 12:49, 13 July 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Et tomt skrivebord i KDE 4.5
Den pålidelige og fleksible vinduesmanager til KDE's Plasma-skrivebord, nu med effekter!

Hovedpunkter

  • Stabil og pålidelig
  • Compositing, 3D effekter
  • Nem tilpasning
  • Forbedret effektivitet

KWin (udtales "kwin" i ét ord) er vinduesmanageren for KDE's skrivebord Plasma. Den giver dig fuld kontrol over dine vinduer og sikrer at de ikke er i vejen men hjælper dig i dit arbejde. Den håndterer vinduesdekorationerne, linjen ovenover hvert vindue med (konfigurerbare) knapper som luk, maksimer og minimer. Den tager sig også af placering af vinduer og skift imellem dem.

KWin understøtter compositing, hvilket betyder brug af 3D effekter i håndteringen af vinduer. Dette kan få arbejdet med vinduer til at gå glattere, lettere, mere effektivt og mere naturligt. Den stiller beskedne krav til hardwaren, så noget nær enhver computer siden 2002 er understøttet. Der er stadig nogle småproblemer med noget hardware; mere om dette finder du på techbase

Praktiske funktioner

Klik med den højre museknap på en vinduesdekoration eller brug Systemindstillinger for at få adgang til den nye, lettere konfiguration af KWin. Her kan du aktivere effekter til mere effektiv vindueshåndtering. Du kan for eksempel bruge Præsentér vinduer som en effekt til vinduesskift. I stedet for at vise dig ikoner eller små forvisninger af dine programmer arrangerer den dem i et gitter, sådan at du hurtigt kan vælge den rigtige. Bare tast Alt + Tab og hold Alt tasten nede. Nu kan du bruge Tab tasten til at skifte mellem vinduer eller bruge musen til at aktivere ønskede vindue. Taster du Alt + Tab hurtigt, så aktiverer som altid du det næste vindue i rækken.

Hvis din X-server allerede understøtter "compositing". så er det let at aktivere effekterne: Åbn Systemindstillinger -> Arbejdsområdets udseende og opførsel -> Skrivebordseffekter og sæt et flueben ved Aktivér skrivebordseffekter ved opstart. Mere avancerede compositing-indstillinger (så som Brug VSync, Skaleringsmetode og Type af compositing) kan foretages på fanebladet Avanceret. For at tilpasse KWin-effekternes opførsel går du til fanebladet Alle effekter og vælger de plugins, som du vil bruge. Bemærk venligst, at kun nogle af plugins'ene virker med XRender-baseret compositing. Du skal bruge OpenGL-tilstanden for at få det fulde udbytte.

KWin anvender bevægelsesfysik for at få vinduerne til at føles mere naturlige. Nye effekter som skrivebordsskifteren Skrivebordsterning til at skifte mellem vinduer og minimeringsanimationen Magisk lampe er kommet til og forbedringer til eksisterende effekter får håndtering af vinduer til at gå glattere end nogensinde før. Kwin's ydelse er blevet forbedret, sådan at disse effekter kan bruges på mindre kraftige maskiner. Indbyggede kontroller sikrer, at effekterne ikke overbelaster maskinen. KWin mærker hvor kraftfuld maskinen er og nedtoner om nødvendigt effekterne. Du kan kontrollere eller deaktivere disse kontroller eller ændre indstillinger som den globale animationshastighed for at finjustere dit system. Når din computer er overbelastet vil KWin automatisk slå effekterne midlertidigt fra, sådan at tingene fortsætter med at køre glat. Den vil give dig besked, når den gør det, og du kan genetablere composting ved at taste Shift + Alt + F12. Endelig er KWins understøttelse af flere skærme blevet forbedret ved hjælp af det nye bibliotek Kephal. Du kan flytte maksimerede vinduer mellem Xinerama skærme, og tilføjelse af eksterne skærme håndteres korrekt.

Mere information om, hvad der blev introduceret i KDE SC 4.9 kan findes her:

Vejledninger

Få et program til at starte samme sted på skærmen hver gang

Størrelse og position

Nogle gange er det vigtigt, at et programs vindue åbnes et bestemt sted på skærmen, så brug KWins fleksibilitet til at sikre, at et vindue altid er, hvor du vil have det.

