Difference between revisions of "KWord/Tutorials/SecondLayout/uk"

(Created page with "==Другий приклад компонування: повідомлення про зустріч або подію==")
 
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
{|class="tablecenter vertical-centered" width="85%" style="border:1px solid darkgray;"
 
{|class="tablecenter vertical-centered" width="85%" style="border:1px solid darkgray;"
|[[Image:KWordLayoutTut2.png|thumb|265px|A Second Layout Project]]|| In our second Layout Tutorial you will use your own pictures and text, exploring positioning and grouping of images
+
|[[Image:KWordLayoutTut2.png|thumb|265px|Другий проект з комопнування]]|| У настановах щодо другого проекту компонування ми скористаємося зображеннями і текстом для вивчення способів розташування та групування зображень.
 
|}
 
|}
  
In this lesson you will revise the steps of the first tutorial:
+
Під час виконання цього уроку ми скористаємося кроками, які вже було обговорено у [[Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout|першому розділі]] настанов:
* add text boxes and adjust their size and position
+
* додавання текстових блоків та коригування їхнього розміру та розташування;
* format text
+
* форматування тексту;
* add illustrations
+
* додавання ілюстрацій;
* adjust their size and position
+
* коригування розмірів та розташування блоків.
  
You will create a page suitable for publicising a place or event, positioning and grouping images. We will base this on holiday photos.
+
Ми створимо сторінку оголошення про зустріч або подію і навчимося розташовувати та групувати зображення. Для початку нам знадобляться якісь фотографії.
  
Before you start you may find it helpful to create a temporary folder containing all the pictures you intend to use. For the purpose of this tutorial you should scale your pictures to no more than 125mm (5in) wide as inserting large images has an impact on printing time.
+
Для початку варто створити тимчасову теку з зображеннями, які ми маємо намір використати. Нам потрібні будуть зображення з шириною, що не перевищує 125 мм (5 дюймів), оскільки додавання великих зображень може призвести до значного уповільнення друку остаточної сторінки.
  
As in our [[Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout|first layout project]], select the blank page template and adjust your margins.  
+
Як і у нашому [[Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout|першому проекті з компонування]], виберемо шаблон порожньої сторінки і змінимо розміри полів.  
  
:For the first part of our album, write your heading as you did before, and a few lines of introductory text.
+
:У першому блоці ми розташуємо заголовок, як ми це робили раніше, а також декілька рядків вступного тексту.
  
:Bring in a collection of pictures to make your introductory collage, and arrange them in a cluster. Make them approximately the size you want, but don't worry about being accurate.
+
:Скористаємося набором фотографій для створення початкового колажу. Розташуємо фотографії поруч одна з одною. Фотографії розташуємо поблизу їхніх остаточних позицій, але не будемо надто точні: пізніше все можна буде виправити.
  
:Choose one of the pictures that's approximately the size you want. The geometry of the frame is displayed on the bottom right of your screen. Make a note of the height and width
+
:Виберемо одне з зображень, розміри якого здаються нам відповідними. Геометричні параметри рамки зображення буде показано у нижній правій частині вікна. Запам’ятаємо висоту і ширину зображення.
  
:On the <menuchoice>Geometry</menuchoice> tab set the width and height to the size you determined. Do this for every picture, so that they are a matched set for size.
+
:За допомогою вкладки <menuchoice>Геометрія</menuchoice> встановимо значення висоти і ширини, які ми запам’ятали. Зробити це слід для кожного з зображень так, щоб усі вони набули однакових розмірів.
  
 
[[Image:KWordLayout2_1.png|250px|center]]
 
[[Image:KWordLayout2_1.png|250px|center]]
  
:Now the size of the photos is fixed, check for colour balance - if you have two similar coloured photos, should they be moved to get a better balance?
+
:Тепер, коли розміри фотографій виправлено, слід звернути увагу на баланс кольорів. Якщо у наборі є декілька фотографій з подібними кольорами, їх слід пересунути так, щоб отримати найкращий баланс кольорів.
  
:We are going to pull the photos in to overlap - you will necessarily lose part of the picture, so are the more boring bits where the overlaps might occur?  Move them around, if necessary.
+
:Ми розташуємо фотографії так, що вони перекриватимуть одна одну. Очевидно, при цьому буде втрачено частину зображень. Має бути втрачено найнецікавіші частини. Пересунемо зображення так, щоб на сторінці залишилися лише найвдаліші їхні частини.
  
:As you pull them in and can see the overlaps, experiment with layering them - from the menu bar, <menuchoice>Frames -> Lower Frame</menuchoice>, or <menuchoice>Raise Frame</menuchoice>, until you are happy with the result. Some collections of picture work better than others and you may have to compromise.
+
:Після пересування зображень на потрібні місця, спробуйте змінити їх порядок у стосі за допомогою пунктів меню <menuchoice>Блоки -> Опустити блок</menuchoice> та <menuchoice>Підняти блок</menuchoice>, аж доки результат не стане задовільним. Вам також варто поекспериментувати з різними наборами зображень для досягнення найкращого результату.
  
