Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 09:20, 18 October 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,337 bytes) (+124). . (Created page with "{{Note_(uk)|Ймовірно, буде записано стереозвук, який можна згодом змікшувати до моно за допомогою еф...")
 • (cur | prev) 09:19, 18 October 2019Yurchor (talk | contribs). . (2,213 bytes) (+107). . (Created page with "Вам слід клацнути правою кнопкою миші на звуковій доріжці і вибрати пункт '''Показати керування...")
 • (cur | prev) 19:14, 17 October 2019FuzzyBot (talk | contribs). . (2,106 bytes) (+222). . (Updating to match new version of source page)
 • (cur | prev) 17:35, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,884 bytes) (+329). . (Created page with "Під основною частиною панелі '''Монітор запису''' виберіть захоплення з ''FFmpeg'' і увімкніть лише «З...")
 • (cur | prev) 17:27, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,555 bytes) (+3). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")
 • (cur | prev) 17:27, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,552 bytes) (+69). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Capturing | nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Toolbars | prevtext=Захоплення відео | nexttex...")
 • (cur | prev) 17:26, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,483 bytes) (+175). . (Created page with "Пункти у заголовку доріжки надають вам змогу керувати записом. Ви можете відтворювати ваш проє...")
 • (cur | prev) 17:25, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,308 bytes) (+5). . (Created page with "=== Версія 19.04 ===")
 • (cur | prev) 17:25, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,303 bytes) (+207). . (Created page with "Ви можете скористатися Kdenlive для захоплення звукових даних (дублювання) з мікрофона під час відт...")
 • (cur | prev) 17:23, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,096 bytes) (+23). . (Created page with "== Захоплення звукових даних==")
 • (cur | prev) 17:23, 20 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (1,073 bytes) (+1,073). . (Created page with "Kdenlive/Підручник/Захоплення звукових даних")