Placer vinduet, hvor du ønsker, at det skal åben, højre-klik på titel-linjen og vælg Avanceret -> Specielle vinduesindstillinger. Nu åbnes et indstillingsvindue med passende værdier forvalgt. Du skal blot gå ind på fanebladet Størrelse og position og sætte flueben ved Placering og Størrelse. Det var det.

Kontroler vinduesmanageren fra en kommandoline

Brug programmet WMIface.

Indstil positionen af titlelinjens knapper

Tilpas knapper

Prøv at se på fanebladet Systemindstillinger -> Arbejdsområdets udseende -> Vinduesdekorationer -> Indstil knapper.... Hvilke valgmuligheder du har kan afhænge af din distribution eller dit skrivebordstema, og der er flere på vej.


For blot at flytte rundt på ting skal du arbejde med eksempel-titellinjen i fanebladet. Træk ikoner derhen, hvor du vi have dem.

Måske har du også andre ikoner til rådighed. En knap med en cirkel kan placere et vindue på alle skriveborde. En anden nyttig ikon er Skyg - den skifter mellem et sammenrullet vindue (kun titellinjen ses) og det normale vindue. Træk ikonerne fra tekstlisten op til titellinjemodellen og placer dem, hvor du vil have dem.

Hvis du foretrækker et Klassisk, KDE3-agtigt skrivebord

Plasma howto-thumbnail-45.png
Skift til det traditionelle skrivebord

Højre-klik på dit skrivebord og vælg Indstilling af aktiviteten skrivebord (eller Udseende i nogle distro'er). Skift Layout: fra Skrivebord til Mappevisning. Hele skrivebordet er nu en mappevisning, og efter endnu et højre-klik på skrivebordet kan du vælge Indstilling af mappevisning. Vælg den mappe, som du vil bruge som dit skrivebord.

Start programmer direkte på et nyt skrivebord

Brug en kommando som for eksempel

kstart5 --desktop 4 kate

Brug KWin med en lille skærm (fx Netbooks)

Formindsk vinduesdekorationerne

Stilene Breeze, Plastik og Oxygen

Fanebladet Systemindstillinger -> Arbejdsområdets udseende-> Vinduesdekorationer. Der er to gode muligheder her:

Tilpas stilen Breeze
  • Bruger du standardstilen (Breeze), så vælg Dekorationstilvalg og sæt Knapstørrelse til Lille eller Meget lille.
  • Brug en anden stil med mindre vinduesdekorationer.

Begge metoder vil give dig slanke og funktionelle vinduestitler og kanter.

Skift standard skrifttype

Mange netbooks har en meget klar skærm, så overraskende små skrifttyper er læselige. Prøv for eksempel med en 8 punkts type som grundindstilling. På Acer Aspire One synes jeg, at 8 punkter er en god grundindstilling

Lad Firefox bruge mindre skrifttyper

Hvis du ikke kan opnå tilfredsstillende resultater ved at eksperimentere med about:config, så gør dette istedet: Download og installer gtk-chtheme fra dette websted. Med dette værktøj kan du enten indstille, hvilke skrifttyper Firefox skal bruge eller, endnu bedre, få den til at bruge KDE's skrivebords-indstillinger. Dette virker også for ethvert gtk-program, som du bruger.

KMail's Aggregeringstilvalg fylder for meget

Se i denne FAQ hvordan man ændrer det.

KMail's Mappeliste Tooltips dækker for mange mappenavne

Se i denne FAQ hvordan man ændrer deres opførsel.

Galleri

Galleriet indeholder mange skærmbilleder af tidligere og nuværende skriveborde og effekter.

Fejlfinding ved grafikproblemer

For at løse grafikproblemer skal du kende den korrekte driver til dit grafikkort. Lær mere om dette på siden om siden Ydelse for Skrivebordseffekter.

Definition af vinduesregler

Der er en vejledning i at definere dine egne regler for specifikke vinduers opførsel på siderne om KWin regler.

Yderligere information


This page was last edited on 13 July 2019, at 12:49. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.