Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 18:30, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,455 bytes) (+124). . (Created page with ";'''Стиснути/Розтягнути/Розмити:''' :Визначає, наскільки великим буде стискання, розтягування чи р...")
 • (cur | prev) 18:29, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,331 bytes) (+53). . (Created page with ";'''Поріг:''' :використовується лише для варіанта обробки <menuchoice>обрізати</menuchoice>.")
 • (cur | prev) 18:28, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,278 bytes) (+58). . (Created page with "«М'які» варіанти додають приблизні значення, роблячи край області плавнішим.")
 • (cur | prev) 18:27, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,220 bytes) (+129). . (Created page with "«Сильні» варіанти не додають нових значень до каналу прозорості. Отже, якщо ви виберете «сильни...")
 • (cur | prev) 18:25, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,091 bytes) (+73). . (Created page with "<menuchoice>Зрізати</menuchoice> — спробувати вилучити «бахрому», а також дещо звузити позначену область.")
 • (cur | prev) 18:24, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (5,018 bytes) (+235). . (Created page with ";'''Обробка:''' :виберіть дію, яку слід виконати з каналом прозорості. У поточній версії передбачен...")
 • (cur | prev) 18:22, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,783 bytes) (+151). . (Created page with ";'''Показувати вхідний канал прозорості:''' :використовувати вхідний канал прозорості для показу....")
 • (cur | prev) 18:20, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,632 bytes) (+384). . (Created page with ";'''Показ:''' :що слід показувати. Передбачено сім варіантів: <menuchoice>зображення</menuchoice>, <menuchoice>прозо...")
 • (cur | prev) 06:58, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,248 bytes) (+9)
 • (cur | prev) 06:30, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,239 bytes) (+20). . (Created page with "{| | File:Alpha operations.png | thumb|Пункти меню показу | File:Alpha operations operation menu.png|thumb|П...")
 • (cur | prev) 06:30, 27 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,219 bytes) (+82). . (Created page with ";'''Інвертувати:''' :інвертує дані вхідного каналу прозорості — прозоре стає непрозорим, і навпаки.")
 • (cur | prev) 14:47, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,137 bytes) (+111). . (Created page with "{{Note_(uk)|Операції shave, shrink і grow є доволі повільними, оскільки для кожного пікселя доводиться викон...")
 • (cur | prev) 14:45, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (4,026 bytes) (+88). . (Created page with "Показує використання операцій із прозорістю — <menuchoice>Жорстке стискання</menuchoice>, а також такі еф...")
 • (cur | prev) 14:43, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,938 bytes) (+10). . (Created page with "===== Підручник 1 =====")
 • (cur | prev) 14:43, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,928 bytes) (+212). . (Created page with "Можливе каскадне застосування додатка. Наприклад, ви можете застосувати спочатку м'яке стискан...")
 • (cur | prev) 14:40, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,716 bytes) (+251). . (Created page with "Цей додаток може стискати, розширювати, обрізати за пороговим значенням і інвертувати канал пр...")
 • (cur | prev) 14:36, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,465 bytes) (+156). . (Created page with "Скористайтеся цим ефектом для стискання, розширення, обрізання за пороговим значенням та візуа...")
 • (cur | prev) 14:35, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,309 bytes) (+13). . (Created page with "Це [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterFrei0r-alpha0ps alpha0ps] Frei0r — показ і дії з каналом прозорості.")
 • (cur | prev) 14:34, 16 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,296 bytes) (+24). . (Created page with "==== Операції з прозорістю ====")
 • (cur | prev) 20:35, 14 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,272 bytes) (+36). . (Created page with "{{Prevnext2 | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Alpha_manipulation | prevtext=Дії з прозорістю | index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | in...")
 • (cur | prev) 08:08, 9 July 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,236 bytes) (+8). . (Created page with "'''Параметри:'''")
 • (cur | prev) 18:57, 27 June 2019Yurchor (talk | contribs). . (3,228 bytes) (+3,228). . (Created page with "Category:Kdenlive/uk")