Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Capturing/uk"

Jump to: navigation, search
(Created page with "=== Firewire === Цим пунктом не можна скористатися у нових версіях '''Kdenlive'''. Скористайтеся dvgrab у термін...")
 
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 14: Line 14:
  
 
=== Firewire ===
 
=== Firewire ===
Цим пунктом не можна скористатися у нових версіях '''Kdenlive'''. Скористайтеся dvgrab у терміналі, щоб захопити відео з firewire.
 
  
This captures video from sources connected via a firewire (also known as -  IEEE 1394 High Speed Serial Bus) card and cable. This functionality uses the [http://linux.die.net/man/1/dvgrab dvgrab] program and the settings for this can be customized by clicking the spanner icon or choosing  <menuchoice>Settings>Configure Kdenlive</menuchoice>.  See [[Kdenlive/Manual/Settings_Menu/Configure_Kdenlive#Configure_Firewire_Capture|Configure Firewire Capture]].
+
Цим пунктом не можна скористатися у нових версіях Kdenlive. Скористайтеся dvgrab безпосередньо з термінала для захоплення відео з firewire.
  
To perform a capture:
+
Якщо вибрати цей пункт, програма захоплюватиме відео з пристроїв, з'єднаних за допомогою карток і кабелів firewire (також відомого як високошвидкісний послідовий канал  IEEE 1394). Програма використовує [http://linux.die.net/man/1/dvgrab dvgrab], а параметри роботи програми можна налаштувати після натискання піктограми з трьома рисками або вибору пункту меню <menuchoice>Параметри -> Налаштувати Kdenlive</menuchoice>. Див. [[Kdenlive/Manual/Settings_Menu/Configure_Kdenlive#Configure_Firewire_Capture|налаштовування захоплення за допомогою Firewire]].
  
* Plug in your device to the firewire card and turn it on to play mode
+
Щоб виконати захоплення відео:
* Click the ''Connect Button'' [[File:Kdenlive Connect firewire button.png]]
+
 
* Click the Record Button &mdash; note it toggles to grey while you are recording
+
* З'єднайте ваш пристрій із карткою firewire і переведіть його у режим відтворення.
* Click the Record button again to stop capture. Or click the stop button.
+
 
* Once capturing is finished, click the disconnect button [[File:Kdenlive Disconnect capture.png]]
+
* Натисніть кнопку з'єднання [[File:Kdenlive Connect firewire button.png]]
* In the ''Captured Files'' dialog, click the import button to have the captured files automatically imported into the project tree.
+
 
 +
* Натисніть кнопку запису — зауважте, що вона має змінити колір на сірий, доки триватиме записування.
 +
 
 +
* Натисніть кнопку запису ще раз, щоб припинити захоплення даних. Або просто натисніть кнопку «Стоп».
 +
 
 +
* Щойно захоплення даних буде завершено, натисніть кнопку від'єднання [[File:Kdenlive Disconnect capture.png]]
 +
 
 +
* У діалоговому вікні «Захоплені файли» натисніть кнопку імпортування, щоб автоматично імпортувати захоплені файли до контейнера проєкту.
  
 
[[File:Kdenlive Captured files dialog.png]]
 
[[File:Kdenlive Captured files dialog.png]]
  
'''Note''': If your device does not start playing the source device when you click the record button, you may have to start playback on your device manually and then click record.
+
{{Note_(uk)|Якщо ваш пристрій не розпочинає відтворювати пристрій джерела після натискання кнопки запису, ймовірно, вам слід запустити відтворення на вашому пристрої вручну, а потім натиснути кнопку «Запис».}}
  
 
=== FFmpeg ===
 
=== FFmpeg ===
  
I believe this captures video from an installed Web Cam using ''Video4Linux2''.
+
Здається, таким чином можна захопити зображення із встановленої вебкамери за допомогою ''Video4Linux2''.
  