 
[[Image:KWordLayout2_2.png|250px|center]]
 
[[Image:KWordLayout2_2.png|250px|center]]
  
:Holding down <keycap>Ctrl</keycap>, click on each of the photos, then on the '''Group''' icon [[Image:Object-group-koffice.png]]. You will find that you can now move the whole group as one object. Should you wish to make changes, simple use the '''Ungroup''' icon [[Image:Object-ungroup-koffice.png]], make your changes, then re-group the photos. In this instance we don't want any text to flow alongside these images, so right-click on the group,and select <menuchoice>Frame -> Frameset Properties</menuchoice>, <menuchoice>Text Runaround</menuchoice> tab, and select <menuchoice>Text will not run around this frame</menuchoice>.
+
:Утримуючи натиснутою клавішу <keycap>Ctrl</keycap>, наведемо вказівник миші на кожне з зображень і клацнемо лівою кнопкою миші, а потім натиснемо піктограму '''Групувати''', [[Image:Object-group-koffice.png]] на бічній панелі «Впорядкування». Тепер всю групу зображень можна пересувати як єдиний об’єкт. Якщо до групи потрібно буде внести зміни, просто скористаємося піктограмою '''Розгрупувати''', [[Image:Object-ungroup-koffice.png]], внесемо зміни і знову згрупуємо фотографії. У нашому прикладі нам не потрібно, щоб текст було розташовано навколо зображень, отже варто клацнути правою кнопкою миші на групі зображень і скористатися пунктом меню <menuchoice>Блоки -> Властивості набору блоків</menuchoice>, перейти на вкладку <menuchoice>Текст по контуру</menuchoice> і позначити пункт <menuchoice>Текст не буде обтікати цей блок</menuchoice>.
  
:Add the rest of your text, and maybe a slogan to end. At this point you may find that you don't like the balance of your page, in which case, drag the photo group around, slowly, watching how your text adapts. When you feel you have the best balance you can manage, you're done.
+
:Додамо на сторінку решту нашого тексту і, можливо, якийсь девіз наприкінці. Якщо остаточний баланс нам не сподобається, можна спробувати повільно перетягти групу зображень, спостерігаючи за адаптацією текстових блоків. Після встановлення належного балансу справу можна вважати зробленою.
  
[[Category:Office]]
+
[[Category:Офісні програми/uk]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Підручники/uk]]

Latest revision as of 19:56, 23 April 2011

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎українська

Другий приклад компонування: повідомлення про зустріч або подію

Другий проект з комопнування
У настановах щодо другого проекту компонування ми скористаємося зображеннями і текстом для вивчення способів розташування та групування зображень.

Під час виконання цього уроку ми скористаємося кроками, які вже було обговорено у першому розділі настанов:

  • додавання текстових блоків та коригування їхнього розміру та розташування;
  • форматування тексту;
  • додавання ілюстрацій;
  • коригування розмірів та розташування блоків.

Ми створимо сторінку оголошення про зустріч або подію і навчимося розташовувати та групувати зображення. Для початку нам знадобляться якісь фотографії.

Для початку варто створити тимчасову теку з зображеннями, які ми маємо намір використати. Нам потрібні будуть зображення з шириною, що не перевищує 125 мм (5 дюймів), оскільки додавання великих зображень може призвести до значного уповільнення друку остаточної сторінки.

Як і у нашому першому проекті з компонування, виберемо шаблон порожньої сторінки і змінимо розміри полів.

У першому блоці ми розташуємо заголовок, як ми це робили раніше, а також декілька рядків вступного тексту.
Скористаємося набором фотографій для створення початкового колажу. Розташуємо фотографії поруч одна з одною. Фотографії розташуємо поблизу їхніх остаточних позицій, але не будемо надто точні: пізніше все можна буде виправити.
Виберемо одне з зображень, розміри якого здаються нам відповідними. Геометричні параметри рамки зображення буде показано у нижній правій частині вікна. Запам’ятаємо висоту і ширину зображення.
За допомогою вкладки Геометрія встановимо значення висоти і ширини, які ми запам’ятали. Зробити це слід для кожного з зображень так, щоб усі вони набули однакових розмірів.
KWordLayout2 1.png
Тепер, коли розміри фотографій виправлено, слід звернути увагу на баланс кольорів. Якщо у наборі є декілька фотографій з подібними кольорами, їх слід пересунути так, щоб отримати найкращий баланс кольорів.
Ми розташуємо фотографії так, що вони перекриватимуть одна одну. Очевидно, при цьому буде втрачено частину зображень. Має бути втрачено найнецікавіші частини. Пересунемо зображення так, щоб на сторінці залишилися лише найвдаліші їхні частини.
Після пересування зображень на потрібні місця, спробуйте змінити їх порядок у стосі за допомогою пунктів меню Блоки -> Опустити блок та Підняти блок, аж доки результат не стане задовільним. Вам також варто поекспериментувати з різними наборами зображень для досягнення найкращого результату.
KWordLayout2 2.png
Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, наведемо вказівник миші на кожне з зображень і клацнемо лівою кнопкою миші, а потім натиснемо піктограму Групувати, Object-group-koffice.png на бічній панелі «Впорядкування». Тепер всю групу зображень можна пересувати як єдиний об’єкт. Якщо до групи потрібно буде внести зміни, просто скористаємося піктограмою Розгрупувати, Object-ungroup-koffice.png, внесемо зміни і знову згрупуємо фотографії. У нашому прикладі нам не потрібно, щоб текст було розташовано навколо зображень, отже варто клацнути правою кнопкою миші на групі зображень і скористатися пунктом меню Блоки -> Властивості набору блоків, перейти на вкладку Текст по контуру і позначити пункт Текст не буде обтікати цей блок.
Додамо на сторінку решту нашого тексту і, можливо, якийсь девіз наприкінці. Якщо остаточний баланс нам не сподобається, можна спробувати повільно перетягти групу зображень, спостерігаючи за адаптацією текстових блоків. Після встановлення належного балансу справу можна вважати зробленою.

This page was last edited on 23 April 2011, at 19:56. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->