 
=== Захоплення зображення з екрана ===
 
=== Захоплення зображення з екрана ===
  
This captures video of the PC screen. In version 0.9.2 it uses ''recordMyDesktop'' to do the capture. There is an open defect with this functionality in ver 0.9.2 &mdash; See bug tracker ID [http://www.kdenlive.org/mantis/view.php?id=2643 2643].  
+
За допомогою цього пункту можна захопити зображення з екрана вашого комп'ютера. У версії 0.9.2 для захоплення зображення буде використано програму ''recordMyDesktop''. Із цією можливістю у версії 0.9.2 пов'язано ваду [http://www.kdenlive.org/mantis/view.php?id=2643 2643].  
  
In version 0.9.3, the screen grab is done by the ''ffmpeg'' functionality insteadFor screen capture to work in ver 0.9.3, the version of ''ffmpeg'' installed needs to have been compiled with the <code>--enable-x11grab</code> option. Ubuntu comes with an ''ffmpeg'' version compiled with this option.   
+
У версії 0.9.3 захоплення відео з екрана виконується за допомогою програм ''ffmpeg''.  Для захоплення відео у версії 0.9.3 ''ffmpeg'' має бути зібрано із параметром <code>--enable-x11grab</code>. Саме таку версію ''ffmpeg'' включено до складу Ubuntu.   
  
To check on your linux distro, type <code>ffmpeg -version</code> in a terminal and look for <code>--enable-x11grab</code> in the reported configuration info. <ref>There are now two branches of ''ffmpeg'': a ''Libav'' branch and an ffmpeg.org branch. The ''ffmpeg'' version from the latter branch reports the configuration when you run with <code>ffmpeg -version</code>. The ''Libav'' version does not. So this method to check for the <code>--enable-x11grab</code> does not work if you have the ''Libav'' version of ''ffmpe''g.</ref>
+
Щоб перевірити, чи належним чином зібрано програми у вашому дистрибутиві linux, віддайте команду <code>ffmpeg -version</code> у терміналі і пошукайте рядок <code>--enable-x11grab</code> серед виведених даних.<ref>Тепер маємо дві гілки розробки ''ffmpeg'': ''Libav'' і ffmpeg.org. Версія ''ffmpeg'' з другої гілки виводить дані налаштовування, якщо віддати команду <code>ffmpeg -version</code>. Версія ''Libav'' цього не робить. Отже, цей метод перевірки щодо <code>--enable-x11grab</code> не працюватиме, якщо ви маєте справу із версією ''Libav''.</ref>
  
If you are capturing the screen and using the X246 with audio settings and you get a crash as shown in the screen shot ...
+
Якщо ви захоплюєте зображення з екрана і використовуєте X246 з параметрами звуку, і програма завершує роботу у аварійному режимі, як це показано на знімку екрана…
  
 
[[File:Kdenlive Screen cap with audio crash.png]]
 
[[File:Kdenlive Screen cap with audio crash.png]]
  
... then consider creating a profile for audio capture where <code>-acodec pcm_s16le</code>  is replaced by <code>-acodec libvorbis -b 320k</code>. See [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Settings_Menu/Configure_Kdenlive#Capture|Configure Kdenlive]].
+
…потім спробуйте створити профіль для захоплення звуку, де <code>-acodec pcm_s16le</code>  замінено на <code>-acodec libvorbis -b 320k</code>. Див. [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Settings_Menu/Configure_Kdenlive#Capture|налаштовування Kdenlive]].
  
 
=== Blackmagic ===
 
=== Blackmagic ===
  
This is for capturing from Blackmagics [http://www.blackmagic-design.com/uk/products/decklink/ decklink] video capture cards (AFAIK). Not sure how stable this code is at the moment. See defect [http://www.kdenlive.org/mantis/view.php?id=2130 2130].
+
Цей пункт призначено для захоплення відео з карток захоплення відео Blackmagic від [http://www.blackmagic-design.com/uk/products/decklink/ decklink]. Впевненості у стабільній роботі цього коду ще немає. Див. ваду [http://www.kdenlive.org/mantis/view.php?id=2130 2130].
  
 
=== Примітки ===
 
=== Примітки ===

Latest revision as of 11:18, 1 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎українська

Захоплення відео

Note-box-icon.png
Зауваження
Під час портування на KF 5 було вилучено принаймні захоплення зображення за допомогою Firewire через брак розробників.


У Kdenlive передбачено функціональні можливості із захоплення відео із зовнішніх пристроїв; наприклад, Firewire, FFmpeg, захоплення з екрана та Blackmagic.

Налаштувати захоплення можна за допомогою сторінки Параметри -> Налаштувати Kdenlive -> Захоплення (докладніше про це можна дізнатися тут).

Визначити теку призначення для захоплених даних можна за допомогою вкладки Параметри -> Налаштувати Kdenlive -> Середовище -> Типові теки (докладніше про це тут).

Щоб захопити відео, виберіть монітор запису і виберіть пристрій для захоплення за допомогою спадного списку, розташованого внизу праворуч.

Kdenlive Capture video1.png

Firewire

Цим пунктом не можна скористатися у нових версіях Kdenlive. Скористайтеся dvgrab безпосередньо з термінала для захоплення відео з firewire.

Якщо вибрати цей пункт, програма захоплюватиме відео з пристроїв, з'єднаних за допомогою карток і кабелів firewire (також відомого як високошвидкісний послідовий канал IEEE 1394). Програма використовує dvgrab, а параметри роботи програми можна налаштувати після натискання піктограми з трьома рисками або вибору пункту меню Параметри -> Налаштувати Kdenlive. Див. налаштовування захоплення за допомогою Firewire.

Щоб виконати захоплення відео:

  • З'єднайте ваш пристрій із карткою firewire і переведіть його у режим відтворення.
  • Натисніть кнопку з'єднання Kdenlive Connect firewire button.png
  • Натисніть кнопку запису — зауважте, що вона має змінити колір на сірий, доки триватиме записування.
  • Натисніть кнопку запису ще раз, щоб припинити захоплення даних. Або просто натисніть кнопку «Стоп».
  • Щойно захоплення даних буде завершено, натисніть кнопку від'єднання Kdenlive Disconnect capture.png
  • У діалоговому вікні «Захоплені файли» натисніть кнопку імпортування, щоб автоматично імпортувати захоплені файли до контейнера проєкту.

Kdenlive Captured files dialog.png

Note-box-icon.png
Зауваження
Якщо ваш пристрій не розпочинає відтворювати пристрій джерела після натискання кнопки запису, ймовірно, вам слід запустити відтворення на вашому пристрої вручну, а потім натиснути кнопку «Запис».


FFmpeg

Здається, таким чином можна захопити зображення із встановленої вебкамери за допомогою Video4Linux2.

Захоплення зображення з екрана

За допомогою цього пункту можна захопити зображення з екрана вашого комп'ютера. У версії 0.9.2 для захоплення зображення буде використано програму recordMyDesktop. Із цією можливістю у версії 0.9.2 пов'язано ваду 2643.

У версії 0.9.3 захоплення відео з екрана виконується за допомогою програм ffmpeg. Для захоплення відео у версії 0.9.3 ffmpeg має бути зібрано із параметром --enable-x11grab. Саме таку версію ffmpeg включено до складу Ubuntu.

Щоб перевірити, чи належним чином зібрано програми у вашому дистрибутиві linux, віддайте команду ffmpeg -version у терміналі і пошукайте рядок --enable-x11grab серед виведених даних.[1]

Якщо ви захоплюєте зображення з екрана і використовуєте X246 з параметрами звуку, і програма завершує роботу у аварійному режимі, як це показано на знімку екрана…

Kdenlive Screen cap with audio crash.png

…потім спробуйте створити профіль для захоплення звуку, де -acodec pcm_s16le замінено на -acodec libvorbis -b 320k. Див. налаштовування Kdenlive.

Blackmagic

Цей пункт призначено для захоплення відео з карток захоплення відео Blackmagic від decklink. Впевненості у стабільній роботі цього коду ще немає. Див. ваду 2130.

Примітки

  1. Тепер маємо дві гілки розробки ffmpeg: Libav і ffmpeg.org. Версія ffmpeg з другої гілки виводить дані налаштовування, якщо віддати команду ffmpeg -version. Версія Libav цього не робить. Отже, цей метод перевірки щодо --enable-x11grab не працюватиме, якщо ви маєте справу із версією Libav.

This page was last edited on 1 August 2019, at 11:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.